Aksjeanalyser.com traff innertier igjen med sin analyse av NEL-aksjen for sine medlemmer nå for kort tid siden, onsdag 08. juli 2020. Nel-aksjen var på det tidspunktet rundt NOK 22.00. Aksjeanalyser.com skrev blant annet i sin oppdaterte tekniske analyse av NEL-aksjen den gang, onsdag 08. juli 2020: «…Slik Aksjeanalyser.com vurderer det samlede tekniske bildet for Nel nå så er gjerne en slik korreksjon ned mot f.eks. 50-dagers glidende gjennomsnitt nært forestående. Det betyr i så fall en korreksjon ned mot rundt NOK 16.00 – 17.00, og da gjerne på 1-3 måneders sikt nå. Aksjeanalyser.com vurderer altså oppsiden som mer begrenset nå for Nel-aksjen, mens nedsiden vurderes som at kan være betydelig fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.» Nå fredag 24. juli 2020 så endte NEL-aksjen i NOK 17.80, og var lavest i NOK 17.20. Nå til uken så vil Aksjeanalyser.com sine medlemmer kunne lese en oppdatert og ny analyse av NEL-aksjen, og flere andre aksjer på Oslo Børs. Er det nå man skal kjøpe NEL? …eller bør man vente? Aksjeanalyser.com vil se nærmere på dette for sine medlemmer nå på mandag og komme med en ny analyse da av Nel-aksjen. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! NÅ kan du i sommer frem til 01/08-2020 få hele 34% rabatt på fornyelse eller nytt VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com! Fornyer du ditt VIP medlemskap så får du naturligvis lagt til 12 mnd medlemskap fra etter utløpet av din nåværende medlemsperiode!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Ja, som dere sikkert alle vet, så har Aksjeanalyser.com vært svært positiv i flere år nå til Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL).

Nå nylig kom imidlertid Aksjeanalyser.com med en oppdatert analyse av NEL-aksjen for sine medlemmer, onsdag 08. juli 2020.

Analysen kan dere lese her, og Aksjeanalyser.com må kunne sies å igjen ha truffet innertier med sin analyse her.

I morgen, mandag 27. juli 2020, så vil Aksjeanalyser.com sine medlemmer kunne lese en ny oppdatert analyse av blant annet NEL og flere andre aksjer på Oslo Børs.

Her nedenfor kan dere alle lese Aksjeanalyser.com sin tekniske analyse av NEL-aksjen, og tilgjengelig for medlemmer av Aksjeanalyser.com, onsdag 08. juli 2020:

Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL)

Nel ASA er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs. Selskapet har sine røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro, som dateres tilbake til 1927. Nels hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energiformål, hydrogenstasjoner for transportsektoren, samt lagringsløsninger for fornybar energi. Selskapet har også en rekke patenter relatert til tester for tidlig sykdomsdiagnostisering. http://www.nelhydrogen.com

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside   Investor Relations   Oslo Børs   Nordnet   Morningstar

[Oppdatert analyse den, 08.07.2020]:

Teknisk Analyse av Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL)

Nel ASA (NEL) viser stadig en veldig sterk utvikling både på kort og lang sikt (jf. dag og ukediagram).

Aksjen har imidlertid utløst både positive og enkelte negative tekniske signaler nå den seneste tiden.

Aksjen er i en bratt stigende mellomlangsiktig trend (jf. dagdiagram), og har utløst positive tekniske signaler etter brudd opp fra en konsolideringsformasjon, og over et motstandsnivå rundt NOK 20.00.

Det er imidlertid utløst enkelte negative tekniske signaler også den seneste tiden. Aksjen viser negativ divergens i RSI momentum-indikator, og dette er ofte et godt signal om en nært forestående negativ vending for underliggende objekt (her: NEL).

Videre så viser Stochastics momentum-indikator en overkjøpt situasjon for aksjen på kort sikt, og videre så har MACD momentum-indikator nå nylig utløst salgssignal for aksjen.

Ellers så ser vi i ukediagrammet for aksjen at den nå nærmer seg veldig snart øvre motstandslinje i den mange år lange stigende trenden som aksjen har beveget seg innenfor helt siden rundt 2013 (jf. ukediagram).

Aksjen er fremdeles i kjøpssignal iht Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen (jf. diagram ‘SignalListen’), men basert på det samlede tekniske bildet for Nel-aksjen så vurderer Aksjeanalyser.com at en korreksjon ned for aksjen kan være nært forestående.

Ser vi på ukediagrammet for aksjen, så kommer det for såvel Nel-aksjen som for andre aksjer og for øvrig indekser mv. som regel korreksjoner ned iblant mot 50-dagers og gjerne også ned mot 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det samlede tekniske bildet for Nel nå så er gjerne en slik korreksjon ned mot f.eks. 50-dagers glidende gjennomsnitt nært forestående. Det betyr i så fall en korreksjon ned mot rundt NOK 16.00 – 17.00, og da gjerne på 1-3 måneders sikt nå.

Skulle det komme en korreksjon ned mot 200-dagers glidende gjennomsnitt (slik Aksjeanalyser.com ikke ser bort i fra med sitt generelle negative markedssyn på børs og aksjemarkedene neste 1, 3 og 6 måneder, ja kanskje neste 12 måneder. Så ser ikke Aksjeanalyser.com bort i fra at det kan komme en korreksjon kanskje helt ned mot 200-dagers glidende gjennomsnitt. Det betyr i så fall (alt etter tidshorisonten) en nedgang ned mot NOK 12.00 – 13.00 på kanskje 3-6 måneders sikt.

Oppsiden for Nel-aksjen vurderes nå til å kunne være kanskje opp mot NOK 24.00 – 26.00, MEN nedsiden kan gjerne være ned mot NOK 16.00 – 17.00 på 1-3 måneders sikt, og kanskje ned mot NOK 12.00 – 13.00 på 3-6 måneders sikt.

Aksjeanalyser.com vurderer altså oppsiden som mer begrenset nå for Nel-aksjen, mens nedsiden vurderes som at kan være betydelig fra dagens kursnivå på 1-3 og 3-6 måneders sikt.

Teknisk Analyse av Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL):