Aksjeanalyser.com ønsker alle sine medlemmer og følgere en riktig God Sommer! Aksjeanalyser.com knuste børsen i 2019 med en avkastning på +40,57% mot referanseindeks (OSEBX) i 2019 en oppgang på +16,98%. Aksjeanalyser.com er posisjonert i sine modellporteføljer for hhv. Norge, Norden og USA og selvfølgelig i ‘Pessimist porteføljen’, for nye kraftige fall på børsene i månedene fremover. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com vil få ønske alle sine medlemmer og følgere en riktig God Sommer!

Det vil bli analyser og SignalListene mv. også gjennom sommeren nå, men Aksjeanalyser.com har posisjonert seg for forventede nye kraftige fall på børsene i månedene fremover, så det blir mindre analyseaktivitet nå gjennom Juni og Juli måned.

Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019 med solide +40,57 prosent avkastning mot referanseindeks (OSEBX) som endte opp 16,98 prosent i 2019.

Nå satser Aksjeanalyser.com på et nytt solid år i 2020 hva gjelder avkastning for modellporteføljer, og Aksjeanalyser.com er posisjonert i sine modellporteføljer for en forventet turbulent sommer og høst i aksjemarkedene.

Da ønsker Aksjeanalyser.com og undertegnede dere alle en riktig God Sommer! Husk solkrem og vær forsiktig i aksjemarkedet i månedene fremover er Aksjeanalyser.com og undertegnede sitt råd til dere alle!

Med vennlig hilsen,

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com