Aksjeanalyser.com banker både børsen og aksjefond igjen og igjen og igjen! Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og med en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen for Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå per 15/05-2020 opp med solide 45,26 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 nå er ned med 17,76 prosent. Siden start av modellporteføljen for Norden den 24/08-2018 så er porteføljen for Norden nå per 15/05-2020 opp med solide 33,32 prosent, mens referanseindeksen OMXN40 i samme periode siden 20/08-2018 nå er ned 2,06 prosent. Siden start av modellporteføljen for USA den 20/08-2018 så er porteføljen nå per 15/05-2020 opp med solide 25,69 prosent, mens referanseindeksen S&P500 i samme periode siden 20/08-2018 nå er ned med 0,89 prosent. Videre så startet Aksjeanalyser.com opp ‘Pessimist porteføljen’, en short modellportefølje, den 04/03-2020, og denne er nå per 15/05-2020 opp med solide 27,22 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode siden 04/03-2020 er ned 14,68 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! Nå kan du frem til 31/05-2020 få hele 34 prosent rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com!

Hei kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com vil nå frem til 31/05-2020 tilby hele 34 prosent rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og tilgang til alt av omfattende uavhengige børs- og aksjeanalyser hos Aksjeanalyser.com.

Det vil ikke lenger etter 31/05-2020 være mulig å kjøpe medlemskap hos Aksjeanalyser.com for analysevirksomheten.

Dette fordi Aksjeanalyser.com nå fra 2021 vil gå fra å være et uavhengig analyseselskap, og til å starte og bygge opp et stort Hedgefond i årene videre fremover fra og med 2021.

Alle som er og blir VIP medlem hos Aksjeanalyser.com per 31/05-2020 vil få mulighet for å tegne seg for deltakelse i dette Hedgefond og som vil bli startet opp fra 01.01.2021.

Aksjeanalyser.com har hatt stor suksess med sine modellporteføljer for Norge, Norden og USA samt den nylige startede ‘Pessimist porteføljen’, og kan nå vise til en avkastning som følger i disse porteføljene:

Modellporteføljen Norge per 15/05-2020: +45,26 prosent siden start 20/08-2018 (mens referanseindeks, OSEBX, i samme periode siden 20/08-2018 nå per 15/05-2020 er -17,76 prosent.

Modellporteføljen Norden per 15/05-2020: +33,32 prosent siden start 24/08-2018 (mens referanseindeks, OMXN40, i samme periode siden 24/08-2018 nå per 15/05-2020 er -2,06 prosent.

Modellporteføljen USA per 15/05-2020: +25,69 prosent siden start 20/08-2018 (mens referanseindeks, S&P500, i samme periode siden 20/08-2018 nå per 15/05-2020 er -0,89 prosent.

Modellporteføljen ‘Pessimist porteføljen’ (short modellportefølje) per 15/05-2020: +27,22 prosent siden start 04/03-2020 (mens referanseindeks, OSEBX, i samme periode siden 04/03-2020 nå per 15/05-2020 er -14,68 prosent.

Aksjeanalyser.com kan altså nå frem t.o.m. 31/05-2020 tilby for siste gang å tegne seg for 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og få i de neste 12 måneder da tilgang til alt av omfattende uavhengige analysetjenester hos Aksjeanalyser.com.

Det vil nå frem til 31/05-2020 bli gitt hele 34 prosent rabatt på slik 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til NÅ en pris av kun NOK 3.952,-.

Bestill nytt eller fornye VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com her i dag og få hele 34 prosent rabatt og NÅ en pris av kun NOK 3.952,-!

Hjertelig velkommen skal du være som VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Med vennlig hilsen,

Bjørn Inge Pettersen