Det vil skje store endringer hos Aksjeanalyser.com nå i løpet av de neste 12 måneder. Aksjeanalyser.com vil gå i fra å være en uavhengig analysetjeneste, og som nå har vært i de seneste cirka 6 årene, og til nå snart å bli et Hedgefond for utvalgte og inviterte investorer.

Hei kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Ja det kommer til å skje store endringer nå i løpet av de neste 12 måneder hva gjelder Aksjeanalyser.com, og først og fremst kan jeg love dere alle at dere vil få levert analysetjenester som før de neste 12 måneder, og slik dere har betalt for, naturligvis.

Det vil så i fra 01.01.2021 bli av undertegnede etablert et Hedgefond, og som vil følge samme gode investeringsstrategier og tekniske og kvantitative analysemodeller, som Aksjeanalyser.com har hatt stor suksess med i sine modellporteføljer i de seneste årene nå.

Aksjeanalyser.com har hatt stor suksess med sine modellporteføljer for Norge, Norden og USA samt den nylige startede ‘Pessimist’ porteføljen, og kan nå vise til en avkastning som følger i disse porteføljene:

Modellporteføljen Norge: +37,35 prosent siden start 20/08-2018 (mens referanseindeks, OSEBX, i samme periode siden 20/08-2018 nå per 03/05-2020 er -13,53 prosent.

Modellporteføljen Norden: +27,69 prosent siden start 24/08-2018 (mens referanseindeks, OMXN40, i samme periode siden 24/08-2018 nå per 03/05-2020 er +1,13 prosent.

Modellporteføljen USA: +24,81 prosent siden start 20/08-2018 (mens referanseindeks, S&P500, i samme periode siden 20/08-2018 nå per 03/05-2020 er -1,64 prosent.

Modellporteføljen ‘Pessimist porteføljen’ (short modellportefølje): +17,27 prosent siden start 04/03-2020 (mens referanseindeks, OSEBX, i samme periode siden 04/03-2020 nå per 03/05-2020 er -10,30 prosent.

Aksjeanalyser.com og undertegnede kommer til å hente inn 100 millioner i startkapital i dette ‘Hedgefond’ og som blir etablert som et ASA investeringsselskap i Norge, og som vil snarest i løpet av 2021 etter etablering bli søkt notert på Oslo Axess og så videre i løpet av de neste 1-3 årene søke notering av investeringsselskapet/hedgefondet på OMX Stockholm og på Nasdaq-børsen i USA.

Målet med dette Hedgefond som Aksjeanalyser.com og undertegnede nå snart vil starte fra 2021 er veldig klart:

Å levere en svært god absolutt og relativ avkastning år for år for alle investorer og deltakere i hedgefondet, og videre å også levere svært god avkastning og utbytte til deltakerne i Holding selskapet, og som står for forvaltningen av investeringsselsskapet (Hedgefondet, og som blir et norsk ASA investeringsselskap og snarest mulig blir børsnotert på Oslo Børs Axess markedsplass).

Undertegnede har nå 30 års erfaring fra børs, finans og aksjemarkedene, og har nå kommet dithen at ønsker å bruke de neste 20 år til å etablere og bygge opp et veldig stort og vellykket Hedgefond, hvor det er ETT MÅL: Høyest mulig avkastning for aksjonærene i hedgefondet, og dermed også svært god avkastning for forvaltere, og dette basert på både høy relativ og absolutt avkastning i forhold til børsene og referanseindeksene.

Aksjeanalyser.com og undertegnede har bevist igjen og igjen og igjen, at har den nødvendige kunnskapen og ikke minst 30 års erfaring som gjør at klarer å levere svært god absolutt og relativ avkastning ‘over tid’, og DETTE er nøkkelen til suksess for denne nå nye og fremtidige satsningen på å etablere et ‘Hedgefond’ og hvor det i første omgang vil hentes inn 100 millioner, og så forvalte disse midlene i de neste 1-2 år, og med et klart mål om minst 20-30 prosent årlig avkastning for investorene.

Det vil videre etter to år åpnes opp for å ta inn nye investorer i forvaltningen, og målet er en forvaltningskapital på en milliard norske kroner om 5 år, og fem milliarder norske kroner innen 10 år.

De første som tegner seg nå og er med å starte opp dette Hedgefond og investeringsselskap og som bidrar til de første 100 millioner i investeringskapital, vil hver få en relativ eierandel i Holding selskapet som vil stå som forvalter for Hedgefondet. Investerer man f.eks. 10 millioner av disse 100 millioner så vil man få 3% eierandel i Holding selskapet (forvaltningsselskapet som står som forvalter for investeringsselskapet).

Undertegnede vil eie 70% av Holding selskapet (forvalter selskapet, og hvor altså de første investorer i Hedgefondet og som står for de første 100 millioner i forvaltningskapital,, vil tilsammen ha 30% av Holding selskapet, altså forvaltningsselskapet).

Dersom du er interessert i å bli med å bygge opp dette Hedgefondet sammen med Aksjeanalyser.com og undertegnede, og du er interessert i å investere i dette Hedgefondet og også få eierandeler i Holding selskapet, så hører jeg i fra deg.

Minimum tegningsbeløp er: NOK 1.000.000,- og hvor man da får ved en investering på NOK 1.000.000,- også får en eierandel i Holding selskapet (Forvaltningsselskapet) på 0,30%.

Fondet er allerede nært fulltegnet, så kun seriøse henvendelser, og minimum tegningsbeløp på 1.000.000 kroner, er aktuelt å vurdere.

Med vennlig hilsen,

Bjørn Inge Pettersen