Beskyttet: Aksjeanalyser.com med fantastisk avkastning i sine modellporteføljer for Norge, Norden og USA. Modellporteføljen for Norge er nå per 21/04-2020 opp med solide 38,36 prosent siden start 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er ned hele 19,36 prosent. Aksjeanalyser.com har dermed klart å levere en meravkastning på hele 57,72 prosentpoeng for sine VIP medlemmer med sin modellportefølje for Norge siden start den 20/08-2018. For modellporteføljene for Norden og USA så har Aksjeanalyser.com her klart å levere en meravkastning på 30,05 prosentpoeng for modellporteføljen for Norden og 22,51 prosentpoeng for modellporteføljen for USA, og i forhold til sine respektive referanseindekser (OMXN40 og S&P500). Videre så startet Aksjeanalyser.com den 04/03-2020 opp en til ny modellportefølje (short) og som fikk det passende navnet ‘Pessimist porteføljen’. Her kan Aksjeanalyser.com nå per 21/04-2020 vise til en solid avkastning på hele 22,52 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode siden 04/03-2020 er ned 16,33 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: