NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 31. desember 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske investorer, har i dag sett nærmere på 50-års jubilanten, Hong Kong Hang Seng index (forkortet: HSI, eller på kinesisk: 恒生 指數).

Aksjeindeksen i Hong Kong (Hong Kong Hang Seng Index) har altså steget med solide 16.700 prosent siden den debuterte 24. november 1969. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på rundt 10,8 prosent per år i 50 år. Til en liten sammenligning så har Oslo Børs de seneste cirka 20 år hatt en gjennomsnittlig årlig økning på rundt 8,7 prosent.

Når det er nevnt, så skal det også nevnes at Hong Kong Hang Seng Index (HSI) er de seneste 20 år opp i gjennomsnitt  bare 2,8 prosent pr. år, mens Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) altså de seneste 20 år er opp i gjennomsnitt 8,7 prosent pr. år. Så kan det også nevnes at ‘verdens viktigste aksjeindeks’, den amerikanske brede S&P500 indeksen er de seneste 20 år nå opp med cirka 4,1 prosent pr. år.

Hang Seng-indeksen (forkortet: HSI, kinesisk: 恒生 指數) er en frittflytjustert markedskapitalisasjonsvektet aksjemarkedsindeks i Hong Kong. Den brukes til å registrere og overvåke daglige endringer hos de største selskapene i Hong Kong-aksjemarkedet og er den viktigste indikatoren for den samlede markedsutviklingen i Hong Kong. Disse 50 selskapene som inngår i indeksen representerer omtrent 58% av markedsverdien av alle selskaper notert på Hong Kong Stock Exchange.

HSI ble startet 24. november 1969, og er for tiden utarbeidet og vedlikeholdt av Hang Seng Indexes Company Limited, som er et heleid datterselskap av Hang Seng Bank, en av de største bankene som er registrert og notert i Hong Kong når det gjelder markedsverdi.

Da Hang Seng-indeksen først ble publisert, ble basen på 100 poeng satt til tilsvarende aksjenes totale verdi i markedet den 31. juli 1964. Laveste notering for Hang Seng-indeksen var på 58,61 poeng, nådd med tilbakevirkende kraft 31. august 1967 , etter at grunnverdien ble etablert, men før publiseringen av indeksen 24. november 1969.

Hang Seng passerte milepælen på 10.000 poeng for første gang i sin historie 10. desember 1993 og 13 år senere passerte indeksen milepælen på 20.000 poeng den 28. desember 2006. På mindre enn 10 måneder passerte den så milepælen på 30.000 poeng den 18. oktober 2007. Det aller høyeste nivået for indeksen, ble notert 29. januar 2018, og da var indeksen i 33.484,08 poeng på det høyeste den dagen.

Fredag endte for øvrig Hong Kong Hang Seng Index (HSI) ved 26.595 poeng.

Hang Seng Indexes Company Limited, som er et heleid datterselskap av Hang Seng Bank (og som igjen er 62,14% eid av den internasjonale finansintstitusjonen HSBC), er ansvarlige for å utarbeide, publisere og administrere Hang Seng-indeksen og en rekke andre aksjeindekser, for eksempel Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng China AH Index Series, Hang Seng China H-Financials Index, Hang Seng Composite Index Series, Hang Seng China A Industry Top Index, Hang Seng Corporate Sustainability Index Series og Hang Seng Total Return Index Series.

Til tross for at Hang Seng Bank er et offentlig selskap, så eies majoriteten (62,14%) av aksjene i selskapet av en annen børsnotert internasjonal finansinstitusjon, HSBC.

Ho Sin Hang, styreleder i Hang Seng Bank, unnfanget ideen om å opprette Hang Seng-indeksen som en “Dow Jones-indeks for Hong Kong”. Sammen med Hang Seng-direktør Lee Quo-wei, ga han Hang Sengs forskningssjef Stanley Kwan i oppdrag å opprette indeksen, som debuterte 24. november 1969.

Aksjeindeksen, Hong Kong Hang Seng Index, er altså 50 år siden den offisielle debuten nå søndag 24.11.2019. Hong Kong Hang Seng indeksen har siden 24. november 1969 fungert som en målestokk for Hong Kongs oppgang og dens tilbakegang fra forskjellige kriser.

Hang Seng-indeksen, som et speil for Hong Kongs økonomiske utvikling siden lanseringen i 1969, har også blitt som et speilbilde av Kinas økonomiske utvikling.

Hang Seng-indeksen er som nevnt her opp med rundt 16.700 prosent siden 1969, i følge data samlet av Bloomberg (indeksen ble datert til juli 1964 da den ble utgitt). På den tiden har dens bestanddeler utviklet seg fra lokale selskaper til en omfavnelse av kinesiske fastlandsselskaper som nå utgjør mer enn halvparten av markedsverdien.

Hong Kong Hang Seng indeksen har med årene blitt som et speil for Kinas økonomi, og den er ikke lenger bare et speilbilde av økonomien i Hong Kong.

I august 1992 ble det som nå er kjent som CITIC Ltd. det første kinesiske selskapet som ble med i Hong Kong Hang Seng indeksen. I dag får de fleste selskaper som er med i indeksen inntektene fra fastlands-Kina.

Hong Kong Hang Seng indeksen sin korrelasjon med Shanghai Composite Index har vært rekordhøy de senere årene, ifølge data samlet av Bloomberg. Mellom 2001 og 2019 var to Hang Seng tungvekter Tencent Holdings Ltd. og China Mobile Ltd. de største bidragsyterne til oppgangen for Hong Kong Hang Seng indeksen.

Teknisk Analyse av Hong Kong Hang Seng Index (HSI)

Hong Kong Hang Seng Index (HSI) er i en langsiktig stigende trend, og etter korreksjonen ned siden begynnelsen av 2018, så nærmer indeksen seg nå støttenivået ved nedre trendlinje i denne stigende trenden (jf. ukediagram).

De seneste to årene så har Hang Seng-indeksen konsolidert mellom et viktig teknisk støttenivå rundt 25.000 poeng, og et motstandsnivå rundt 33.000 poeng (jf. ukediagram).

Et etablert brudd på et av disse to viktige tekniske nivåene vil være med og gi nye tekniske signaler om den videre utviklingen for Hang Seng-indeksen på mellomlang og lang sikt.

Hang Seng-indeksen er under både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og indikerer at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for Hang Seng-indeksen nå er negativ.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer at en ny vending ned for Hang Seng-indeksen kan være nært forestående.

Således så kan det gjerne komme en test av støttenivået ned mot nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden som Hang Seng-indeksen beveger seg innenfor (jf. ukediagram), nå i løpet av den nærmeste tiden (1-3 måneders sikt).

Hang Seng-indeksen er i en kortsiktig fallende trend (jf. dagdiagram), og tester nå motstandsnivåer ved 50-dagers glidende gjennomsnitt og 200-dagers glidende gjennomsnitt, samt et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 27.000 – 28.000 poeng.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er i salgssignal for Hang Seng-indeksen (jf. diagram ‘SignalListen’).

Det samlede tekniske bildet for Hong Kong Hang Seng Index signaliserer at det gjerne kan komme en ny vending ned på kort sikt, og da gjerne en test av støttenivået ned mot nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt 23.000 – 25.000 poeng (jf. ukediagram).

Et eventuelt brudd ned under støttenivået rundt 25.000 poeng, vil trolig føre til en test av nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt 23.000 poeng.

Skulle Hang Seng indeksen også bryte ned under nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, og under 23.000 poeng, så vil videre nedgang ned mot neste viktige tekniske støttenivå for Hang Seng-indeksen signaliseres, og som da vil være ned mot 17.000 poeng.

Det som må til for å utløse positive tekniske signaler nå for Hong Kong Hang Seng indeksen er et etablert brudd over 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og over motstandsnivået rundt 28.000 poeng.

Skulle det komme et slikt etablert brudd over 28.000 poeng, så vil det i første omgang signaliseres videre oppgang opp for en ny test av motstandsnivået rundt 33.000 poeng for Hong Kong Hang Seng indeksen.

Teknisk Analyse av Hong Kong Hang Seng Index (HSI):Husk ellers å ha lest Aksjeanalyser.com sin disclaimer her…