NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske investorer, har i dag sett nærmere igjen på Oslo Børs, og hovedindeksen Oslo Børs Benchmark Indeks (OSBX).

Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX), endte mandag ned 0,10 prosent til 902,64 poeng, og er da ikke så langt unna det nå svært viktige tekniske støttenivået for hovedindeksen på Oslo Børs, og rundt 888 poeng.

En nedgang på bare rundt to prosent til nå, og i fra dagens nivå ved 902,64 poeng, så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs og hovedindeksen (OSEBX), og som da kan komme til å falle kraftig i tiden fremover.

888 – et lykkelig tall (men som kan komme til å gjøre investorer på Oslo Børs ulykkelige om børsens hovedindeks, OSEBX, nå skulle falle under det nå svært viktige 888-nivået)

In mathematics

888 is a repdigit (a number all of whose digits are equal), and a strobogrammatic number (one that reads the same upside-down on a seven-segment calculator display).888^3 = 700227072 is the smallest cube in which each digit occurs exactly three times, and the only cube in which three distinct digits each occur three times. 888 the smallest multiple of 24 whose digit sum is 24, and as well as being divisible by its digit sum it is divisible by all of its digits.

888 is a practical number, meaning that every positive integer up to 888 itself may be represented as a sum of distinct divisors of 888.

There are exactly 888 trees with four unlabeled and three labeled nodes, exactly 888 seven-node undirected graphs without isolated vertices, and exactly 888 non-alternating knots whose crossing number is 12.

It is a happy number, meaning that repeatedly summing the squares of its digits eventually leads to 1:

888 →64+64+64= 192→1+81+4= 86→64+36=100→1

In number theory, a b {\displaystyle b} b-happy number is a natural number in a given number base b {\displaystyle b} b that eventually reaches 1 when iterated over the perfect digital invariant function for p = 2 {\displaystyle p=2} p=2. Those numbers that do not end in 1 are b {\displaystyle b} b-unhappy numbers (or b {\displaystyle b} b-sad numbers).

Altså: Lykkelige tall er tall som blir lik 1 når følgende utregning er oppfylt: Finn kvadratet av tallet (gang det med seg selv). Regn så ut kvadratene av hvert siffer i disse kvadratene av tallet. Summer disse kvadratene. Fortsett slik med alle nye svar. Hvis du til slutt får svaret 1, er det et lykkelig tall.

The origin of happy numbers is not clear. Happy numbers were brought to the attention of Reg Allenby (a British author and senior lecturer in pure mathematics at Leeds University) by his daughter, who had learned of them at school. However, they “may have originated in Russia” (Guy 2004:§E34).

Symbology and numerology

In Christian numerology, the number 888 represents Jesus, or sometimes more specifically Christ the Redeemer. This representation may be justified either through gematria, by counting the letter values of the Greek transliteration of Jesus’ name, or as an opposing value to 666, the number of the beast.

In Chinese numerology, 888 has a different meaning, triple fortune, a strengthening of the meaning of the digit 8. For this reason, addresses and phone numbers containing the digit sequence 888 are considered particularly lucky, and may command a premium because of it.

Kilde: Wikipedia

Saken fortsetter nedenfor her…

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-!

Teknisk Analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX)

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er i en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres på lang sikt for Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), jf. ukediagram nedenfor.

På kort sikt så konsoliderer nå Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og tester nå støttenivået ved nedre trendlinje i den kortsiktige stigende trenden (jf. dagdiagram).

videre så er det et viktig teknisk støttenivå for Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, og som i dag er rundt 894 poeng.

Deretter så er det altså et svært viktig teknisk støttenivå for hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) rundt 888 poeng.

Et eventuelt etablert brudd ned under dette viktige støttenivået ved 888 poeng vil utløse et kraftig teknisk salgsssignal for Oslo Børs hovedindeks (OSEBX).

Skulle det komme et slikt etablert brudd ned under det nå svært viktige 888-nivået for Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), så vil første tekniske støttenivå dereter være ved 200-dagers glidende gjennomsnitt (i dag rundt 873 poeng), og deretter er neste tekniske støttenivå for OSEBX rundt 850 poeng (jf. dagdiagram).

Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) har nå konsolidert det seneste året, og etter at indeksen var oppe og testet motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden i 2018 (jf. ukediagram).

Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) tester nå altså støttenivået ved nedre trendlinje i den kortsiktige stigende trenden (jf. dagdiagram), og så er det deretter støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, og så det svært viktige støttenivået rundt 888 poeng for Oslo Børs hovedindeks.

Ulike momentum-indikatorer som RSI og MACD har de seneste månedene etablert og dannet det som kalles ‘negativ divergens’,og hvor disse momentum-indikatorer har etablert fallende topper, mens Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) har hatt stigende toppet. Slike negative divergenser mellom utvklingen for underliggende objekt (her Oslo Børs hovedindeks), og slike momentum-indikatorer, gir ofte en tidlig indikasjon på en nært forestående trendendring for underliggende objekt, her altså da for Oslo Børs hovedindeks.

Disse momentum-indikatorer signaliserer nå altså at et brudd ned under det viktige støttenivået rundt 888 poeng for Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) kan være nært forestående. Det igjen vil som nevnt da utløse et kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og som da i første omgang gjerne vil kunne falle ned mot støttenivået rundt 850 poeng, men gjerne også ned for å teste støttenivået ned mot nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, og da ned mot rundt 750 – 775 poeng (jf. ukediagram.

Basert på det samlede tekniske bildet for Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), så mener Aksjeanalyser.com at det gjerne kan være smart av investorer å være noe forsiktige den nærmeste tiden, og hvor det gjerne kommer en viktig test nå av dette støttenivået for OSEBX rundt 888 poeng. Ryker det nivået, så kan det fort komme en kraftig korreksjon ned for Oslo Børs og som da gjerne kan falle ned mot 750-775 poeng på få måneder.

Skulle det eventuelt også komme et brudd ned under 750-nivået så vil den langsiktige stigende trenden også bli brutt, og da vil neste viktige tekniske støttenivå for Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) være ned mot 600 – 650 poeng, og deretter er neste støttenivå av større betydning for Oslo Børs hovedindeks rundt 525 poeng.

Dersom støttenivået nå rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt, og det viktige støttenivået rundt 888 poeng skulle holde og Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) tar i mot rundt dette viktige støttenivået, så kan det igjen komme videre oppgang for børsen i tiden fremover, og innenfor den langsiktige stigende trenden.

Aksjeanalyser.com mener altså at det kan gjerne være lurt for investorer å være noe forsiktig nå den nærmeste tiden, og gjerne vurdere å redusere sin eksponering i aksjer om Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) skulle bryte ned under det nå svært viktige tekniske støttenivået rundt 888 poeng.

Teknisk Analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):Husk ellers å ha lest Aksjeanalyser.com sin disclaimer her…