En større kraftig korreksjon ned på børsen med kanskje 40-60 prosent kan være nært forestående. Aksjeanalyser.com mener det kan være lurt å ‘kjøre forsiktig og ta sine forhåndsregler’ på børsen fremover nå. Oppsiden herifra og videre for børsen(e) vurderes nå av Aksjeanalyser.com som liten i forhold til nedsiden de neste 12 måneder. Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på det større og lengre bildet for Oslo Børs, og den viktige OBX-indeksen. Det kan være all grunn til å bekymre seg litt for utviklingen fremover, og en større kraftig korreksjon ned på børsen kan være nært forestående. Aksjeanalyser.com ønsker i hvert fall her, og formidle sitt budskap til sine medlemmer og andre, at det kan vise seg å være smart å ‘kjøre forsiktig’ i aksjemarkedet en stund fremover nå. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november, og med hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av kun NOK 3.952,-!

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske investorer, har i dag sett nærmere på den viktige børsindeksen OBX Total Return Index (OBX) på Oslo Børs.

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det så kan en større og kraftig korreksjon ned (slik som korreksjonene i: 1990-1992, 1998, 2001-2002, og 2008) nå gjerne være nært forestående.

Aksjeanalyser.com vurderer nå Risk-Reward (altså risiko kontra mulig oppside) som ikke spesielt gunstig lenger på børsen, og ser en mulig oppgang for OBX-indeksen på maks 10-15 prosent det neste året, mens nedsiden vurderes til å være 40-60 prosent.

Så Aksjeanalyser.com vil foreslå for sine medlemmer og andre å ‘kjøre forsiktig’ fremover nå på børsen, og mener altså det nå er stor fare for at en kraftig korreksjon kan være like rundt hjørnet (med det menes alt i fra nå veldig snart og til 3-6 måneder frem i tid).

Man vet hva man har i dag, men lite om hva man har om 3, 6 og 12 måneder frem i tid. Kjør forsiktig på børsen fremover nå er Aksjeanalyser.com sitt forslag til medlemmer og investorer.

Kort om OBX Total Return Index (OBX)

En indeks for aksjer notert på Oslo Børs, basert på de 25 mest likvide aksjene på Børsen, og rangert etter seks måneders omsetning. Startet i 1987, og er i dag en av de mest sentrale indeksene i Norge. Indeksen er en fri flyt-justert avkastningsindeks (utbyttejustert) og revideres og cappes på halvårlig basis med endringer som implementeres første mandag etter tredje fredag i juni og desember. Indeksen cappes i henhold til UCITS III og den samlede summen av ikke EØS-aksjer cappes til max 10%. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av eventuelle ekstraordinære cappinger og utvalgte selskapshendelser. OBX-indeksen er en handlebar indeks med børsnoterte futures og opsjoner tilgjengelig.

Følg OBX-indeksen, og les mer her hos Oslo Børs…

Teknisk Analyse av OBX Total Return Index (OBX)

OBX Total Return Index (OBX) er i en langsiktig positiv trend siden 1987 (jf. diagram nederst i saken her).

OBX-indeksen som den kalles er nå helt i øvre del av denne langsiktige stigende trenden som OBX_indeksen har beveget seg innenfor siden 1987.

Den var helt oppe og testet øvre motstandslinje i slutten av 2018 i denne langsiktige stigende trenden (se ‘M2’) i diagram nederst i saken her.

Så har altså Oslo Børs og OBX-indeksen siden den gang (fra slutten av 2018) konsolidert og er nå vel ett år senere på et litt lavere nivå enn toppen i 2018 (jf. diagram nederst i saken).

OBX-indeksen, og det samlede tekniske bildet for denne viktige indeksen på Oslo Børs, indikerer altså at en større korreksjon ned kan være nært forestående.

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det samlede tekniske bildet for Oslo Børs og OBX-indeksen så er det nå kanskje ‘bare’ 10-15 prosent oppside, mens nedsiden slik Aksjeanalyser.com vurderer det, fort kan være både 30, 40, 50 og 60 prosent de neste 1-2 årene.

Første viktige tekniske støttenivå for OBX-indeksen er nå rundt 700-nivået, og deretter er det lite teknisk støtte for OBX-indeksen videre nedover før rundt 600 poeng.

Skulle OBX-indeksen også bryte ned under 600-nivået så vil de neste viktige tekniske støttenivåer for indeksen være rundt 475 og deretter 320 poeng (se diagram nedenfor i saken her).

Dersom OBX-indeksen de neste 1-2 årene skulle få en så kraftig korreksjon at faller helt ned mot nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, og ned mot 320 poeng, så vil det innebære et så kraftig fall for OBX-indeksen som på hele 62 prosent. Til sammenligning så falt OBX-indeksen med rundt 65 prosent på bare litt over et halvt år under finanskrisen i 2008.

Under ‘IT-boblen’ i 2001-2002 så falt OBX-indeksen rundt 58 prosent på cirka en to års tid, mens under ‘Asia-krisen’ i 1998 så stupte OBX-indeksen rundt 48 prosent på bare få måneder. Under den mer langvarige nedturen på vel to år i perioden 1990-1992, så falt OBX-indeksen rundt 60 prosent.

Så historisk sett, og ved slike større korreksjoner så har altså OBX-indeksen flere ganger falt så mye som 50-60 prosent på alt ifra en seks måneders tid til rundt en to års tid.

Aksjeanalyser.com mener ikke så skulle skremme noen som helst investorer, men mener kun å dele sine vurderinger og tekniske og kvantitative analyser av børs og aksjemarkedene med investorer i Norden.

Det Aksjeanalyser.com mener her, og kort oppsumert, er altså at en større og kraftig nedgang på børsen kan være nært forestående slik Aksjeanalyser.com vurderer det.

Oppsiden for OBX-indeksen vurderes til å kunne være 10-15 prosent videre opp på 1 års sikt, dersom det ikke skulle komme en kraftig korreksjon ned nå, men kommer det en slik kraftig korreksjon ned (og som Aksjeanalyser.com nå ser stor fare for i nær fremtid), så kan det gjerne bli en tilsvarende kraftig korreksjon som i 1990-1992, 2001-2003 og 2008, altså korreksjoner på gjerne 40-60 prosent.

Så må det selvfølgelig bli helt opp til hver enkelt om man ønsker å sitte på aksjer og aksjefond fremover nå, eller om man kanskje synes det er greit å sikre noen gevinster og sitte på gjerdet en liten eller litt lengre stund.

Aksjeanalyser.com kan i hvert fall love alle sine medlemmer å følge børs- og aksjeamarkedene tett videre fremover slik som før, og komme med hyppige oppdaterte analyser av såvel OBX-indeksen, og som aksjer i både Norge, Norden som USA, internasjonale børsindekser, valutaer og råvarer

Så må selvfølgelig hver og en av dere medlemmer av Aksjeanalyser.com og investorer ta deres egne beslutninger til syvende og sist, og om hva dere ønsker å gjøre av investeringer.

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-!

Teknisk Analyse av OBX Total Return Index (OBX):Husk ellers å ha lest Aksjeanalyser.com sin disclaimer her…