Skal bitcoin nå til himmels igjen? Aksjeanalyser.com har truffet svært bra med sine tidligere analyser av verdens ledende kryptovaluta bitcoin, og siden 2014 da kursen var rundt 340 dollar for så å nær 60-doble seg til rundt 20.000 dollar i slutten av 2017. Aksjeanalyser.com har nå i dag sett nærmere igjen på bitcoin. Aksjeanalyser.com vil videre fremover nå komme med ukentlige oppdaterte analyser av denne verdens største og mest populære kryptovaluta for sine medlemmer, og følge utviklingen tett og gi sine medlemmer ukentlige oppdaterte analyser av bitcoin. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november, og med hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av kun NOK 3.952,-!

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på bitcoin, og slik som Aksjeanalyser.com også gjorde allerede i 2014 da bitcoin kursen den gang var rundt 340 dollar.

Bitcoin har mildt sagt vist en svært volatil utvikling i årene som har gått siden den så dagens lys, og senest i slutten av forrige uke så steg valutaen over 25 prosent på bare EN dag.

Aksjeanalyser.com har altså i dag sett nærmere på bitcoin igjen, og hva det tekniske bildet for kryptovalutaen mv. nå indikerer om den videre utviklingen fremover.

En ting er helt sikkert, og det er at potensialet kan være enormt, men like sikkert er det også at risikoen er svært høy ved å investere i enten det er bitcoin eller andre kryptovalutaer.

Aksjeanalyser.com har helt siden 2014 hatt saker og analyser av bitcoin for sine medlemmer, og slik som for eksempel her i 2014:

«Skal bitcoin til himmels igjen?»

Den gang kostet en bitcoin rundt 340 dollar, og så steg den til himmels og nådde en topp i slutten av 2017, og på rundt 20.000 dollar for en bitcoin.

Bitcoin steg altså med vanvittige cirka 5.800 prosent i løpet av bare rundt tre år. Ja bitcoin ikke mindre enn nesten 60-doblet seg på bare rundt en tre års tid, og ifra slutten av 2014 og til slutten av 2017.

Aksjeanalyser.com hadde en rekke positive analyser av bitcoin under dissse årene mellom 2014 til 2017, og nå i dag har altså Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på bitcoin og spør seg, skal bitcoin nå til himmels igjen?

En ting er i hvert fall helt sikker, Aksjeanalyser.com vil følge utviklingen for bitcoin svært tett i månedene og årene fremover for sine medlemmer, og komme med hyppige oppdaterte saker og analyser av bitcoin.

Videre, og som dere dere kan lese mer om i saken her i dag hos Aksjeanalyser.com, så har Aksjeanalyser.com stor tro på at bitcoin nå kan stå foran en ny kraftig oppgang i både månedene og årene som kommer.

Kort om Bitcoin:

Bitcoin er en virtuell internettvaluta, som ikke eksisterer som fysiske sedler og mynter, men kun digitalt i databaser.

I motsetning til konvensjonelle valutaer som kroner eller pund så er Bitcoin helt desentralisert og hverken utstedt eller regulert av noen sentralbank eller tilsynsmyndighet.

Bitcoin er en virtuell valuta som oppsto på tampen av det forrige tiåret, og er basert på avansert kryptografi. Valutaen «utvinnes» i et begrenset tempo, hvilket skal hindre ukontrollert inflasjon.

Pengene «utstedes» ved at et dataprogram lager nye Bitcoin. Programmet har en åpen kildekode som alle kan sjekke.

Brukerne kan generere nye Bitcoin ved å utføre «mining», gruveutvinning, dette ved å stille datakraft tilgjengelig for nettverket.

Tradisjonelle finansinstitusjoner er på vei inn i bitcoin, og markedene for kryptovalutaen utvikler seg jevnt og trutt.

At etablerte finansaktører satser på kryptovaluta, er en utvikling vi etter hvert begynner å se i Norge også. Lanseringen av den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange er nært forestående, og testbrukere har allerede fått tilgang. Etter at Sparebanken Øst kjøpte en andel av selskapet, kan dette kanskje bli første vei til kryptovaluta direkte gjennom en bank i Norge.

Også den tyske storbanken BayernLB, med over en tredjedel av Tysklands største selskaper på kundelisten, har stor tro på kryptomarkedet. Banken gikk relativt hardt ut nylig og meldte at den tror bitcoin-kursen vil nå 90.000 dollar neste år. Dette virker selvfølgelig helt fjernt for mange, men det baseres på at verdsettelsen av bitcoin som aktiva følger et knapphetsprinsipp på samme måte som for eksempel gull.

Med tanke på at antallet bitcoin som produseres årlig, vil halveres i mai neste år, kan en prisøkning være mer sannsynlig enn man tror, da prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Med et lavere tilbud vil prisen gå opp, alt annet likt.

Det viktige er imidlertid ikke selve prisanslaget, men at finansielle institusjoner tar bitcoin på alvor, investerer i infrastruktur og utarbeider analyser som for andre aktiva.

I slutten av september sendte Ice, eieren av verdens største børs, ut en epost om at en Ice-plattform for handel av bitcoin har åpnet. Denne plattformen heter Bakkt, og den har daglig og månedlig oppgjør av finansielle kontrakter direkte i bitcoin.

Med de nye kontraktene til Bakkt kan man sikre posisjonene sine daglig og fjerne svingningsrisikoen. Det er optimalt for aktører som vil tilby kundene sine å bruke bitcoin, som for eksempel Starbucks, som også er en av hovedinvestorene i Bakkt. Dette i et ellers godt selskap, med blant annet Microsoft og Boston Consulting Group.

Også i Europa går utviklingen fremover. Boerse Stuttgart, Tysklands nest største børs, åpnet nylig sin nye børs for kryptovaluta, nok en regulert markedsplass som lar deg veksle tradisjonell valuta direkte mot bitcoin.

Six, den ledende børsen i Sveits, har lansert prototypen av sin nye børs for kryptovaluta og har allerede flere kryptoprodukter på den tradisjonelle børsen.

Det er ikke bare børser og banker som følger med. Morningstar, rating og investeringsanalyseselskapet, skal nå se på kryptovaluta. De har enorm innflytelse verden over med sine vurderinger av finansielle produkter

Teknisk Analyse av Bitcoin

Bitcoin er i en langsiktig stigende trend (jf. diagram nedenfor), og etter å ha testet støttenivået ned mot nedre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden rundt årsskiftet 2018/2019 så har kursen for bitcoin vendt kraftig oppover igjen.

Kursen for bitcoin var ved årsskiftet 2018/2019 rundt 3.500 dollar, og deretter fikk bitcoin et kraftig løft til over 13.500 dollar sommeren 2019. Altså nesten en firedobling av bitcoin prisen i løpet av bare et halvt års tid.

Siden sommeren 2019, så har kursen for bitcoin falt fra rundt 13.500 dollar i juni 2019 og til i begynnelsen av forrige uke rundt 7.400 dollar. Så i slutten av forrige uke så steg bitcoin med hele 25 prosent på bare EN dag, og til rundt 10.000 dollar, for så å korrigere noe ned igjen i begynnelsen av denne uken til nå en kurs for bitcoin på rundt 9.400 dollar.

Bitcoin tok altså godt i mot ned mot nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden rundt årsskiftet 2018/2019, og har nå i forrige uke tatt imot ved et betydelig teknisk støttenivå rundt 7.000 – 7.500 dollar.

Et etablert brudd over et nå viktig teknisk motstandsnivå rundt 10.000 dollar vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for bitcoin, og som da kan komme til å stige kraftig videre i månedene som kommer.

Det som vil kunne endre det nå positive tekniske bildet for bitcoin vil være et eventuelt etablert brudd ned under det nå viktige tekniske støttenivået for bitcoin rundt 7.000 dollar.

Det som vil være med og gi de neste viktige tekniske signaler for den videre utviklingen i månedene fremover for bitcoin, vil være enten et etablert brudd over det tekniske motstandsnivået rundt 10.000 dollar, eller et etablert brudd ned under det nå viktige tekniske støttenivået rundt 7.000 dollar.

Utviklingen for bitcoin den aller nærmeste tiden nå vil altså kunne gi nye viktige tekniske signaler for den kommende utviklingen fremover for bitcoin.

Slik det samlede tekniske bildet for bitcoin er i dag så virker et etablert brudd over motstandsnivået rundt 10.000 dollar som mest sannsynlig, og i henhold til den langsiktige positive trenden som bitcoin beveger seg innenfor.

Ved et slikt etablert brudd over 10.000-dollar nivået så vil potensialet for bitcoin, og slik Aksjeanalyser.com vurderer det, kunne være opp mot 20.000 dollar på 3 måneders sikt.

Videre så ser Aksjeanalyser.com et potensiale for bitcoin, og basert på teknisk analyse samt i henhold til den langsiktige stigende trenden som bitcoin kursen beveger seg innenfor, opp mot 100.000 dollar på 1-2 års sikt.

Altså ikke helt ulikt det potensiale som den tyske storbanken BayernLB, med over en tredjedel av Tysklands største selskaper på kundelisten, ser som potensial for bitcoin og hvor de mener kursen kan komme til å stige opp mot 90.000 dollar i løpet av neste år.

Aksjeanalyser.com tror altså at bitcoin nå kan være ved et gunstig nivå å kjøpe ved, og mellom 7.000 – 10.000 dollar, og Aksjeanalyser.com ser altså et potensiale for bitcoin opp mot 100.000 dollar på 1-2 års sikt. På 3 måneders sikt ser Aksjeanalyser.com et potensiale for bitcoin opp mot 20.000 dollar.

Saken fortsetter nedenfor her…

Teknisk Analyse av Bitcoin:Helt til slutt så vil Aksjeanalyser.com understreke at man aldri bør (hverken i aksjer eller i kryptovaluta eller hvilke som helst investeringer) investere penger man ikke har råd til å tape om det ikke skulle gå den riktige veien.

Å investere i kryptovaluta, eller aksjer for den saks skyld, vil alltid innebære svært høy risiko, så invester aldri penger du ikke i verste fall har råd til å tape er altså Aksjeanalyser.com sitt råd til alle.

Aksjeanalyser.com traff innertier med sin analyse av bitcoin i 2014 da kursen for bitcoin i slutten av 2014 den gang var rundt 340 dollar for så å stige 5.800 prosent, eller nær 60-doble seg i løpet av bare en tre års tid til en topp rundt 20.000 dollar i desember 2017.

Vil Aksjeanalyser.com treffe innertier igjen nå, og med sin analyse om at bitcoin kan stige til himmels igjen, og kanskje vil stige fra i dag rundt 7.000 – 10.000 dollar, og opp mot 100.000 dollar i løpet av de neste 1-2 år?

Aksjeanalyser.com vil i hvert fall følge utviklingen for bitcoin tett i både månedene og årene videre fremover nå, og levere hyppige ukentlige oppdateringer og analyser av bitcoin for sine medlemmer videre på Aksjeanalyser.com

Så vil tiden vise om Aksjeanalyser.com igjen får rett i sine analyser, og om at bitcoin nå kanskje står foran en ny himmelferd i månedene og årene fremover.

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-!