Nyhet! Nå kan alle og helt gratis fra mandag 01. juli 2019 følge Aksjeanalyser.com sine egne investeringer på Shareville hos Nordnet, og hvor det fra mandag 01. juli 2019, vil være mulig å følge Aksjeanalyser.com sin egen aksjeportefølje. Dette blir en Long/Short portefølje med inntil fem aksjer på Oslo Børs, og maks investering i hver posisjon på 25 prosent av totalkapital. Avkastningsmål for porteføljen er 25 prosent eller mer per år uavhengig av børsens utvikling. Dette er en Long/Short portefølje (tilsvarende som et hedgefond), og hvor Aksjeanalyser.com vil gjøre sine investeringer etter sitt til enhver tid gjeldende markedssyn. Det skal understrekes at med typisk 4-5 aksjer i porteføljen, og 20-25 prosent investert i hver aksje, så vil porteføljen ha en høy grad av risiko.

21.06.2019 – Aksjeanalyser.com vil fra og med mandag 01. juli 2019 starte en ny tjeneste, og hvor alle kunder av Nordnet og deres gratis tjeneste Shareville, kan følge med på Aksjeanalyser.com sin egen aksjeportefølje i realtid, og med kommentarer og analyser av de aksjer som kjøpes og selges i porteføljen.

Det skal lønne seg å være medlem av Aksjeanalyser.com, og med sine mange medlemmer og lesere av Aksjeanalyser.com sine analyser, ja så har man en viss markedspåvirkningskraft med sine analyser.

Alle investeringer i Aksjeanalyser.com sin portefølje vil først bli publisert her på Aksjeanalyser.com for VIP medlemmer, og før investeringer gjøres av Aksjeanalyser.com i porteføljen hos Nordnet, og blir offentlig kjent for alle som er kunder av Nordnet og som da kan følge med på utviklingen for porteføljen til Aksjeanalyser.com på Nordnet sin tjeneste Shareville.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Om porteføljen til Aksjeanalyser.com hos Nordnet og Shareville

  • Porteføljen kan bestå av både Long og Short posisjoner, og alt etter det til enhver tid gjeldende markedssyn som Aksjeanalyser.com har for Oslo Børs og aksjemarkedene generelt.
  • Porteføljen vil være investert i mellom 0-5 posisjoner (Long og/eller Short posisjoner tilsammen).
  • Vektingen i hver aksje (Long/Short) vil være vanligvis mellom 20-25 prosent av totalkapital.
  • Det vil kun investeres i aksjer notert på Oslo Børs (blant annet av skattemessige og valuta forhold).
  • Normal tidshorisont på investeringene vil være 1-3 måneder, men er en aksje i en sterk positiv trend så er det ingenting i veien for at aksjen kan være i porteføljen både 6, 12, og 18 måneder eller lengre for den saks skyld. Videre så tas en aksje gjerne ut etter bare 1-2 uker dersom den utvikler seg feil og det samlede tekniske bildet for aksjen endres i forhold til når investeringen ble gjort.
  • Mål om avkastning for denne aksjeporteføljen til Aksjeanalyser.com er en årlig avkastning på 25 prosent eller mer, og uavhengig av børsens utvikling (porteføljen kan like gjerne bestå av short som long posisjoner, og målet er altså 25 prosent årlig avkastning uavhengig av børsens utvikling).
  • Det skal understrekes at med en portefølje bestående av inntil fem posisjoner, a 20-25 prosent av totalkapital, ja så er risikoprofilen for en slik aksjeportefølje svært høy.
  • Det vil aldri være giring av porteføljen og egenkapital, og det heller ikke ifm Long/Short strategi og nettoeksponering. Med EK 100 så investeres maks 100. Dette da Long og Short posisjoner tilsammen (eks.: 25 Long i Frontline, 25 Long i Nel, og 25 short i Yara, 25 short i Hydro. Ja så er man da fullinvestert iht investeringsstrategi her, og med da i dette eksempel 50 prosent i long posisjoner og 50 prosent i short posisjoner).

Aksjeanalyser.com vil fremover også øke analyseaktiviteten betraktelig for sine VIP medlemmer, og som før så blir tjenester som SignalListen, StockTrendSignals, og modellporteføljer kun tilgjengelig for betalende VIP medlemmer av Aksjeanalyser.com, og selvfølgelig alt annet av analyser av aksjer, indekser, valuta og råvarer.

Det er altså kun denne porteføljen av inntil fem aksjer hos Nordnet av Aksjeanalyser.com som vil være åpent og tilgjengelig for alle å gratis følge med på.

Hvor VIP medlemmer av Aksjeanalyser.com alltid vil før investeringer der gjøres kunne lese analyser og får informasjon om de investeringer som vil gjøres i denne porteføljen, og som alle andre deretter kan gratis følge med på disse investeringene sin utvikling på Nordnet sin tjeneste Shareville.

Ja, det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Med vennlig hilsen,

Bjørn Inge Pettersen