06.03.2019 – Aksjeanalyser.com har sett nærmere igjen på sjømatsektoren på Oslo Børs, og vil senere idag for VIP medlemmer presentere sine nå tre favorittaksjer innenfor sjømatsektoren for de neste 6-12 måneder.

For ett år siden kunne VIP medlemmer av Aksjeanalyser.com lese om de den gang tre favorittaksjer innenfor sjømatsektoren i en analysesak den 07/03-2018.

Disse tre aksjene har nå på ett år steget med i snitt 39,11 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er opp mer beskjedne 7,23 prosent.

De tre favorittaksjene innenfor sjømatsektoren, og presentert for VIP medlemmer av Aksjeanalyser.com for ett år siden, den 07/03-2018 var som følger:

  • Bakkafrost (BAKKA): +59%
  • Mowi (MOWI), tidligere Marine Harvest Group (MHG): +43%
  • SalMar (SALM): +15%

Ved beregning av avkastning er det tatt hensyn til utbyttebetalinger i perioden, og som følger:

Bakkafrost (BAKKA): DKK 10,50 (tilsv. ca NOK 13,-) den 16/04-2018
Mowi (MOWI): NOK 2,60 følgende datoer: 22/02-2019, 09/11-2018, 31/08-2018 og 18/05-2018
Salmar (SALM): NOK 19,- den 06/06-2018

Disse tre favorittaksjene innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs har altså steget med over fem ganger så mye som Oslo Børs det siste året siden 07/03-2018.

Aksjeanalyser.com har nå sett nærmere igjen på sjømatsektoren på Oslo Børs, og som vurderes til å fortsatt være blant aksjene med størst potensiale på Oslo Børs de neste 6-12 måneder.

Det vil så bli publisert en ny tilsvarende analysesak senere idag, og hvor Aksjeanalyser.com der presenterer sine idag tre favorittaksjer innenfor sjømatsektoren på 6-12 måneders sikt.

Husk også å ha lest Aksjeanalyser.com sin disclaimer her…