Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Bestill ditt VIP medlemskap i dag hos Aksjeanalyser.com til NOK 5.988,-/år og få tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com, StockTrendSignals.com og KryptoValutaTrading.com!

16.08.2018: Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på en av sine favorittaksjer innenfor sjømatsektoren, Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM).

Gunnar Witzøe er arving til Salmar-gründer Gustav Witzøe, og var bare 19 år da han fikk overført formuen.

Han og faren kommer ifølge Witzøe fra «to helt forskjellige verdener».

– Jeg er opplært til å ha en ydmyk holdning til penger. Han startet selskapet. Det blir noe annet når du får lagt det i fanget og du har ansvaret for så mange arbeidsplasser. Du kan ikke bare gå inn og si at her skal du gjøre hva du vil. Du må vise en viss respekt for hva arbeidet betyr for familiene langs kysten, ikke minst på Frøya og i Hitra-regionen, har han tidligere uttalt til DN.

25-åringen driver i tillegg eiendomsselskapet Solsiden AS i Trondheim.

Witzøe, som også jobber som modell, eier litt under halvparten av Salmar gjennom familieselskapet Kverva. Han arvet eierposten sin i 2013 fra faren, Gustav (65), som i sin tid startet Salmar.

Med torsdagens sluttkurs for Salmar (SALM) på NOK 417.80 så er børsverdien av Salmar i dag på 47,34 milliarder kroner.

Aksjeanalyser.com har altså lenge hatt sjømatsektoren, og Salmar blant sine favoritter, og har truffet svært bra med mange positive analyser av både sjømatsektoren og enkeltaksjer innenfor sjømatsektoren de seneste årene nå.

Nedenfor her kan du lese Aksjeanalyser.com sin oppdaterte tekniske analyse i dag av Salmar (SALM) og som indikerer at aksjen kan ha potensiale for nok en dobling i løpet av de neste 12 måneder.

Det vil i så fall kunne gi nærmere to milliarder kroner i inntekt i måneden de neste 12 måneder for den unge (25 år) Gunnar Witzøe.

Gunnar Witzøe (25) vil kunne, og om Salmar-aksjen dobler seg igjen de neste 12 måneder, øke sin formue med rundt 20-24 milliarder kroner bare det neste året, og til da om ett år kanskje en formue på rundt 40-50 milliarder kroner.

Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM) har lenge vært en av favorittaksjene hos Aksjeanalyser.com og aksjen har vært med både i blant Aksjeanalyser.com sine tre favorittaksjer innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs, og presentert for VIP medlemmer den 07.03.2018.

Salmar (SALM) var også med nå senest den 09.07.2018 iblant Aksjeanalyser.com sine fem nye favorittaksjer innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs.

Aksjeanalyser.com sine tre favorittaksjer innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs presentert for VIP medlemmer den 07.03.2018 er nå opp 29 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er opp 9 prosent.

Aksjeanalyser.com hadde også følgende analysesak av Salmar den 07.03.2018, og den gang var aksjen i NOK 292.60:

 “Fisk- og sjømataksjen har utløst et svært kraftig kjøpssignal, og kan nå stige 70 prosent “

“- Aksjeanalyser.com ser et potensiale for aksjen opp i mot 400-500 kroner på 6-12 måneders sikt.”

I dag 16.08.2018, altså litt over fem måneder senere så endte Salmar-aksjen i dag i NOK 417.80. Det er da også blitt utbetalt et utbytte per aksje den 06.06.2018 på NOK 19.00.

Aksjeanalyser.com må således kunne sies å ha truffet nok en innertier med sitt aksjetips her for Salmar-aksjen.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Bestill ditt VIP medlemskap i dag hos Aksjeanalyser.com til NOK 5.988,-/år og få tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com, StockTrendSignals.com og KryptoValutaTrading.com!

Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM)

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 % av Scottish Seafarms Ltd.

For mer informasjon om Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM), se her: http://www.salmar.no/

Teknisk Analyse av Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM)

Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM) viser en sterk utvikling både på kort og lang sikt innenfor en stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).

Aksjen har nå nylig utløst nye positive tekniske signaler etter å ha brutt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt NOK 400.00 (jf. dagdiagram nedenfor).

Aksjen møter nå begrenset med teknisk motstand videre oppover innenfor den langsiktige stigende trenden (jf. ukediagram nedenfor).

Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM) viser samlet sett et svært positivt teknisk bilde og hvor videre kursoppgang signaliseres både på kort og mellomlang sikt.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er og har vært i kjøpssignal for Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM) over mange år nå (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor her).

I henhold til den langsiktige stigende trenden som Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM) beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for aksjen helt opp i mot NOK 800.00-nivået på 12 måneders sikt.

I dag endte aksjen i NOK 417.80, og det samlede svært positive tekniske bildet for Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM) indikerer altså at aksjen kan være igjen en doblingskandidat på 12 måneders sikt.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Diagrammer følger nedenfor annonsen her…

Teknisk Analyse av Salmar ASA (ticker på Oslo Børs: SALM):

NB! Husk også å ha lest Aksjeanalyser.com sin disclaimer her…