Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Bestill ditt VIP medlemskap i dag hos Aksjeanalyser.com til NOK 5.988,-/år og få tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com, StockTrendSignals.com og KryptoValutaTrading.com!

15.08.2018 – Aksjeanalyser.com vil nå i fra mandag 20. august 2018 starte opp en ny tjeneste for VIP medlemmer, og med seks porteføljer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden, og USA.

Hver av disse seks porteføljene vil inneholde 10 aksjer, og vil naturligvis være blant de aksjer som Aksjeanalyser.com ser det største potensialet for på kort og mellomlang sikt i hver av disse seks land/regioner.

Det vil naturligvis også bli gjort andre viktige porteføljevurderinger med for eksempel diversifisering i hver av porteføljene med aksjer i fra ulike sektorer, og for å sette sammen det Aksjeanalyser.com til enhver tid mener er de mest interessante aksjer (basert på tekniske og kvantitative analyser) for de ulike land/regioner og porteføljer for hhv.: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA.

Det vil hver mandag før kl 09 bli lagt ut oppdaterte porteføljer med kommentarer og informasjon om eventuelle endringer i porteføljene.

Målet med porteføljene er selvfølgelig å prøve å få en betydelig meravkastning over tid i forhold til de ulike porteføljene sine referanseindekser (for Norge så referanseindeks: OSEBX, for Sverige så referanseindeks: OMXS30 mv. for de andre porteføljene).

Aksjeanalyser.com vil altså nå i fra førstkommende mandag 20. august 2018 starte opp følgende seks porteføljer a 10 utvalgte favorittaksjer, og som vil oppdateres hver mandag innen kl 09 for VIP medlemmer:

  • Norge (10 utvalgte favorittaksjer av Aksjeanalyser.com)
  • Sverige (10 utvalgte favorittaksjer av Aksjeanalyser.com)
  • Danmark (10 utvalgte favorittaksjer av Aksjeanalyser.com)
  • Finland (10 utvalgte favorittaksjer av Aksjeanalyser.com)
  • Norden (10 utvalgte favorittaksjer av Aksjeanalyser.com)
  • USA (10 utvalgte favorittaksjer av Aksjeanalyser.com)

NB! Husk også å ha lest Aksjeanalyser.com sin disclaimer her…