Ønsker dere alle en riktig God Pinse-helg! 🙂

Dere finner nå denne ukens God Helg underholdningsbidrag her i fra Aksjeanalyser.com, og undertegnede på den nye og tilhørende bloggen:

KlemForLivet.no

Pinse

Pinse er som kjent en kristen høytid 50 dager etter at Jesus, ifølge Det nye testamente i Bibelen, stod opp fra de døde på påskedagen. På denne dagen viste Den hellige ånd seg for apostlene i form av ildtunger fra himmelen. Dagen er til minne om at Den hellige ånd kom til apostlene. Dagen regnes av protestantiske kristne som fødselsdagen til den kristne kirken, mens katolsk kristendom legger kirkens grunnleggelse til utvelgelsen av apostlene og overgivelse av nøklemakten til Peter (Matt.16.19), og de ortodokse kristne ser på pinsen som fullførelsen av en lang dannelsesprosess.

Navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr femtiende. Dette var opprinnelig navnet på den jødiske høytiden sjabuót som ble feiret den femtiende dagen etter pesach (dvs. syv uker etter sabbat i pesach). Sjabuót er til minne om åpenbaringen av loven (de ti bud) på Sinaifjellet.

Så er Aksjeanalyser.com sterkt tilbake igjen allerede i fra mandag 21. mai, og da med en større analysesak for VIP medlemmer. Det jobbes nå med en omfattende gjennomgang av alle aksjer på hele Oslo Børs, og hvor det så på mandag 21. mai for VIP medlemmer vil bli presentert de ti utvalgte aksjefavoritter som Aksjeanalyser.com har av alle aksjer på hele Oslo Børs og for de neste 6-12 måneder. Dette vil da altså være de ti aksjer som Aksjeanalyser.com tror kan bli å finne i blant børsvinnerne på Oslo Børs i de kommende 6-12 måneder.

Da ønsker jeg dere alle sammen en kjempefin Pinse-helg videre! 🙂

Mvh

Bjørn Inge Pettersen