05.09.2017 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX).
 
Det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) indikerer nå at det kan gå mot et rekordår for Oslo Børs, og som nå har potensiale til å gjerne stige hele tre ganger så mye i 2017 som det gjennomsnittlig oppgang på børsen har vært per år nå de seneste 20 årene.
 
Les også: «Aksjen kan doble seg i rekordfart«

Vi hadde en analyse av Oslo Børs Benchmark indeks og oljeprisen hos Aksjeanalyser.com den 22. mars 2017, og som våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese her…
 
Den gang var Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) rundt 690 poeng, mens den i dag snart et halvår senere er rundt 750 poeng.
 
Oslo Børs Benchmark indeks har dermed steget med nesten ti prosent siden vår analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) og oljeprisen den gang den 22. mars 2017.
 
Vi skrev i vår analyse den gang 22. mars 2017 om Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) blant annet:
 
«En fortsatt positiv utvikling indikeres for OSEBX innenfor denne stigende trenden på mellomlang og lang sikt.
 
I det helt korte bildet så beveger nå OSEBX seg innenfor en rektangel konsolideringsformasjon, og mellom et teknisk støttenivå rundt 685 poeng og et teknisk motstandsnivå rundt 710 poeng.
 
Et etablert brudd på et av disse nivåene vil være med og gi nye signaler for den videre utviklingen for OSEBX på kort sikt.
 
Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics indikerer at OSEBX kan komme til å konsolidere noe til på kort sikt (1-3 uker).
 
Den underliggende trenden for OSEBX er altså positiv på mellomlang sikt (3-6 måneder), men det kan altså komme ytterligere noe konsolidering på kort sikt (1-3 uker).
 
I henhold til den stigende trenden som OSEBX beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for OSEBX opp mot 850-900 poeng på 6-12 måneders sikt.«
 
Nå har altså Oslo Børs Benchmark indeks det seneste halvåret steget fra rundt 690 poeng ved vår analyse den 22. mars 2017 og til i dag rundt 750 poeng.
 
Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og hva dette indikerer om den videre utviklingen fremover for Oslo Børs.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com og BullogBear.no) + 8 timers kurs i Teknisk Analyse for KUN 2.498,-! (NB! Tilbudet gjelder kun frem til 15. Sep. 2017).

Les også: «Aksje til himmels: Blitt Asias rikeste«

Les også: «Ferrari-race på børsen: +250 %«

Teknisk analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (ticker: OSEBX)

Slik vi skrev om i vår analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i vår analyse den 22. mars 2017 så beveger OSEBX seg innenfor en langsiktig stigende trend.

Videre oppgang signaliseres for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) innenfor denne langsiktige stigende trenden.

I det helt korte bildet nå så er det i ferd med å utløses nye positive tekniske signaler for OSEBX når indeksen nå bryter opp i gjennom det tekniske motstandsnivået fra forrige topp i august da OSEBX var høyest rundt 745 poeng.

Dersom OSEBX nå klarer å etablere seg over 745-nivået i dagene som kommer så vil dette gi positive tekniske signaler for den videre utviklingen for OSEBX på kort og mellomlang sikt.

Det er nå begrenset med teknisk motstand for OSEBX før opp mot ‘taket’ og øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, opp mot 800-850 poeng.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår forrige positive analyse av OSEBX.

Vi har nå kursmål for OSEBX ved 800-850 poeng og det med et tidsperspektiv på 3-6 måneder.

Vi ser med andre ord hos Aksjeanalyser.com en mulig oppside for Oslo Børs og OSEBX-indeksen på rundt 7-13 prosent opp fra dagens nivå på 3-6 måneders sikt.

Dette kan man så kanskje si at ikke var store greiene til oppside, men da vil vi få minne på at OSEBX per år de seneste 20 år har steget med i snitt cirka 7,5 prosent per år, mens for eksempel den viktige og brede amerikanske børs-indeksen S&P500 de seneste 20 år ‘bare’ kan vise til en oppgang på 5,2 prosent i snitt per år.

Sett i lys av dette, og at gjennomsnittlig årlig oppgang på Oslo Børs de seneste 20 år er på cirka 7,5 prosent per år, og med tanke på at Oslo Børs så langt i 2017 i dag 05. september 2017 er opp med 9,5 prosent.

Ja så er det vel gjerne ikke så aller verst potensiale likevel om Oslo Børs nå skulle stige med ytterligere 7-13 prosent i løpet av de neste 3-6 måneder nå.

Dersom Oslo Børs skulle nå stige med 13 prosent i løpet av de neste fire måneder til slutten av 2017, og som altså vi hos Aksjeanalyser.com basert på det samlede positive tekniske bildet for OSEBX mener er fullt mulig.

Ja så vil Oslo Børs målt med Oslo Børs Benchmark indeks da ha steget med hele 22,5 prosent i 2017, og når gjennomsnittlig årlig oppgang nå de seneste 20 år for Oslo Børs er på ‘bare’ 7,5 prosent.

Ja så kan Oslo Børs nå ha potensiale til å kunne stige med hele tre ganger så mye i 2017 i forhold til det som er gjennomsnittlig oppgang per år for Oslo Børs nå de seneste 20 år.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com og BullogBear.no) + 8 timers kurs i Teknisk Analyse for KUN 2.498,-! (NB! Tilbudet gjelder kun frem til 15. Sep. 2017).

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) de seneste 3 år:

Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) de seneste 20 år:

Kilde chart: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…