Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com og BullogBear.no) for kun NOK 1.998,-!

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com og BullogBear.no) for kun NOK 1.998,-!

og/eller 8-timers heldagskurs i Teknisk Analyse, Lørdag 18. November kl 10-18 i Oslo for kun NOK 1.250,- for heldagskurs i Teknisk Analyse inkl . enkel bevertning/lunsj!

For å bestille 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com og BullogBear.no) og/eller for å bestille 8 timers heldagskurs i Teknisk Analyse (Lørdag 18. November 2017 i Oslo kl 10-18) så finner du bestillingsskjema nederst på siden her.


Ja vi har hos Aksjeanalyser.com herved gleden av å kunne tilby 8-timers kurs i Teknisk Analyse i Oslo Lørdag 18. November kl 10-18 i Oslo.

Målet med dette omfattende heldagskurset i Teknisk Analyse er å gi alle kursdeltakerne en god forståelse av hva teknisk analyse er og hva det bygger på, og en god forståelse av mange ulike tekniske analysemodeller og indikatorer, signaler, formasjoner m.m.

Videre så er målet med dette heldagskurset i Teknisk Analyse å gi lesere og medlemmer av Aksjeanalyser.com, og andre interesserte, et godt grunnlag for å kunne bruke og ha god nytte av Teknisk Analyse som en viktig del av sitt beslutningsgrunnlag ved sine investeringsbeslutninger enten det gjelder investeringer i aksjer, valuta, råvarer m.m.

Målet er videre naturligvis å kunne oppnå høyest mulig avkastning ved sine aksjeinvesteringer m.m. samt å kunne begrense tap mest mulig.

Aksjeanalyser.com er selv av den oppfatning  at teknisk analyse er et svært viktig og godt analyseverktøy og ‘timing’ verktøy i en investeringsbeslutningsprosess når det gjelder investeringer i enten det er aksjer, valuta, råvarer og andre finansielle instrumenter.

Vi er videre av den oppfatning at teknisk analyse kan være et svært godt verktøy ved investeringer både på veldig kort sikt som for eksempel intradag-trading, men også til mer langsiktige investeringer, og da til for eksempel best mulig timing av inngang og utgang ved mer langsiktige investeringer.

Dette er ting som også vil være viktige tema på kurset.

Det vil på dette heldagskurset (8 timer kl 10-18 Lørdag 18. november 2017) om Teknisk Analyse, og med Bjørn Inge Pettersen som kursholder, bli undervist i blant annet:

  • Bakgrunn, historie og grunnleggende informasjon om hva teknisk analyse er og hva det bygger på
  • Ulike tekniske analysemetoder og modeller (Candlestick, Bar-Chart, Point & Figure m.m.)
  • Mange ulike tekniske analysemodeller, indikatorer og signaler som for eksempel glidende gjennomsnitt, RSI, Stochastics, MACD, Parabolic SAR, Bollingerbånd osv.
  • Støtte og motstand
  • Volum
  • Trendlinjer og trender
  • Gap signaler m.m.
  • Formasjoner (Hode-skulder, dobbel-topp, dobbel-bunn, rektangel, triangel m.m.)
  • Introduksjon og demonstrasjon av det tekniske analyseprogrammet og verktøyet ‘Vikingen’ (Du kan lese mer om ‘Vikingen’ tekniske analyseprogram på deres nettsider her: https://www.vikingen.se/ )

Aksjeanalyser.com ønsker med dette 8-timers heldagskurset i Oslo lørdag 18. november 2017 å kunne tilby både medlemmer av Aksjeanalyser.com, og andre interesserte, et omfattende og interessant håper vi kurs i teknisk analyse for alle kursdeltakerne.

Det er ikke noen krav om forkunnskaper i Teknisk Analyse for å få fullt utbytte av dette heldagskurset da det vil ta for seg alt i fra det grunnleggende til mer avanserte tekniske modeller og indikatorer.

Vi håper mange vil finne dette kurstilbudet interessant og ser frem til å møte og hilse på dere på dette heldagskurset lørdag 18. november 2017 i Oslo.

Prisen for dette 8-timers heldagskurset i Teknisk Analyse inkl. enkel bevertning/lunsj vil være på NOK 1.250,- (forhåndsbetaling seneste 14 dager før kurset avholdes, altså må betaling av kursavgiften finne sted senest innen 04. November 2017).

Da håper vi å sees lørdag 18. november kl 10-18 i Oslo til heldagskurs i Teknisk Analyse, og med Bjørn Inge Pettersen som kursholder og som vil dele av sine snart 30 års erfaringer og kunnskaper innen fagområdet teknisk analyse med dere på dette heldagskurset i teknisk analyse!

Hjertelig velkommen som medlem hos Aksjeanalyser.com og/eller til heldagskurs i Teknisk Analyse skal dere alle være!

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Bestillingsskjema

Ved å tegne 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com så støtter du også Rådet For Psykisk Helse med 200 kroner, og det svært viktige arbeidet som Rådet For Psykisk Helse og med sine 29 medlemsorganisasjoner jobber hardt og bredt og omfattende på mange plan og områder hver eneste dag for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for ALLE!

Dette gjøres ved at Aksjeanalyser.com kjøper et gavekort hos Rådet for psykisk helse på a 200 kr for hvert nytt medlemskap som tegnes hos Aksjeanalyser.com, og som så sendes ut til nye medlemmer kort tid etter kjøp av 1-års medlemskap. Aksjeanalyser.com støtter ellers Rådet for psykisk helse gjennom firmamedlemskap med 9.500 kr/år.

Les mer om dette og hvordan du ved å bli medlem hos Aksjeanalyser.com samtidig støtter Rådet For Psykisk Helse med 200 kroner her…