30.08.2017 – Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på panteselskapet Tomra Systems (ticker: TOM) på Oslo Børs.

Jeg skriver her i dag også om en av flere viktige ‘formasjoner’ innenfor teknisk analyse, og i dag om det som heter ‘rektangel-formasjoner’, og hvor brudd opp i fra slike rektangel formasjoner og da spesielt store rektangel formasjoner gjerne etablert over så lang periode som over ett eller flere år.

Ja brudd opp i fra slike store rektangel-formasjoner etablert over lengre tidsperioder etterfølges ofte av en svært sterk kursutvikling for underliggende objekt, for eksempel en aksje.

Dette vil være første i en serie av flere innlegg fremover og hvor jeg vil skrive om og dele av mine nå rundt 30 års erfaring med teknisk børs og aksjeanalyse. Ja jeg kommer fremover i mange innlegg på bloggen her nå til å skrive både generelt om hva teknisk børs og aksjeanalyse er, og om mange ulike tekniske analysemetoder, modeller, formasjoner, signaler m.m.

Det vil så bli arrangert et større og omfattende heldagskurs  på åtte timer en lørdag i Oslo nå i løpet av november måned, og hvor jeg vil være kursholder og Aksjeanalyser.com kursarrangør. Det vil snart komme nærmere informasjon om tid og sted og hvordan å melde seg på dette heldagskurs på åtte timer i teknisk børs og aksjeanalyse i Oslo nå en lørdag i november.

Prisen for dette heldagskurset på åtte timer en lørdag i Oslo nå i november vil være på NOK 1.250,- per kursdeltaker inkl. enkel bevertning/lunsj. Maks antall kursdeltakere på dette heldagskurset i teknisk analyse vil være 150 personer. Kurset vil bli holdt en lørdag nå i november måned (hvilken lørdag vil avhenge av hvilke lørdag i november det meldes om størst interesse for å delta på dette kurs i teknisk analyse).

Det vil så komme nærmere informasjon om dato for hvilken lørdag kurset vil avholdes og med informasjon om påmelding til kurset innen 15. september til alle som har meldt sin interesse for å kanskje ønske å delta på kurset.

For å melde interesse (ikke bindene) for påmelding til slikt omfattende heldagskurs på åtte timer en lørdag nå i november i teknisk børs og aksjeanalyse, og hvor jeg vil dele med dere av mine snart 30 års erfaring og kunnskaper innenfor faget teknisk børs og aksjeanalyse.

Ja så kan dere melde deres interesse for påmelding her på e-post til: kurs@aksjeanalyser.com (NB! husk å oppgi hvilken lørdag i november du mest kunne tenke deg å delta på slikt heldagskurs på åtte timer om teknisk analyse)

Så tilbake til rektangel-formasjoner, ja kort forklart så vil en rektangel formasjon si at en aksje beveger seg over tid mellom to nivåer, og for eksempel slik som DNO-aksjen vi hadde en positive analyse av her om dagen og som nå har utløst et slikt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp i fra en slik større rektangel-formasjon.
 
Ja for eksempel DNO-aksjen så har den i rundt ett års tid nå beveget seg mellom et støttenivå rundt 7,00 kroner og et motstandsnivå rundt 10,00 kroner. Når aksjen nå i forrige uke så brøt opp i gjennom 10,00-nivået og det også på høyt volum (høyt antall omsatte aksjer i forhold til ‘normal’ omsetning av aksjer i selskapet).
 
Ja så ble det da for DNO-aksjen i forrige uke utløst et slikt kraftig teknisk kjøpssignal fra en slik rektangel-formasjon og som altså er en formasjon der aksjen eller valuta, råvare osv over en periode har beveget seg mellom to nivåer, et støttenivå og et motstandsnivå, altså en sidelengs bevegelse over lengre tid mellom to nivåer slik som for eksempel DNO-aksjen har gjort i lengre tid mellom 7,00 kroner og 10,00 kroner.
 
Her diagram som viser nevnte rektangel formasjon mellom 7,00 og 10,00 kroner for DNO-aksjen i det seneste cirka ett år nå:

Over: Diagram over kursutviklingen for DNO-aksjen i perioden 2014 – i dag, og med rektangel formasjonJa slike brudd opp i fra slike store rektangel formasjoner etablert over ett eller flere år etterfølges ofte av en svært kraftig kursoppgang for underliggende objekt, enten det er en aksje, valuta, råvare osv.
 
Vi følger svært nøye med hos Aksjeanalyser.com for våre lesere og betalende medlemmer og leter etter slike gode og kraftige tekniske kjøpssignaler fra for eksempel slike brudd opp i fra slike store rektangel formasjoner etablert over lengre tidsrom, slik som for eksempel her med vår positive analyse av DNO ASA (ticker på Oslo Børs: DNO) den 27. august og som du kan lese om her: «Denne aksjen kan dobles på kort tid«

Men nå tilbake til Tomra-aksjen og som vi hos Aksjeanalyser.com har hatt flere positive analyser av de seneste par årene nå, slik som her den 12. februar 2015: «Aksjen steg 23.650% på 13 år – nå ventes ny kraftig oppgang«
 
Ved vår positive analyse av Tomra-aksjen den gang 12. februar 2015 så var Tomra-aksjen rundt 65,00 kroner, mens den i dag endte i 116,50 kroner.
Tomra-aksjen har således steget med rundt 80 prosent siden vår positive analyse av Tomra-aksjen den gang 12. februar 2015.
 
Vi skrev i vår positive analyse av Tomra-aksjen den gang blant annet:
 
«…Nå har imidlertid Tomra-aksjen vist en sterk utvikling den siste tiden, og har endelig klart å bryte opp gjennom dette viktige NOK 60,00-nivået.
 
Det er med dette utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og kanskje skal Tomra-aksjen igjen få fart på seg nå fremover.
 
Nå som aksjen har brutt opp gjennom det viktige motstandsnivået rundt 60,00 kroner så er det begrenset med motstand videre oppover, og kanskje kan vi i løpet av de neste årene se aksjen opp mot gamle høyder rundt 190,00 kroner som den var i år 2000.
 
Det er i hvert fall utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Tomra-aksjen nå, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen både på kort og lang sikt.» 

Nå kan du få 60% rabatt på heldagskurs (8 timer) i Teknisk Analyse lørdag 18. november 2017 i Oslo når kjøper 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com til en samlet total pris av KUN 2.498,-!
 
Les også: «Aksje til himmels: Blitt Asias rikeste«

Les også: «Ferrari-race på børsen: +250 %«

Kort om Tomra Systems (ticker på Oslo Børs: TOM):
Medsea-Invest
Generelt:
TOMRA bidrar til optimal ressursproduktivitet ved å skape sensor-baserte løsninger for utvinning, bruk og gjenbruk av ressurser.
Panteløsninger:
TOMRA er verdensleder innenfor pantesystemer, med over 70 000 installasjoner i mer enn 40 land.
Matsortering:
TOMRA Sorteringsløsninger er ledende innenfor sensorbasert sorterings- og skrellemaskiner for den ferske og bearbeidet næringsmiddelindustrien.
Gjennvinning:
TOMRA er ledende innenfor sensorbasert sortering i avfalls- og metallresirkuleringsbransjen.
Gruvedrift:
TOMRAs sensorbaserte sorteringsløsninger er er et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til tradisjonelle oppredningsmetoder i gruveindustrien.

Du finner mer informasjon om Tomra Systems på deres nettsider her: https://www.tomra.com/

Teknisk analyse av Tomra Systems (ticker: TOM):

Slik vi skrev om hos Aksjeanalyser.com i vår positive analyse av Tomra-aksjen den 12. februar 2015 så utløste aksjen den gang et svært kraftig teknisk kjøpssignal da aksjen klarte å bryte opp i gjennom et betydelig og veldig viktig teknisk motstandsnivå rundt 60,00 kroner.

Tomra-aksjen utløste da et kraftig teknisk kjøpssignal fra en slik stor rektangel formasjon etablert over mange år helt i fra 2002 til 2014, og som vi hos Aksjeanalyser.com har påpekt mange ganger så etterfølges ofte brudd opp i fra slike store og etablert over lang tid rektangel-formasjoner som dette.

Ja det etterfølges ofte av en svært kraftig og sterk kursoppgang, men dessverre ikke alltid, ja for da hadde det jo vært veldig enkelt å tjene penger på aksjer.

Dette skjer imidlertid mer enn ofte nok til at slike signaler er vel verdt å følge ekstra nøye med på, og som vi hos Aksjeanalyser.com følger nøye med på hver eneste dag og det på børsene i så vel Norge og Norden som internasjonalt og hvor vi for våre lesere og medlemmer av Aksjeanalyser.com leter etter slike gode case og sterke tekniske kjøpssignaler som for eksempel i fra slike store rektangel formasjoner som vi skriver mye om her i dette innlegget her i dag.

Slik vi for eksempel har gjort med Tesla-aksjen og som vi var tidlig ute hos Aksjeanalyser.com og anbefalte våre lesere her allerede 05. november 2016 og da Tesla-aksjen stod i rundt USD 180,00 da aksjen var nede ved støttenivået innenfor en slik stor rektangel formasjon og således ved et svært interessant nivå å kjøpe aksjen ved.

I dag handles Tesla-aksjen rundt USD 350,00 og har således nær doblet seg siden vår første positive analyse av aksjen for bare 10 måneder siden.

Du kan lese vår positive analyse av Tesla-aksjen fra den gang den 05. november 2016 da aksjen var rundt USD 187,00 her: «Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg»

Vi har siden hatt flere positive analyser av Tesla-aksjen som her den 08. januar 2017 da Tesla-aksjen var rundt USD 229,00. Du kan lese vår positive analyse av Tesla aksjen fra den gang her: «Tesla-aksjen kan eksplodere i 2017»

Vi hadde så enda en positiv analyse av Tesla-aksjen her den 04. april 2017 da aksjen utløste et slikt svært kraftig teknisk kjøpssignal da aksjen brøt opp i fra en slik vi her nevner stor rektangel formasjon. Du kan lese vår positive analyse av Tesla aksjen fra den 04. april 2017 her: «Tesla-aksjen kan mangedoble seg»

Nå tilbake til Tomra-aksjen igjen, og som vi altså hos Aksjeanalyser.com har sett nærmere på her i dag for å finne mer ut av hva det tekniske bildet for Tomra-aksjen nå indikerer om den videre kursutviklingen for aksjen.

Tomra-aksjen har nylig utløste rundt mai i år et nytt kraftig teknisk kjøpssignal da aksjen brøt opp i gjennom, og etablerte seg over et betydelig og viktig teknisk motstandsnivå rundt 100,00 kroner.

Aksjen møter nå begrenset med teknisk motstand før opp mot tidligere topper helt opp mot 180,00-200,00 kroner fra nivåene aksjen har vært på det høyeste i 2000/2001.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Tomra-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com hva vi skrev i vår analyse allerede den 12. november 2015 og hvor vi den gang skrev blant annet:

«Nå som aksjen har brutt opp gjennom det viktige motstandsnivået rundt 60,00 kroner så er det begrenset med motstand videre oppover, og kanskje kan vi i løpet av de neste årene se aksjen opp mot gamle høyder rundt 190,00 kroner som den var i år 2000.»

Vi vurderer hos Aksjeanalyser.com altså fremdeles Tomra-aksjen som en svært interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og vi gjentar vår tidligere kursmål for aksjen og nå på 12 måneders sikt ved 180,00-200,00 kroner.

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for Tomra-aksjen vil være om aksjen skulle falle under, og etablere seg under 100,00-nivået.

Slik det samlede svært positive tekniske bildet for Tomra-aksjen i dag fremstår så indikeres imidlertid videre kursoppgang for Tomra-aksjen, og det både på kort og lang sikt.

Nå kan du få 60% rabatt på heldagskurs (8 timer) i Teknisk Analyse lørdag 18. november 2017 i Oslo når kjøper 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com til en samlet total pris av KUN 2.498,-!

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for Tomra-aksjen fra 1993 – i dag (Ticker på Oslo Børs: TOM):

Kilde chart: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…