27.08.2017 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeselskapet DNO ASA (ticker: DNO) på Oslo Børs.
 
DNO-aksjen har steget kraftig i uken som gikk etter en oppdatering fra selskapet torsdag 24. august, og det er i uken som gikk utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for DNO-aksjen og som indikerer at aksjen nå har potensiale til å kunne dobles i løpet av kort tid.
 
Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse av DNO-aksjen lenger ned i saken her.
 
DNO-aksjen er for øvrig en av våre 20 favoritt-aksjer for 2017 hos Aksjeanalyser.com, og som våre betalende medlemmer kunne lese om i en større analysesak her fra den 25. desember 2016: «Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs«
 
DNO-aksjen var den gang i 8,01 kroner, mens den nå fredag endte i 11,44 kroner.
 
DNO-aksjen og som altså er en av våre 20 favoritt-aksjer for 2017 hos Aksjeanalyser.com har således nå da steget med rundt 43 prosent hittil i 2017 siden vår anbefaling av aksjen den 25. desember 2016.
 
Vi skrev i vår analyse den gang den 25. desember 2016 blant annet om DNO:
 
«Basert på det samlede tekniske bildet for DNO-aksjen, og som indikerer et stort potensiale for aksjen på 6-12 måneders sikt. Så utpeker DNO-aksjen seg som en av våre favoritter på Oslo Børs for 2017 her hos Aksjeanalyser.com.
 
Vi ser altså et potensiale for DNO-aksjen helt opp mot 20,00 kroner på 6-12 måneders sikt. Det innebærer da et potensiale for aksjen på hele 150 prosent opp fra dagens kursnivå rundt 8,00 kroner, og det gjerne på bare 6-12 måneders sikt.»

Nå kan du få 60% rabatt på heldagskurs (8 timer) i Teknisk Analyse lørdag 18. november 2017 i Oslo når kjøper 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com til en samlet total pris av KUN 2.498,-!
 
Oppdatering fra DNO torsdag 24. august 2017:
 
Torsdag morgen 24. august la oljeselskapet DNO frem skuffende tall for 2. kvartal. Etter et innledende børsfall ble det vedtatt børspause i selskapets aksje i påvente av nyheter.
 
Selskapet kunne så i en børsmelding melde om at de har blitt tildelt KRG sin eierandel på 20 prosent i Tawke-feltet som del av et oppgjør for utestående betalinger knyttet til tidligere oljesalg. 
 
Etter forliket har DNO en eierandel på 75 prosent i lisensen som består av Tawke- og Peshkabir-feltene som har en produksjon på over 100.000 fat pr dag.
 
I tillegg til eierandelen på 20 prosent vil selskapet motta tre prosent av brutto lisensinntekter hver måned fra myndighetene over en 5-års periode. 
 
Myndighetene har videre frigitt DNO fra visse betalingsforpliktelser, inkludert bonuser, lisensavgifter og et vannrensingsprosjekt på 150 millioner dollar. 
 
– Dette sender et sterkt positivt signal til investorer og hjelper å gjenskape tilliten til Kurdistans oljesektor, uttalte DNOs styreleder Bijan Mossavarr-Rahmani i en kommentar i tilknytning til meldingen fra selskapet på torsdag.
 
Les også: «Aksje til himmels: Blitt Asias rikeste«

Les også: «Ferrari-race på børsen: +250 %«
 
Så har vi altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på DNO-aksjen, og det tekniske bildet for aksjen nå i dag.

Medsea-Invest

Kort om DNO ASA (Ticker på Oslo Børs: DNO):

DNO ASA er et innovativt, kompetanseorientert oljeselskap med fokus på leting, utvikling og produksjon i internasjonale petroleumsprovinser. Selskapet har bred kompetanse og erfaring fra alle faser av oppstrømsvirksomhet, både på land og til havs.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.dno.no/

Teknisk analyse av DNO ASA (Ticker på Oslo Børs: DNO):

DNO-aksjen beveger seg innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nedenfor).

Videre kursoppgang signaliseres nå for DNO-aksjen både på kort, mellomlang og lang sikt innenfor denne stigende trenden.

Det er så utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for DNO-aksjen i uken som gikk nå etter at aksjen på høyt volum (høy omsetning av aksjer i selskapet) steg kraftig og rett opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 10,00 kroner.

Det er med dette altså utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for DNO-aksjen, og videre kraftig kursoppgang signaliseres nå for DNO-aksjen både på kort, mellomlang og lang sikt innenfor den stigende trenden.

Det er mulig det kan komme noe konsolidering i overkant av 10,00-nivået, men med det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for DNO-aksjen så kan det gjerne hende at aksjen har en god del mer å gå på også på helt kort sikt nå før en konsolidering.

Det er også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for DNO-aksjen i fra en stor omvendt hode-skulder formasjon, og hvor potensialet i henhold til dette signaler er opp mot 20,00 kroner.

Det samlede svært positive tekniske bildet for DNO-aksjen nå indikerer at den har et potensiale til å kunne stige opp mot 20,00-25,00 kroner på gjerne så kort tid som bare 3-6 måneders sikt.

Vi gjentar derfor i dag vår tidligere positive analyse fra den 25. desember 2016 da vi tok DNO-aksjen inn som en av våre 20 favoritt-aksjer for 2017 hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi den gang hadde kursmål ved 20,00 kroner for DNO aksjen på 6-12 måneders sikt.

DNO-aksjen har slik Aksjeanalyser.com vurderer det gode muligheter nå for å bli en av de store vinner-aksjene på Oslo Børs for 2017.

Nå kan du få 60% rabatt på heldagskurs (8 timer) i Teknisk Analyse lørdag 18. november 2017 i Oslo når kjøper 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com til en samlet total pris av KUN 2.498,-!

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for DNO-aksjen (Ticker på Oslo Børs: DNO):

Kilde chart: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…