Nyhet! ‘Månedsporteføljen’ (seks aksjer med stort potensiale kommende måned)

Aksjeanalyser29.01.2017 – Vi har i dag gleden av å presentere en nyhet hos Aksjeanalyser.com, og for å imøtekomme mange ønsker vi har mottatt om en litt kortsiktig trading-portefølje.

Mens andre opererer med ukeporteføljer så har vi hos Aksjeanalyser.com valgt å heller satse på en månedsportefølje.

Her vil vi hver måned ha en slik månedsportefølje, og som vil bestå av seks utvalgte aksjer vi finner spesielt interessante, og da basert på det tekniske bildet for disse aksjene.

Dette vil være seks aksjer hvor vi basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjene ser et solid potensiale for disse aksjene på en måneds sikt.

For disse seks utvalgte aksjene vi velger hver måned å ta inn i vår månedsportefølje så skal vi se et potensiale for hver av disse aksjene på minimum 20 prosent eller mer på en måneds sikt.

I perioder hvor vi ser stor fare for korreksjoner ned på børsen så vil vi også kunne ha short-posisjoner i vår månedsportefølje.

Inngangskurs for posisjonene settes lik gjennomsnittlig aksjekurs den første børsdagen etter månedsporteføljen ble gjort tilgjengelig for Aksjeanalyser.com sine betalende medlemmer.

Det vil alltid oppgis et kursmål og et stop-loss nivå til hver av de seks aksjene og posisjonene i vår månedsportefølje, og posisjonene vil så tas ut av porteføljen hvis de når et av disse nivåene i løpet av måneden. Hvis ikke så vil utgangskurs for posisjonene være gjennomsnittlig aksjekurs den siste børsdagen i måneden.

Månedsporteføljen og tekniske analyser av de seks aksjer som hver måned vil inngå i denne porteføljen vil være tilgjengelig for Aksjeanalyser.com sine betalende medlemmer 1-2 børsdager før den 01. i hver måned.

Slik vil Aksjeanalyser.com sine betalende medlemmer ha mulighet for å handle disse aksjene som inngår i vår månedsportefølje 1-2 børsdager før porteføljen og analysene av de seks aksjene som inngår i porteføljen gjøres åpent tilgjengelig fra den 01. i hver måned for alle våre titusenvis av lesere vi har hver måned av våre åpne analyser som er tilgjengelige for alle å lese.

Vi håper dette vil bli en populær ny tjeneste på Aksjeanalyser.com, og vi ønsker altså med denne nye tjenesten å imøtekomme de mange forespørsler vi har fått om ikke vi kan starte en slik litt kortsiktig trading-portefølje.

Vi vil avslutningsvis informere om at disse aksjene vi tar inn i vår nye månedsportefølje slik hver måned vil ofte være volatile aksjer, og med en portefølje på seks volatile aksjer, ja så vil dette helt klart være en portefølje som vil innebære høy risiko.

Med høy risiko følger imidlertid også muligheter for høy avkastning.

Våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kan nå i dag lese om vår første månedsportefølje, og analyser av de seks aksjer som vi starter med i vår månedsportefølje nå for Februar 2017: «Månedsporteføljen: Februar 2017«

Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

 

Vi ber ellers alle om å huske på å ha lest vår disclaimer her: https://aksjeanalyser.com/disclaimer/