IG-annonse-aksjer-cfd

03.12.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på en av aksjene på Oslo Børs innenfor den hardt prøvede riggsektoren, Awilco Drilling (ticker: AWDR), og som vi mener kanskje kan være en av de billigste aksjene både innenfor riggsektoren, men også generelt blant alle selskapene på Oslo Børs.

Awilco Drilling, og som har en svært solid største eier i selskapet med AWilhelmsen Group med en eierandel på 43,28 prosent, har sett aksjen stupe i likhet med resten av riggsektoren etter det kraftige oljeprisfallet siden 2014.

Aksjen har falt fra en topp ved 167,00 kroner den 25. juli 2014, og til lavest en kurs rundt 22,00 kroner i mai 2016, for så å deretter har fått seg et løft opp mot dagens nivå rundt 31,00 kroner (jf. diagram nederst i saken her). Aksjen har altså falt med rundt 80 prosent fra toppen i juli 2014 ved 167 kroner, og til i dag en kurs rundt 31,00 kroner.

Nå er det imidlertid utløst flere positive tekniske signaler for aksjen i løpet av den seneste tiden, og som indikerer at aksjen kan stå foran et kraftig løft i månedene og året som kommer (du kan lese mer om dette lenger ned i saken her).

Awilco Drilling er et av selskapene innen sektoren som fortsatt kan vise til overskudd selv i dagens svært utfordrende riggmarked, og selskapet har betalt kvartalsvise utbytter til aksjonærene selv nå i de seneste års utfordrende marked for riggsektoren.

Awilco Drilling (AWDR) kunne den 17. november melde om et resultat før skatt for 3. kvartal 2016 på 19 millioner dollar, eller rundt 160 millioner kroner. Dette er riktignok kraftig ned fra resultatet i samme kvartal i fjor da selskapet kunne vise til et resultat før skatt for 3. kvartal 2015 på hele 67 millioner dollar, eller rundt 563 millioner kroner.

Børsverdien for Awilco Drilling er for øvrig per i dag, og basert på fredagens sluttkurs for aksjen ved 31,30 kroner, på cirka 960 millioner kroner.

Den 25. August 2016 hadde vi for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av et annet av riggselskapene på Oslo Børs, Odfjell Drilling (ODL), og hvor aksjekursen den gang var rundt 7,00 kroner. Fredag endte Odfjell Drilling-aksjen i 14,00 kroner, og har således doblet seg, og det bare i løpet av bare litt over tre måneder.

Vi hadde i samme analysesak den gang også en positiv analyse av biotekselskapet Nordic Nanovector, og som vi har hatt gjentatte positive analyser av hos Aksjeanalyser.com det seneste året. Den gang, den 25. August 2016 var kursen for Nordic Nanovector-aksjen ved 31,90 kroner. Fredag endte aksjen i 113,00 kroner, og har således steget med hele 254 prosent siden vår positive analyse av aksjen den 25. august 2016.

Videre i samme analysesak på Aksjeanalyser.com for våre betalende medlemmer så hadde vi en analyse av Axactor, og hvor aksjen her steget fra den gang ved vår analyse den 25. August 2016 en kurs ved 2,20 kroner, og til fredag en sluttkurs ved 2,88 kroner. Axactor-aksjen har således steget med solide 30 prosent i løpet av de seneste vel tre måneder siden vår positive analyse av aksjen den 25. august.

Disse analysene var kun tilgjengelige for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com å lese her…

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Vi hos Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere i dag på Awilco Drilling, og som vi mener er en av de meste interessante aksjene på Oslo Børs i dag innenfor riggsektoren, og vi  mener Awilco Drilling (AWDR) er blant aksjene både innenfor riggsektoren og på Oslo Børs generelt med det største potensiale på 6-12 måneders sikt.

Selskapet betalte til sammen kvartalsvise utbytter i 2015 på 1,75 dollar, eller cirka 14,7 kroner per aksje. Med fredagens aksjekurs så tilsvarer det en direkteavkastning i form av utbytte med dagens aksjekurs rundt 31,00 kroner på nesten 50 prosent.

Selv om kvartalsvise utbytter i 2016 er kraftig redusert fra nivået i 2015, 2014, og 2013, ja så kan det fort bli en bedring igjen for både riggsektoren generelt, og de kvartalsvise utbytter fra selskapet.

I 2014 utbetalte Awilco Drilling kvartalsvise utbytter på til sammen hele 4,45 dollar per aksje, eller rundt 37 kroner per aksje med dagens dollarkurs. I 2013 var de samlede kvartalsvise utbyttene fra selskapet på 4,20 dollar, eller rundt 35,00 kroner per aksje for 2013.

Med dagens kursnivå for Awilco Drilling-aksjen rundt 31,00 kroner så mener vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen fremstår som svært lavt priset, og som kanskje den billigste av riggaksjene på Oslo Børs.

Ja kanskje til og med en av de billigste aksjene generelt sett på Oslo Børs i dag, og sett i lys av blant annet selskapets aksjonærvennlige utbyttepolitikk og historiske utbytter fra selskapet (jf. mer info lenger ned i saken her).

Ved en mulig videre oppgang for oljeprisen, og bedring av riggmarkedet igjen i årene fremover, så er det etter vår mening hos Aksjeanalyser.com fullt mulig at Awilco Drilling-aksjen kan komme til å flerdoble seg fra dagens kursnivå i løpet av det neste året.

Ja vi hos Aksjeanalyser.com ser en mulig flerdobling for Awilco Drilling-aksjen i løpet av de neste 12 måneder, og mener aksjen er svært attraktivt priset på dagens kursnivå, og spesielt med tanke på en oljepris som igjen viser styrke og som kan være på vei mot  70 dollar per fat de neste 3-6 måneder.

Les også vår analyse i uken som gikk av oljeprisen m.m. her, og hvor vi mener oljeprisen kan komme til å stige opp mot 70 dollar i løpet av de neste 3-6 måneder: «Oljeprisoppgang: Fredriksen-aksjer kan flerdoble seg«

Saken fortsetter nedenfor annonsen her…

IG-annonse-valuta

Medsea-Invest

Kort om Awilco Drilling:

Awilco Drillings two enhanced pacesetter semisubmersible drilling rigs have recently been recertified, overhauled and upgraded, offering customers improved reliability, operability and performance.

Awilco Drilling Limited was incorporated in December 2009 in connection with the acquisition of the two semi submersible drilling rigs, WilPhoenix (previously Arctic II) and WilHunter (previously Arctic IV). The company is registered in England & Wales with its operation based in Aberdeen, Scotland. The Company re-registered to a public company on 14 April 2011, under the name Awilco Drilling PLC.

Awilco Drilling PLC is listed on the Oslo Stock Exchange (Oslo Axess) under ticker code AWDR. The Awilhelmsen Group is the largest shareholder controlling 43.3% of the shares. Awilco Drilling PLC has management agreements in place with Awilco AS (and related companies) for ad-hoc support services.

Kort om seneste kvartalsresultat (3. kvartal 2016):

Awilco Drilling fikk et resultat før skatt på 19 millioner dollar i tredje kvartal 2016, mot 67 millioner dollar i samme kvartal året før.

Det fremgikk av selskapets kvartalsrapport torsdag 17. november 2016.

Driftsresultatet ble 22 millioner dollar (mot 12 millioner dollar i samme kvartal i fjor).

Styret i Awilco Drilling har godkjent å betale et utbytte på 0,20 dollar per aksje for tredje kvartal 2016, mot et utbytte på 0,10 dollar per aksje i andre kvartal.

Selskapets kontraktreserve var rundt 195 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal, sammenlignet med rundt 231 millioner dollar ved utgangen av foregående kvartal.

I riggmarkedet i Nord-Vest Europa er det fortsatt over-tilbud og det har ført til dagsrater nær break-even nivåer. Videre ser selskapet etterspørsel for feltavviklingsarbeid, men oppstart av disse kontraktene beveger seg mot våren 2018.

«Et sjeldent lyspunkt for investorene i riggsektoren»

Den 20. juni 2016 kunne man i DNB Markets sin morgenrapport lese:

«Et sjeldent lyspunkt for investorene i riggsektoren var fredagens melding om en positiv avklaring av kontrakten for Awilco Drillings WilPhoenix», skrev DNB Markets i sin morgenrapport den 20. juni 2016.

Videre stod det å lese den gang i DNB Markets sin morgenrapport: «Selskapet har kommet til enighet med kunden etter gjennomføringen av en 5-års klassing og det betyr at riggen går inn på en kontrakt og samtidig har ordre for de neste 22 månedene.»

Meglerhuset oppjusterte så sin anbefaling på Awilco Drilling opp fra Hold til Kjøp med et kursmål på 35 kroner pr aksje. Den gang var Awilco Drilling-aksjen rundt 25 kroner, mens den fredag altså endte i 31,30 kroner.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

IG-annonse2

Teknisk analyse av Awilco Drilling-aksjen (AWDR):

Awilco Drilling (AWDR) har brutt ut av en langsiktig fallende trend, og har med dette gitt de første positive tekniske signaler om at bunnen for aksjen nå kan være nådd.

Aksjen har også etablert en mulig omvendt hode-skulder formasjon (jf. diagram nedenfor), og hvor et etablert brudd opp i gjennom motstandslinjen ved 35,00 kroner vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Ved et slikt etablert brudd opp i gjennom 35,00-nivået så vil det være begrenset med teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen.

Potensialet for aksjen ved et slikt etablert brudd opp i gjennom 35,00-nivået vil i første omgang, og i henhold til nevnte omvendt hode-skulder formasjon, være opp mot 55,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Ellers så er det også utløst positive tekniske signaler for aksjen ved at den har brutt opp i gjennom både sitt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Samtidig er 50-dagers glidende gjennomsnitt i ferd med å bryte opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på mellomlang og lang sikt.

Dette indikerer da altså et solid potensiale for aksjen på rundt 75 prosent opp fra fredagens sluttkurs ved 31,30 kroner, og det gjerne i løpet av bare en 3-6 måneders tid.

Basert på de positive tekniske signaler som er utløst for Awilco Drilling-aksjen den seneste tiden så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant investering ved dagens kursnivå.

Det som vil kunne sette virkelig fart på aksjen er altså om den skulle bryte opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 35,00 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror et slikt brudd opp i gjennom 35,00-nivået for aksjen kan være nært forestående, og vi finner Awilco Drilling som en av de mest interessante aksjene på Oslo Børs innenfor riggsektoren.

Vi mener også det er positivt med en solid største eier i selskapet med AWilhelmsen Offshore Group som eier 43,3 prosent av aksjene i Awilco Drilling.

Videre så har selskapet en aksjonærvennlig utbyttepolitikk. De seneste år har selskapet utdelt følgende utbytter per aksje (se oversikt lenger ned i saken her), og som har gitt aksjonærene en høy direkte avkastning i form av kvartalsvise utbytter.

For 2015 utbetalte Awilco Drilling kvartalsvise utbytter på til sammen 1,75 dollar, eller cirka 14,70 kroner per aksje. Sett i forhold til dagens aksjekurs ved 31,30 kroner så tilsvarer det en direkteavkastning i form av utbytte på hele 47 prosent.

Nå har riktignok de kvartalsvise utbyttene fra selskapet blitt kraftig redusert i 2016, men hittil de første tre kvartaler i 2016 så har selskapet gitt til sammen kvartalsvise utbytter på 0,40 dollar, eller tilsvarende rundt 3,36 kroner per aksje.
Dersom utbytte for 4. kvartal 2016 skulle bli på det samme som for 3. kvartal 2016 så vil selskapet ende med å betale et samlet utbytte for alle fire kvartaler i 2016 på 0,6 dollar eller cirka fem kroner per aksje.

Selv om de kvartalsvise utbyttene fra selskapet er blitt kraftig redusert i 2016 sett i forhold til foregående år så snakker vi likevel en direkteavkastning i form av utbytte per aksje for hele 2016 på rundt 15 prosent dersom utbytte for 4. kvartal 2016 skulle bli på nivå med utbytte nå for 3. kvartal.

På bakgrunn av både det tekniske bildet for aksjen, og utsikter for en videre oppgang i oljeprisen og dertil muligheter for bedring innen riggsektoren, samt selskapets aksjonærvennlige utbyttepolitikk og høye direkteavkastning i form av utbytte.

Ja så mener vi hos Aksjeanalyser.com at Awilco Drilling (AWDR) fremstår som en av de mest interessante investeringene på Oslo Børs nå innen riggsektoren.

Vi har altså et kortsiktig (3-6 måneder) kursmål for Awilco Drilling-aksjen ved 55,00 kroner. Videre så ser vi en mulig flerdobling for aksjen på 12 måneders sikt ved en oljepris opp mot 70 dollar per fat (les også vår analyse av oljeprisen m.m. her: «Oljeprisoppgang: Fredriksen-aksjer kan flerdoble seg».

Selv om Awilco Drilling-aksjen skulle tredoble seg fra dagens nivå på 12 måneders sikt, og stige opp mot 90 kroner, så vil aksjen fortsatt være ned nesten 50 prosent siden toppen i juli 2014 da aksjen var høyest ved 167 kroner.

Kvartalsvise utbytter fra Awilco Drilling:

Q3 2016 – Utbytte på 0,20 USD (ca 1,68 kr/aksje)
Q2 2016 – Utbytte på 0,10 USD (ca 0,84 kr/aksje)
Q1 2016 – Utbytte på 0,10 USD (ca 0,84 kr/aksje)

Q4 2015 – Utbytte på 0,25 USD (ca 2,10 kr/aksje)
Q3 2015 – Utbytte på 0,50 USD (ca 4,20 kr/aksje)
Q2 2015 – Utbytte på 0,50 USD (ca 4,20 kr/aksje)
Q1 2015 – Utbytte på 0,50 USD (ca 4,20  kr/aksje)

Q4 2014 – Utbytte på 1,00 USD (ca 8,40 kr/aksje)
Q3 2014 – Utbytte på 1,15 USD (ca 9,66 kr/aksje)
Q2 2014 – Utbytte på 1,15 USD (ca 9,66 kr/aksje)
Q1 2014 – Utbytte på 1,15 USD (ca 9,66 kr/aksje)

Q4 2013 – Utbytte på 1,10 USD (ca 9,24 kr/aksje)
Q3 2013 – Utbytte på 1,10 USD (ca 9,24 kr/aksje)
Q2 2013 – Utbytte på 1,00 USD (ca 8,40 kr/aksje)
Q1 2013 – Utbytte på 1,00 USD (ca 8,40 kr/aksje)

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

MedseaInvest

Diagram over kursutviklingen til Awilco Drilling (AWDR):

awdr-03des16Kilde chart: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…