IG-annonse-aksjer-cfd

23.11.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på et relativt nytt norsk selskap, EnergyNest, og som har utviklet teknologi for å lagre varme og energi i betong.

Selskapet er ikke børsnotert per i dag, men vi har i forbindelse med at selskapet i disse dager gjennomfører en kapitalutvidelse sett litt nærmere på dette relativt ukjente nye norske industriselskapet, og som vi etter å ha sett nærmere på det finner både spennende og interessant.

Den 15. November kom for øvrig nyheten om at EnergyNest er kommet med i Champions League of European Start-ups. Du kan lese mer om dette her…

Tidligere Statoil-sjef (1988-1999), Harald Norvik,  er for øvrig styreleder i EnergyNest, mens tidligere forskningsdirektør i DNV gjennom 20 år og professor emeritus ved institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU, Pål G. Bergan, er teknologisjef i selskapet.

– Tusenvis av betongmoduler med ubegrenset lagringskapasitet for termisk energi, som kan benyttes uavhengig av type energikilde, ikke minst solkraft og vindkraft.

Dette er kongstanken til tidligere forskningsdirektør i DNV gjennom 20 år og professor emeritus ved institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU, Pål G. Bergan, og som man kunne lese i en artikkel på TU.nu den 06. september 2016.

Du kan lese hele artikkelen, og hvor gründer av selskapet, Pål G. Bergan som etablerte EnergyNest i 2011 forklarer nærmere om selskapet, produktet, potensiale m.m. her i en artikkel hos TU.no…

Saken fortsetter nedenfor annonsen her…

IG-annonse-valuta

Medsea-Invest

Gjennom de seneste 5 år har EnergyNest utviklet en ny teknologi for lagring av temperaturer på høy varme i stor skala. Det seneste året har de fullført et pilotanlegg for testing av energien i samarbeid med Masdar institute of science and technology.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

IG-annonse2

I Masdar city, den arabiske byen i Abu Dhabi som har som mål om å bli verdens første by med null karbonutslipp, har det i løpet av det seneste året blitt testet norskutviklet teknologi for lagring av store mengder fornybar energi.

EnergyNest bygget sitt første pilotanlegg ved Masdar Institutes solforskningsanlegg i Abu Dhabi, i tilknytning til et anlegg for konsentrert solkraft.

– Dette er banebrytende norsk teknologi, med et stort internasjonalt potensial, mener professor, gründer og tidligere forskningsdirektør i DNV, Pål G. Bergan, nå teknologisjef og gründer i norske EnergyNest.

– En viktig del av innovasjonen er utviklingen av programvare som brukes til å beregne de termo-mekaniske spenningene i lageret, såvel som den termodynamiske ytelsen for definerte anvendelser. Det er vist svært godt samsvar mellom nøyaktigheten av våre simuleringer sett mot målinger fra et godt instrumentert pilotlager bygget ved Masdar Institute’s solforskningsanlegg i Abu Dhabi.

– Fra vårt kontor på Billingstad kan vi følge detaljert med på målinger av massestrøm, temperaturer i væske og faststoff, spenninger osv. Videre er det dokumentert at anlegget ikke viser noen tegn på termisk nedbrytning, og det er forventet at levetiden vil være mer enn 50 år.

– Den unike teknologien er beskyttet med fem patenter som nå videreføres i en rekke land. Den spesielle betongen (utviklet i samarbeid med cement-giganten HeidelbergCement) Heatcrete® er beskyttet gjennom hemmelighold og er svært vanskelig å kopiere, uttalte gründer Pål G. Bergan videre i en artikkel på TU.no i høst, den 06. september 2016.

Litt om potensiale for EnergyNest og deres teknologi (Kilde TU.no: fra artikkel den 06. September 2016):

– EnergyNest sin teknologi dekker tre hovedmarkeder: Elektrisitetsmarkedet, termisk solenergi, og industri. Mange land som bygger ut sine fornybare energiressurser vil stå foran svært store utfordringer med å balansere store mengder fornybar energi i kraftsystemene. Når det blåser mye blir det lett overskudd av vindkraft om natten, samt i perioder med sterk vind, mens man må ty til fossil kraft når det blåser lite.

– I Kina bygges det nå ut mer vindenergi enn i resten av verden til sammen. Spillvarmen fra gjenvinning av elektrisk kraft fra et EnergyNest-lager kan lett brukes i eksisterende fjernvarmeanlegg, noe som gir lagringsteknologien ekstremt god virkningsgrad, i tillegg til store miljø- og samfunnsmessige gevinster.

– Termiske solenergianlegg (Concentrated Solar Power, «CSP») er nærmest ukjent i Norge der man vanligvis forbinder solenergi med solpaneler (PV). I solbeltet finnes det mer enn 100 CSP-anlegg, og mange av disse opererer uten energilager. Det ligger et stort potensial i å utstyre eksisterende anlegg med lager, slik at de kan levere strøm også i den mest kritiske perioden etter at solen har gått ned.

– Det kreves nå at alle nye prosjekter med konsentrert solkraft bygges med energilager.

– Over 50 prosent av all energi som brukes i industrien anvendes til varmeprosesser. Lagring av energi som høytemperatur varme er nærmest 100 prosent effektiv i forhold til anvendelsen. Fleksibiliteten og modulariteten ved EnergyNest teknologien innebærer at varmelager lett og hensiktsmessig kan integreres i diverse industrianlegg og vil føre til store besparelser av utslipp og mer effektiv energibruk.

Du finner mer informasjon om selskapet EnergyNest, og hvor altså tidligere Statoil-sjef Harald Norvik er styreleder, her på selskapets hjemmesider: http://www.energy-nest.com

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

MedseaInvest

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…