13.11.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på John Fredriksen’s tørrlastrederi, Golden Ocean Group Ltd. (ticker på Oslo Børs: GOGL).

Vi har i den sammenheng også sett nærmere på tørrlastratene, ved Baltic Dry Index.

Tørrlastratene har skutt i været igjen den seneste tiden, og tørrlastindeksen (Baltic Dry Index) steg fredag med hele 7,2 prosent til 1.045 poeng, meldte TDN Finans.

Tørrlastindeksen har nå steget med hele 260 prosent siden bunnen i februar da den var lavest ved 290 poeng. Fredag endte altså tørrlastindeksen i 1.045 poeng.

Mens tørrlastindeksen har steget med hele 260 prosent siden bunnen i februar, så har Golden Ocean-aksjen ‘bare’ steget med rundt 63 prosent siden bunnen ved 21,40 kroner i slutten av februar.

Golden Ocean-aksjen endte fredag opp 6,4 prosent til 34,90 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener Golden Ocean-aksjen nå henger langt etter utviklingen i tørrlastratene. Vi kan bare nevne at sist gang tørrlastratene og Baltic Dry indeksen var rundt dagens nivå var i august/september 2015. Den gang var Golden Ocean-aksjen i 120,00 kroner (justert for emisjon i februar og aksjespleis 5 til 1 den 01.08.16). Fredag endte altså aksjen i 34,90 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror Golden Ocean-aksjen nå kan stå foran en svært kraftig oppgang, og det både på kort sikt (1-4 uker) og mellomlang  sikt (6-12 måneder).

Fredriksen-aksjen Golden Ocean Group har hatt en katastrofal utvikling siden toppen rundt 575 kroner (justert for 5 til 1 spleis av aksjene i selskapet 01.08.16) rundt årsskiftet 2013/2014, og til en bunn i februar i år, ved 21,40 kroner.

Ja aksjen falt altså med vanvittige 96 prosent i løpet av litt over to år.

John Fredriksen inn med 790 millioner kroner i milliardemisjon i selskapet i februar 2016:

John Fredriksen-kontrollerte Hemen Holding ble tildelt 158 millioner nye aksjer i en emisjon i Golden Ocean Group Ltd i februar 2016, og kom etter det opp i totalt 232.436.122 aksjer i selskapet, tilsvarende 45 prosent av selskapet. John Fredriksen spyttet inn hele 790 millioner kroner i denne milliardemisjonen på totalt cirka 1,8 milliarder kroner i Golden Ocean Group i Februar 2016.

Emisjonskursen i Februar 2016 var på 5,00 kroner, og som etter den senere spleisen av aksjene i selskapet (1. August 2016) i forholdet 5 til 1, ja så tilsvarer det i dag justert for aksjespleisen en emisjonskurs på 25,00 kroner.

Fredag endte aksjen altså i 34,90 kroner, og aksjekursen er nå da altså rundt 40 prosent høyere enn hva emisjonskursen var i februar 2016.

Aksjen har siden februar i år begynt å vise tegn til å gjerne ha satt en bunn, og det er siden februar etablert det som kan være en bunn-formasjon, en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (les mer under vår tekniske analyse av aksjen lenger ned i saken her).

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tørrlastrederiet til John Fredriksen, Golden Ocean Group Ltd, og vi har også sett nærmere på tørrlastratene og Baltic Dry Indeksen.

Du kan lese mer om dette nedenfor her…

Kort om Golden Ocean Group Ltd.:

Golden Ocean Group Ltd. (GOGL) is a leading international dry bulk shipping company based in Bermuda, mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments. GOGL is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. GOGL owns and controls a fleet of 70 vessels including newbuildings and vessels chartered in on long term time charter contracts. GOGL provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers. Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.goldenocean.bm/

Tørrlastindeksen (Baltic Dry Index):

Det er de seneste månedene utløst flere positive tekniske signaler for den viktige tørrlastindeksen, Baltic Dry Index.

Denne tørrlastindeksen har siden slutten av 2013 beveget seg innenfor en fallende trend, men har nå i løpet av de seneste månedene brutt opp av denne fallende trenden (jf. diagram nederst i saken her).

Indeksen har også brutt opp i gjennom et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 750 poeng.

Dette til sammen har vært med og utløst svært positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Baltic Dry Index’en, og hvor det tekniske bildet nå indikerer videre oppgang for tørrbulkratene i tiden fremover.

Dette skrev vi om allerede i en analyse av Golden Ocean Group og tørrlastratene den 13. september, og som du kan lese her: «Fredriksen-aksje kan eksplodere»

Den gang var tørrlastindeksen i 805 poeng, og fredag endte den altså i 1.045 poeng, og tørrlastratene har således steget med hele 30 prosent siden vår analyse av tørrlastindeksen og Golden Ocean Group den gang.

Golden Ocean-aksjen er derimot bare opp litt over åtte prosent i samme periode.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror flere og flere analytikere og investorer nå i tiden fremover vil begynne å ta inn over seg at tørrlastratene faktisk har steget med hele 260 prosent siden bunnen i februar i år. Fra en bunn ved 290 poeng i februar og til 1.045 poeng nå på fredag.

Tørrlastindeksen (Baltic Dry Index) har nå etablert en stigende trend, og det samlede positive tekniske bildet for indeksen indikerer nå videre oppgang for tørrlastratene i tiden fremover.

Det gir naturligvis svært positive signaler for den kommende utviklingen for John Fredriksen’s tørrlastrederi, Golden Ocean Group Ltd. i tiden fremover.

Vi har derfor hos Aksjeanalyser.com i dag valgt å se nærmere igjen på det tekniske bildet for Golden Ocean Group-aksjen på Oslo Børs (ticker: GOGL).

Teknisk analyse av Golden Ocean Group Ltd (ticker på Oslo Børs: GOGL):

Ser vi på det tekniske bildet for Golden Ocean-aksjen så viser denne nå klare tegn til å være i ferd med å etablere en bunn-formasjon, i form av en rettvinklet stigende triangel formasjon (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen har siden bunnen i februar etablert det som kalles en rettvinklet stigende triangel-formasjon, og hvor den viktige motstandslinjen i formasjonen er rundt 37,00 kroner.

Dersom aksjen bryter opp i gjennom, og etablerer seg over 37,00-nivået, så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer det slik, og basert på et samlet positivt teknisk bilde både for tørrlastindeksen og for Golden Ocean Group, at et slikt brudd opp i gjennom 37,00-nivået kan komme i løpet av svært kort tid.

Det er også utløst et viktig og svært positivt teknisk signal for aksjen fra det som kalles et ‘Golden Cross’ signal, og som etableres når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette gir signal om at den mellomlangsiktige og langsiktige trenden for aksjen gjerne er i ferd med å vende til positiv.

Det som gjør Golden Ocean-aksjen ekstra spennende om det skulle utløses et slikt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen ved et etablert brudd opp i gjennom 37,00-nivået. Ja det er at det da vil være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot 120,00-nivået.

Aksjen kan således ha potensiale for en svært kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt om den nå bryter opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 37,00 kroner.

Aksjen kan da ha potensiale til å kunne stige helt opp mot 120,00 kroner på gjerne bare 12 måneders sikt. Det vil i så fall innebære godt over en tredobling av aksjekursen fra dagens nivå rundt 35,00 kroner.

Hvis man synes det virker voldsomt at aksjen skal ha potensiale til å kunne mer enn tredoble seg på bare 12 måneders sikt.

Ja da kan vi nevne at aksjen for eksempel steg fra en bunn rundt 55,00 kroner i mars 2009 og til en topp rundt 480,00 kroner i januar 2010. Aksjen langt over åttedoblet seg altså den gang, og det i løpet av mindre enn ett år.

Fra slutten av desember 2012 og til slutten av desember 2013, så steg aksjen fra rundt 140,00 kroner og til 575,00 kroner. Den gangen firedoblet altså aksjen seg i løpet av ett års tid.

Når vi nå snakker om at aksjen kan ha et potensiale opp mot 120,00 kroner på 12 måneders sikt, så kan det være verdt å merke seg at sist gang Golden Ocean-aksjen var i 120,00 kroner var i september 2015. Den gang var tørrlastratene rundt samme nivå som de er i dag.

Vi hos Aksjeanalyser.com finner Golden Ocean-aksjen som en av de mest spennende aksjene på Oslo Børs i tiden fremover nå. Vi ser altså et potensiale for aksjen opp mot 120,00 kroner på 12 måneders sikt, og som innebærer godt over en tredobling av aksjekursen fra dagens nivå rundt 35,00 kroner.

Diagram over utviklingen for Baltic Dry Index (tørrbulkindeks):

bdi-131116

Kilde chart: Bloomberg.com

Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL):

gogl-131116

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…