IG-annonse-aksjer-cfd

08.11.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Norske Skogindustrier, og det tekniske bildet for Norske Skog-aksjen.

Norske Skog-aksjen har stupt fra en topp rundt 120 kroner i begynnelsen av 2007, og til en bunn ved 1,65 kroner den 15. mars i år.

Aksjen falt altså med nesten 99 prosent fra januar 2007 og til mars 2016.

Siden bunnen ved 1,65 kroner den 15. mars så har aksjen imidlertid begynt å vise en mer positiv utvikling.

I dag handles aksjen rundt 2,86 kroner, og har således steget med solide 73 prosent siden midten av mars i år.

Nå indikerer det tekniske bildet for Norske Skog-aksjen at den kan stå foran en mulig flerdobling i løpet av de neste 1-2 årene.

Selskapet kunne den 18. oktober vise til et solid overskudd i tredje kvartal etter flere år med kraftige kostnadskutt og omstruktureringer i selskapet.

Norske Skog meldte den 18. oktober om et resultat etter skatt på 190 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot minus 874 millioner i 3. kvartal 2015.

Resultatet per aksje ble 0,70 kroner, mot minus 4,60 kroner i samme periode året før.

Resultatet før skatt endte på 195 millioner kroner, mot minus 955 millioner i fjor.

Driftsresultatet ble på 114 millioner kroner, mot minus 167 millioner kroner året før.

Driftsinntektene endte på 2.918 millioner i 3. kvartal i år, mot 2.779 millioner kroner i 3. kvatal 2015.

Til tross for et år med omfattende refinansiering av konsernet, har forretningsenhetene gjennomført store kostnadsreduksjoner og hatt betydelig progresjon i nye vekstprosjekter. Det pågående grønne skiftet i Norske Skog gjør at nye segmenter vil bli mer fremtredende i årene som kommer. En bedret papirmarkedsbalanse bør gi rom for et betydelig løft i salgsprisene fremover, spesielt etter betydelige kapasitetsstengninger i Europa og Nord-Amerika, kombinert med en utflating i etterspørselen, uttalte Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt i en kommentar i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Nå indikerer det tekniske bildet for Norske Skog-aksjen at den kan stå foran en mulig flerdobling i løpet av de neste 1-2 årene.
 Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse i dag hos Aksjeanalyser.com av Norske Skog-aksjen nedenfor annonsen her…

IG-annonse-valuta

Medsea-Invest

Teknisk analyse av Norske Skog-aksjen:

Norske Skog-aksjen har vært i en langsiktig fallende trend siden begynnelsen av 2007, men nå indikerer det samlede tekniske bildet for aksjen at bunnen kan være nådd.

Aksjen har som nevnt fått et kraftig løft på hele 73 prosent siden bunnen i midten av mars ved 1,65 kroner.

Det er etablert en stigende trend for aksjen siden mars i år, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.

Aksjen finner betydelig teknisk støtte rundt 2,70 kroner, og aksjen kan således være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på nå som den i dag handles rundt 2,86 kroner.

Videre så er 50-dagers glidende gjennomsnitt over 200-dagers glidende gjennomsnitt, og dette indikerer at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen har vendt til positiv.

Positiv volumbalanse (høyere volum ved kursoppgang og lavere volum ved korreksjoner) gir ytterligere positive signaler for trendbildet og den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

IG-annonse2

I følge den stigende trenden som altså er etablert for aksjen på mellomlang sikt så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 7,00 kroner på 6-12 måneders sikt. Det gir et solid potensiale for aksjen til å kunne langt over doble seg,  og det gjerne i løpet av bare så kort tid som 6-12 måneder.

Dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 7,00 kroner, så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Da vil det indikeres et potensiale for aksjen helt opp mot 23,00 kroner på et par års sikt. Det vil da i så fall innebære rundt en åttedobling av aksjekursen fra dagens nivå ved 2,86 kroner.

Selv om Norske Skog-aksjen skulle hele åttedoble seg i løpet av de neste par årene, og stige opp til 23,00 kroner, så vil den likevel være ned med hele 80 prosent siden toppen ved 120,00 kroner i begynnelsen av 2007.

Les også vår analyse av gullprisen her: “Gullprisen kan mangedoble seg

Vi hos Aksjeanalyser.com synes Norske Skog-aksjen nå fremstår som en svært interessant aksje på dagens kursnivå rundt 2,86 kroner.

Etter en solid 3. kvartalsrapport, og etter flere år med omfattende kostnadskutt og restrukturering av selskapet, samt en omfattende refinansiering av konsernet i løpet av året som er gått, og etter blant annet uttalelser av konsernsjef Sven Ombudstvedt om at en bedret papirmarkedsbalanse nå bør gi rom for et betydelig løft i salgsprisene fremover.

Ja så tror vi hos Aksjeanalyser.com at bunnen nå gjerne kan være nådd for Norske Skog-aksjen, og at aksjen nå kan stå foran en svært positiv utvikling både på kort og lang sikt fra dagens kursnivå.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 7,00 kroner på 6-12 måneders sikt. Videre så ser vi altså en mulighet for så mye som en åttedobling av aksjekursen på et par års sikt, opp mot 23,00  kroner.

Du kan følge utviklingen for Norske Skog-aksjen hos IG her… [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

MedseaInvest

Diagram over utviklingen for Norske Skog-aksjen fra 2007 og frem til i dag:

nsg-081116Kilde chart: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…