08.09.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det norske uavhengige energiselskapet North Energy ASA (ticker på Oslo Børs: NORTH).

Det ble i dag etter børsen hadde stengt i en børsmelding meldt om flere betydelige innsidekjøp av aksjer i selskapet.

Dette gir positive signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.

Ja det ble altså i en børsmelding fra selskapet torsdag etter børsen hadde stengt meldt om flere betydelige innsidekjøp av aksjer i North Energy ASA av følgende primær-innsidere i selskapet:

– Anders Onarheim, styreleder i North Energy ASA, har i dag kjøpt 2.421.110 aksjer i selskapet til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Anders Onarheim eier etter dette kjøpet i dag totalt 15.621.169 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 13,12 prosent).

– Didrik Leikvang, finansiell rådgiver for North Energy ASA og primærinnsider i selskapet, har i dag kjøpt 2.421.110 aksjer i selskapet til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Didrik Leikvang eier etter dette kjøpet i dag totalt 4.716.208 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 3,96 prosent).

– Rachid Bendriss, også finansiell rådgiver for North Energy ASA og primærinnsider i selskapet, har også kjøpt 2.421.110 aksjer i North Energy ASA i dag, og til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Rachid Bendriss eier etter dette kjøpet i dag totalt 6.173.100 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 5,19 prosent).

Etter disse betydelige innsidekjøpene av aksjer i North Energy ASA i dag, ja så har vi hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for aksjen, og som du kan lese nedenfor annonsen her…

Medsea-Invest


Først litt kort om selskapet North Energy ASA (ticker på Oslo Børs: NORTH) :

North Energy ASA (North) er et norsk, uavhengig energiselskap engasjert i letevirksomhet knyttet til olje og gass på norsk sokkel. Hovedkontoret er i Alta, med kontorer også i Tromsø, Stavanger og Oslo.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.northenergy.no

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av North Energy ASA (ticker: NORTH)

North Energy ASA har i likhet med mange andre oljerelaterte aksjer fått hard medfart, og aksjen har falt fra rundt 25 kroner i 2011, og til lavest en kurs rundt en krone i slutten av 2015 (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen har så fått et løft hittil i 2016, og endte i dag ved 1,69 kroner.

Etter den seneste tids kursoppgang for aksjen så er den nå etter oppgangen i dag kommet helt opp mot øvre trendlinje i den langsiktige fallende trenden.

Dette skulle isolert sett tale for at aksjen gjerne vil møte teknisk motstand her, og gjerne kunne få en korreksjon ned herifra i tiden som kommer.

Men etter dagens betydelige innsidekjøp av flere primær-innsidere i selskapet som nevnt ovenfor i saken her, ja så vil aksjen trolig stige videre fredag.

Det er dermed gode muligheter for at det vil kunne komme et brudd opp fra nevnte langsiktige fallende trend for aksjen nå, og det vil da utløse positive tekniske signaler for den videre kursutviklingen for aksjen i tiden fremover.

Momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD indikerer alle nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Videre så har for en tid tilbake 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og med det utløst det som kalles et ‘Golden Cross Signal’. Dette regnes for å være et sterkt signal om en større positiv trend endring for underliggende objekt, her North Energy-aksjen.

Aksjen er nå over både sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt, og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge disse glidende gjennomsnitt viser en stigende tendens. Dette er med og bekrefter at trenden for aksjen i dag er positiv, og det både på kort og mellomlang sikt.

Neste tekniske motstandsnivå for aksjen er nå rundt 1,90 kroner, og dersom aksjen også bryter opp i gjennom det nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da signaliseres videre oppgang opp mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning for aksjen, og som da vil være opp mot 3,00-3,20 kroner.

Aksjen kan således være en doblingskandidat, og det på relativt kort sikt (gjerne ikke mer enn 3-6 måneders sikt).

Ved et eventuelt brudd opp i gjennom også 3,20-nivået, ja så vil videre oppgang opp mot neste tekniske motstandsnivå for aksjen av større betydning signaliseres, og som da vil være opp mot 5-6 kroner (jf. diagram nederst i saken her).

Basert på disse betydelige innsidekjøp i aksjen, og det nå samlede positive tekniske bildet for North Energy ASA. Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende og interessant kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 1,90 kroner på kort sikt (1-3 uker), mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 3,00 kroner på 3-6 måneders sikt. Vi ser heller ikke bort i fra at aksjen kan komme til å stige helt opp mot 5-6 kroner på 1-2 års sikt. Det vil i så fall innebære mer enn en tredobling av aksjekursen fra torsdagens sluttkurs ved 1,69 kroner.

Selv om aksjen skulle stige helt opp mot 5-6 kroner på 1-2 års sikt, så vil den fortsatt ha falt med rundt 80 prosent siden toppen i 2011 da aksjen ble handlet rundt 25-26 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror ikke disse tre primær-innsiderne i North Energy ASA kaster bort mange millioner hver på investeringer de ikke har veldig stor tro på, og vi tror altså at North Energy-aksjen kan stå foran et kraftig løft nå, og det både på kort og lengre sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

MedseaInvest

Diagram over kursutviklingen til North Energy aksjen (NORTH):

north-080916Kilde chart: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…