29.05.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs (OSEBX), og de viktige utenlandske børsindeksene DAX30 i Tyskland og S&P500 i USA.

Det er i løpet av den siste tiden utløst enkelte positive tekniske signaler for Oslo Børs Benchmark indeks her hjemme i Norge, mens for eksempel den viktige tyske børsindeksen DAX30 er fortsatt innenfor en fallende trend.

I USA ligger den viktige S&P500-indeksen nå helt opp i mot et betydelig teknisk motstandsnivå ved tidligere topper rundt 2.100-2.130 poeng.

Utviklingen for disse viktige utenlandske børsindeksene i de nærmeste ukene kan bli avgjørende for den videre utviklingen på børsene i gjennom sommeren og utover høsten.

Les også: “Selg aksjer i mai – kjøp i november


Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) har i løpet av uken som gikk klart å bryte opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 610 poeng.

OSEBX har med dette også brutt opp i gjennom motstandsnivået ved øvre trendlinje i den fallende trenden som startet for cirka ett år siden (jf. diagram nederst i saken her).

Videre så er nå 50-dagers glidende gjennomsnitt i ferd med å bryte opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i tiden fremover.

Det skal likevel påpekes at OSEBX er overkjøpt på kort sikt i henhold til momentum-indikatorer som RSI og Stochastics.

Dette indikerer at det gjerne kan komme en konsolidering for OSEBX på kort sikt, og da gjerne mellom støttenivået ved 610 poeng, og neste motstandsnivå av betydning som er rundt 630 poeng.

Det som kan endre på disse positive tekniske signaler som nå er utløst for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er om OSEBX skulle falle under 610-nivået igjen, og under 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (disse er nå rundt 590 poeng).

Et fall for OSEBX under 590 poeng vil altså innebære en reversering av de positive tekniske signaler som nå er utløst for Oslo Børs Benchmark indeks.

Skulle OSEBX falle under 590-nivået igjen så vil den også falle inn igjen i den fallende trenden som den har beveget seg innenfor det siste året. Skulle dette skje så vil videre nedgang ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden (ned mot 500 poeng) kunne skje i løpet av et par måneders sikt.

Det er altså utløst positive tekniske signaler for Oslo Børs Benchmark indeks den seneste tiden nå, og som indikerer at det kan komme et videre løft for OSEBX i tiden fremover.

Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics viser imidlertid en overkjøpt situasjon for OSEBX på kort sikt, og indikerer således at det gjerne kan komme en konsolidering mellom 610-630 poeng de nærmeste 1-3 uker.

Videre så vil altså et fall under 590 poeng reversere disse positive tekniske signaler som nå er utløst for OSEBX, og som da vil komme inn igjen i den fallende trenden som startet for OSEBX for cirka ett år siden. Videre fall ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden (ned mot 500 poeng) vil da være sannsynlig på 1-3 måneders sikt.

Oslo Børs har fått god drahjelp av oljeprisen som har kommet opp fra en bunn rundt 27 dollar, og opp til i dag cirka 50 dollar per fat.

Det som gjør oss noe usikker på om det vil være hold i dette bruddet opp fra den fallende trenden for Oslo Børs Benchmark indeks, er utviklingen for blant annet den viktige tyske børsindeksen DAX30. Du kan lese vår analyse av denne nedenfor her…

Les også: “Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)” [sponset lenke]

Frankfurt DAX30-indeksen i Tyskland:

Ser vi på det tekniske bildet for den viktige europeiske børsindeksen DAX30 i Tyskland. Ja så har denne, og i motsetning til OSEBX her hjemme, foreløpig ikke klart å bryte ut av den fallende trenden som startet for cirka ett år siden.

DAX30-indeksen er altså fortsatt innenfor den fallende trenden som startet for litt over ett år siden (jf. diagram nederst i saken her), og nærmer seg nå motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i denne fallende trenden.

DAX30-indeksen vil møte på motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i den fallende trenden rundt 10.650 poeng, og det vil gjerne kunne komme en slik test av dette motstandsnivået i løpet av uken som kommer nå.

For DAX30-indeksen så er fortsatt 50-dagers glidende gjennomsnitt under 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som indikerer at trenden fortsatt er fallende for DAX30-indeksen på mellomlang sikt.

Det samlede tekniske bildet for den viktige tyske børsindeksen DAX30 indikerer altså fortsatt fare for nye fall innenfor den fallende trenden som indeksen beveger seg innenfor.

S&P500-indeksen i USA:

Når det gjelder den viktige amerikanske børsindeksen S&P500. Ja så tester denne også nå et viktige teknisk motstandsnivå opp mot 2.100-2.130 poeng, altså opp i mot tidligere all-time-high nivåer.

Viktige tekniske nivåer å følge med på for S&P500-indeksen fremover er ved motstandsnivået ved tidligere topper rundt 2.130 poeng, og på nedsiden det viktige tekniske støttenivået rundt 2.000 poeng.

Et brudd på et av disse nivåene vil være med å gi nye signaler for den videre utviklingen for S&P500-indeksen i USA.

Et eventuelt brudd ned i gjennom 2.000-nivået for S&P500-indeksen vil også medføre at indeksen bryter ned i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette vil gi ytterligere negative tekniske signaler da for den videre utviklingen for S&P500-indeksen.

Oppsummering:

Her hjemme i Norge har det altså den seneste uken blitt utløst enkelte positive tekniske signaler for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), godt hjulpet av en oljepris som har kommet opp til 50 dollar per fat.

Det som gjør oss noe betenkte til disse positive tekniske signaler isolert sett for Oslo Børs Benchmark indeks er altså at den viktige tyske børsindeksen DAX30 fortsatt er innenfor en fallende trend.

Videre så er altså S&P500-indeksen i USA nå kommet helt opp i mot et betydelig teknisk motstandsnivå opp mot tidligere topper rundt 2.100-2.130 poeng.

Vi konstanterer altså at det er utløst positive tekniske signaler for Oslo Børs, men er ikke helt overbevist før vi ser for eksempel tilsvarende positive signaler for den viktige tyske børsindeksen DAX30.

Videre så ønsker vi gjerne også å se at den viktige S&P500-indeksen i USA klarer å bryte opp i gjennom det betydelige tekniske motstandsnivået den nå ligger helt opp i mot ved 2.100-2.130 poeng.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

MedseaInvestDiagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

OSEBX-290516Diagram over utviklingen for DAX30-indeksen i Tyskland:

DAX30-290516Diagram over utviklingen for S&P500-indeksen i USA:

S&P500-290516Kilde charts: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…