30.04.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det velkjente finansuttrykket: ‘Sell in May and go away’

Ja dette er et velkjent finansuttrykk, og som altså sikter til at det kan være smart å selge sine aksjer og aksjefond i Mai for så å kjøpe igjen på høsten.

Vi kunne i går lese på CNBC.com en artikkel rundt nettopp dette populære finansuttrykket ‘Sell in May and go away’. Du kan lese artikkelen hos CNBC.com i går her…

I artikkelen på CNBC.com i går kunne man lese om en undersøkelse som er blitt gjort for hele 37 børser verden rundt over en 14-års periode (1998-2012).

Kort oppsummert så fant man ut ved denne undersøkelsen at gjennomsnittlig avkastning for disse 37 børsene i hver av disse halvårsperiodene f.o.m. Mai og t.o.m. Oktober fra 1998 til 2012 var på beskjedne 0,95 prosent.

Gjennomsnittlig avkastning i hver av halvårsperiodene f.o.m. November og t.o.m. April fra 1998 til 2012 var derimot på hele 10,69 prosent.

Noen veldig god forklaring på hvorfor det er slik har man derimot hatt litt problemer med å konkludere noe med.

En ofte brukt forklaring og tanke om hvorfor det er slik har vært at folk reiser bort på sommerferie, men da burde f.eks. ikke tilsvarende resultater og tendens vært gjeldende for f.eks. Brasil (hvor sommerferien begynner i desember).

En annen faktor som gjerne brukes for å forklare resultatene er at de større kraftige korreksjoner på børsene har hatt en tendens til å komme på høsten, og hvor f.eks.  perioden september og oktober har rykte på seg for å ofte være en turbulent periode på verdens børser.

Dette sistnevnte fremkommer for så vidt også tydelig i tabellen vi har lagt til nederst i saken her over utviklingen for Oslo Børs i disse to halvårsperiodene (Mai til Oktober og November til April) for de seneste 20 år på Oslo Børs fra 1996 og frem til i dag. Ja der ser vi at de fleste store kraftige børsfall på Oslo Børs de siste 20 årene har skjedd i nettopp disse halvårsperiodene f.o.m. Mai og t.o.m. Oktober i de seneste 20 årene.

Inspirert av nevnte undersøkelse her så har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på hvordan avkastningen ville vært de seneste 20 år om man hadde investert på Oslo Børs i hhv. periodene f.o.m. Mai og t.o.m. Oktober kontra om man heller hadde vært investert på Oslo Børs i periodene f.o.m. November og t.o.m. April.

Resultatene er oppsiktsvekkende, og stemmer svært godt overens med resultatene i nevnte store undersøkelse som det var referert til i en artikkel på CNBC.com i går hvor tilsvarende undersøkelse er tidligere blitt gjort for hele 37 børser verden over for perioden 1998-2012.

Du kan lese mer om vår tilsvarende undersøkelse for Oslo Børs nedenfor annonsen her, og det denne undersøkelsen sier oss er blant annet hvor veldig negativt det kan slå ut for den langsiktige avkastningen ved investering i aksjer/aksjefond dersom man selger i panikk (når børsene stuper), og kjøper i eufori når børsene igjen har ‘steget til himmels’ (jf. hva vi skriver om nederst i saken her)…


Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com gått det velkjente finansuttrykket ‘Sell in May and go away’ nærmere i sømmene, og studert hva dette ville betydd for investorer på Oslo Børs de seneste 20 år, og om de hadde fulgt dette rådet og solgt sine aksjer/aksjefond i Mai og kjøpt igjen i November.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 1.998,-!

Det første vi gjorde var å se på avkastningen (målt med Oslo Børs Benchmark indeks, OSEBX) for halvårsperiodene f.o.m. Mai og t.o.m. Oktober, samt for halvårsperiodene f.o.m. November og t.o.m. April, og dette gjorde vi for de seneste 20 år fra 1996 og frem til nå i 2016.

Avkastningstallene for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i hver av disse halvårsperiodene de seneste 20 år fremkommer av tabellen nederst i saken her.

Det vi fant stemte svært godt overens med de gjennomsnittlige resultater for avkastning i disse to halvårsperiodene som denne internasjonale omfattende undersøkelsen over 37 børser verden over viste, og som det er henvist til i artikkel i går på CNBC.com

For Oslo Børs og Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så var gjennomsnittlig avkastning for hver av Mai til Oktober periodene de seneste 20 år på beskjedne 1,61 prosent.

For periodene November til April var derimot gjennomsnittlig avkastning for hver av disse halvårsperiode hele 10,28 prosent.

Les også: “Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]

Dette stemmer altså svært godt overens med de gjennomsnittlige avkastningstall for hver av disse to halvårsperiodene som resultatene fra en omfattende undersøkelse for 37 land og børser verden over viste.
Der viste altså Mai til Oktober periodene en gjennomsnittlig avkastning per slik halvårsperiode på beskjedne 0,95 prosent, mens gjennomsnittlig avkastning per November til April periode for disse 37 landene og børsene var på hele 10,69 prosent.

Går vi tilbake til Oslo Børs, og ser på hva sluttresultatet (altså akkumulert avkastning) over de seneste 20 år ville vært for to investorer hvor begge startet med tenkte 100.000 kroner. Der da den ene kjøpte aksjer/fond som fulgte utviklingen tilsvarende Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i alle halvårsperiodene f.o.m. Mai og t.o.m. Oktober, mens den andre investoren investerte i halvårsperiodene f.o.m. November og t.om. April.

Forskjellen i sluttresultatet (sett bort i fra skatt) er oppsiktsvekkende og viser at den investoren som investerte i periodene Mai til Oktober ville i dag sittet igjen med 83.224 kroner av startbeløpet på 100.000 kroner i 1996. Denne investoren ville da endte opp med en avkastning de seneste 20 år på minus 16,8 prosent.

Investoren som investerte i periodene November til April ville derimot sittet igjen med hele 649.161 kroner i dag (sett bort i fra skatt) av startbeløp på 100.000 kroner i 1996. Altså en samlet total avkastning de seneste 20 år da på cirka 549 prosent.

Så da kan det være all grunn til å spørre seg om det kanskje er noe i dette finansuttrykket ‘Sell in May and go away’, og at det kan være lurt å selge sine aksjer/fond når Mai måned kommer, og så kjøpe aksjer/fond igjen i f.eks November.

Når det er sagt så er statistikk aldri noe mer enn statistikk, og basert på historiske tall, og dette gir naturligvis ingen garantier for fremtidig avkastning ved for eksempel å følge en slik strategi som dette med å selge aksjer/aksjefond i Mai og kjøpe i November.

Vi hos Aksjeanalyser.com syntes imidlertid det var interessant å se nærmere på dette kjente finansuttrykket ‘Sell in May and go away’, og se nærmere på hva det ville betydd for avkastningen for investorer som hadde fulgt en slik strategi over de seneste 20 år på Oslo Børs.

Det skal også være nevnt i samme sak her at om man hadde fulgt en kjøp-og-hold strategi i de seneste 20 år på Oslo Børs (målt ved OSEBX-indeksen).

Ja så ville man hatt en totalt og akkumulert avkastning de seneste 20 år i samme periode som disse undersøkelsene som nevnt her er gjort over, ja på da cirka 440 prosent de seneste 20 år (jf. nederste diagram lenger ned i saken her).

Det disse samlede resultatene sier oss er imidlertid at det kan være interessant for investorer å vurdere noe av følgende:

– Ved langsiktig aksjesparing gjerne spesielt viktig for god langsiktig avkastning at man er investert i periodene f.o.m. November og t.o.m. April.

– For de risikovillige så kan man gjerne vurdere å øke eksponeringen i disse periodene fra November til April i form av noe giring (f.eks. 1,5 ganger giring av egenkapital i disse perioden). MERK DA: Giring innebærer alltid svært høy risiko!

– En annen ting disse resultatene forteller oss er viktigheten av å ikke selge i panikk og kjøpe i eufori. Ja hadde man typisk de seneste 20 årene solgt på høsten de ganger børsene har falt kraftig, og så kjøpt seg inn igjen når børsene har steget kraftig, og da for eksempel rundt januar til mai. Ja så skjønner vi ut ifra disse undersøkelsene at det fort kan resultere i en svært dårlig langsiktig avkastning i aksjemarkedet.

Vi kan til slutt her ta med at på onsdag i uken som gikk så kunne man også lese en artikkel på Oslo Børs sine hjemmesider, og hvor de har sett på snittavkastningen per måned på Oslo Børs, og det helt tilbake til 1983.

I artikkelen fra Oslo Børs så kommer det tydelig frem tilsvarende tendens, og hvor de fleste av månedene med høyest historisk avkastning er f.o.m. desember og t.o.m. april. Du kan lese artikkelen på Oslo Børs her: “Jeg velger meg April

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

MedseaInvest

Tabell som viser halvårlige avkastningstall for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) siden 1996 og frem til 2016, og for hhv. halvårsperiodene f.o.m. Mai og t.o.m. Oktober, og for halvårsperiodene f.o.m. November og t.o.m. April:

akk-avk-tabell-halvaarlig-mai-okt-nov-apr-osebx-1996-2016Diagram som viser utvikling akkumulert avkastning fra 1996 til 2016 basert på disse halvårlige avkastningstall for hhv. periodene Mai til Oktober og November til April:

Akk-avk-osebx-halvaarlig-mai-okt-nov-apr-1996-2016

Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) de seneste 20 år siden April 1996 og frem til April 2016:

OSEBX-apr1996-til-apr2016

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…