23.04.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det John Fredriksen-dominerte tørrlastrederiet Golden Ocean Group (ticker: GOGL).

Golden Ocean-aksjen har stupt de seneste to årene fra en aksjekurs rundt 100  kroner i begynnelsen av 2014, og til i dag en aksjekurs rundt 7 kroner. Golden Ocean-aksjen har altså stupt med vanvittige 93 prosent i løpet av de seneste cirka to årene.

Aksjen var lavest i 4,26 kroner i slutten av Februar i år, og har siden løftet seg med 64 prosent til fredagens sluttkurs på 6,99  kroner.

Det skal i den sammenheng nevnes at tørrbulkindeksen Baltic Dry Index har steget med hele 137 prosent bare siden 10. februar i år da indeksen var lavest ved 290 poeng, og til dagens nivå ved 688 poeng (jf. diagram over Baltic Dry index nederst i saken her).

Ja vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Golden Ocean-aksjen, og som nå indikerer at aksjen har potensiale til å flerdoble seg på 1-2 års sikt.

Det kan ellers nevnes at Skagen Fondene, og Skagen Vekst Fondet, kjøpte seg i løpet av februar inn i Golden Ocean Group i forbindelse med en emisjon Golden Ocean Group da gjennomførte.

– Vi benyttet muligheten i forbindelse med restrukturering av selskapet til å kjøpe oss inn i det John Fredriksen-dominerte tørrlastrederiet, skrev forvalterne i en kommentar.

– Kombinasjonen av en sterk eier, og reforhandlede betingelser med långiverne, gjør at vi anser dette som en interessant investering i et upopulært marked. Stålverdiene er på det laveste nivå sett på årtier, skrev forvalterne i Skagen Fondene videre i en kommentar til kjøpet av aksjer i Golden Ocean Group i februar i år.

Golden Ocean gjennomførte en rettet emisjon på ca. 200 millioner dollar i Februar, og det ble utstedt 343.684.000 nye aksjer til kurs 5,00 kroner, gikk det frem av en børsmelding i forbindelse med emisjonen.

Dermed oppfyller selskapet egenkapitalkravet i sine nye låneavtaler.

Selskapet skrev i en annen børsmelding at det også ville bli gjennomført en reparasjonsemisjon på 34.368.400 aksjer, tilsvarende et bruttoproveny på ca. 20 millioner dollar til samme kurs.

John Fredriksen-kontrollerte Hemen Holding ble tildelt 158 millioner nye aksjer i emisjonen, og er da oppe i 232.436.122 aksjer, tilsvarende 45 prosent av selskapet. John Fredriksen spyttet dermed inn hele 790 millioner kroner i denne milliardemisjonen på totalt cirka 1,8 milliarder kroner i Golden Ocean Group i Februar 2016.


Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):

Ser vi på det tekniske bildet for Golden Ocean-aksjen så har denne den seneste tiden vendt oppover etter å ha vært nede og testet støttenivået ved nedre trendlinje i en langsiktig fallende trend (jf. diagram nederst i saken her).

Det er også etablert en omvendt hode-skulder formasjon for Golden Ocean-aksjen de seneste månedene, og hvor et etablert brudd opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 7,50 kroner vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Les også: “Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]

Vi hos Aksjeanalyser.com tror et slikt brudd opp i gjennom 7,50-nivået kan være nær forestående, og det vil da utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Potensialet for Golden Ocean-aksjen vil da i første omgang være opp mot 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som er rundt 15 kroner.

Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt rundt 15 kroner, så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da signalisere videre oppgang for Golden Ocean-aksjen opp mot neste teknisk motstandsnivå av større betydning, og som da vil være opp mot 25 kroner.

Golden Ocean-aksjen har ellers nylig brutt opp i gjennom 50-dagers glidende gjennomsnitt, og som gir positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på mellomlang sikt (6-12 måneder).

Vi hos Aksjeanalyser.com tror Golden Ocean-aksjen har potensiale til å kunne stige opp mot 15 kroner på 6-12 måneders sikt. Videre så ser vi et potensiale for aksjen helt opp mot 25 kroner på 1-2 års sikt, dersom aksjen også bryter opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, rundt 15 kroner.

Dersom Golden Ocean-aksjen skulle stige helt opp mot 25 kroner på 1-2 års sikt så vil det innebære langt over en tredobling av aksjekursen i forhold til fredagens sluttkurs ved 6,99 kroner.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

MedseaInvest

Ukesdiagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL):

GOGL-230416Dagsdiagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL):

GOGL-23042016Diagram over utviklingen det seneste året for Baltic Dry Index (tørrbulkindeks):

BalticDryIndex-220416Kilde charts: vikingen.se og bloomberg.com

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…