10.02.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på boligrigg-selskapet Prosafe (ticker: PRS) på Oslo Børs.

Prosafe er verdens ledende eier og operatør av halvt-nedsenkbare bolig- og servicerigger. Prosafe har utstrakt erfaring fra operasjoner i de største offshore olje- og gassområder.

Prosafe-aksjen har falt kraftig den seneste tiden, og har mer enn halvert seg bare siden nyttår.

Aksjen faller kraftig igjen i dag på Oslo Børs, og er onsdag formiddag ned 9,07 prosent til 9,32 kroner.

I høst, nærmere bestemt den 18. november 2015, kom nyheten om at det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet HitecVision hadde kjøpt 8,8 prosent av boligriggselskapet Prosafe. Fondet kjøpte 23,6 millioner aksjer til 25 kroner per stykk gjennom det nyetablerte investeringsselskapet North Sea Strategic Investments.

Vi hos Aksjeanalyser.com vil ikke bli overrasket om HitecVision skulle øke sin eierandel i Prosafe ytterligere i løpet av den nærmeste tiden, og nå som aksjen har falt over 60 prosent siden de for rundt tre måneder siden kjøpte 8,8 prosent av boligriggselskapet Prosafe. Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer også Prosafe som en oppkjøpskandidat med dagens prising av selskapet.

Nå nylig, den 05. Februar 2016, sendte Hitec Vision selskapet North Sea Strategic Investments, en forespørsel til Prosafe om inkalling til ekstraordinær generalforsamling for å velge nye eller ytterligere styremedlemmer.North Sea Strategic Investments eier over 10 prosent av  stemmeberettigede aksjer i Prosafe.


Prosafe – Resultat for 2015:

Prosafe la frem sine resultater for 2015 den 04. Februar 2016, og kunne melde om et driftsresultat på 167 millioner dollar.

Resultat etter skatt ble på 85,6 millioner dollar.

Utnyttelsen av flåten var på 70 prosent.

Resultat per aksje endte for 2015 på 0,36 dollar, eller cirka 3,07 kroner per aksje.

Forvaltningskapitalen per 31. desember utgjorde 2,3 milliarder dollar. Netto rentebærende gjeld utgjorde 1,19 milliarder dollar, og bokført egenkapitalandel var 36,6 prosent.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Ja vi har altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Prosafe-aksjen i dag, og som nå har mer enn halvert seg bare siden nyttår.

Siden toppen i 2013 da aksjen var over 60 kroner, så har den nå falt med hele 85 prosent siden den gang når den i dag handles rundt 9,32 kroner.

Teknisk analyse av Prosafe-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Prosafe-aksjen så er denne i en bratt fallende langsiktig trend, men aksjen er nå kraftig oversolgt på kort sikt.

I henhold til momentum-indikatorer som RSI og Stochastics så er nå Prosafe-aksjen kraftig oversolgt i det korte bildet, og dette indikerer at aksjen kan stå foran en rekyl opp i løpet av den nærmeste tiden.

Ved en rekyl opp så vil første tekniske motstandsnivå av betydning være rundt 12,00 kroner.

Dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom, og etablere seg over 12,00-nivået så vil den kunne få en videre rekyl helt opp mot 20,00 kroner.

Basert på det samlede tekniske bildet for Prosafe-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og vi har et kortsiktig (2-4 uker) kursmål for aksjen ved 12,00 kroner.

Videre så ser vi et potensiale for aksjen opp mot 20,00 kroner på 6-12 måneders sikt, dersom den bryter opp i gjennom 12,00-nivået og etablerer seg over det nivået.

Diagram over utviklingen for Prosafe-aksjen (PRS) siden 2000 og frem til i dag:

PRS-100216


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…