30.01.2016 – Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på Ferrari-aksjen, og som ble børsnotert på New York Stock Exchange (NYSE) den 21. oktober 2015.

Tickeren for Ferrari på NYSE-børsen er naturligvis ‘RACE’

Det var stor interesse for å kjøpe Ferrari-aksjer ved børsnoteringen på New York-børsen i fjor høst, men siden den gang har det stort sett gått nedover for Ferrari-aksjen.

Aksjen endte på første handelsdag den 21. oktober 2015 i 55,00 dollar, mens den høyest på første noteringsdag den 21. oktober 2015 var i 60,97 dollar.

Fredag endte Ferrari-aksjen i 39,77 dollar, og har således falt med hele 35 prosent siden den var høyest i 60,97 dollar på første noteringsdag den 21. oktober i fjor. Nå skal det sies i denne sammenheng at en del av det kraftige kursfallet for Ferrari-aksjen kan tilskrives et bredt fall i aksjemarkedene generelt den senere tiden.

Med en sluttkurs på fredag på 39,77 dollar, så betyr det altså at du nå kan få en Ferrari for cirka 345 kroner med dagens dollarkurs, men riktignok da altså en Ferrari-aksje


Ja Aksjeanalyser.com har altså sett litt nærmere på Ferrari-aksjen her i dag, og før selskapet skal legge frem sine resultater for 4.kvartal 2015 på tirsdag den 02. Februar 2016.

I følge Bloomberg så har 61,5 prosent av analytikerne som følger Ferrari-aksjen en kjøpsanbefaling på aksjen, og gjennomsnittlig 12 måneders kursmål for Ferrari-aksjen blant analytikerne er ved 52,8 dollar.

Dette indikerer således at analytikerne som følger og har analysedekning på Ferrari-aksjen, i snitt ser et potensiale for aksjen på cirka 33 prosent i forhold til fredagens sluttkurs som var på 39,77 dollar.

Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere på det tekniske bildet for Ferrari-aksjen i dag.

Teknisk analyse av Ferrari-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Ferrari-aksjen så har denne etablert en fallende trend siden børsnoteringen den 21. oktober 2015 (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen synes imidlertid å finne støtte nå rundt 39-40 dollar, og har også nylig testet støttenivået ved nedre trendlinje i denne fallende trenden.

Aksjen er også oversolgt på kort sikt i henhold til momentum-indikatorer som RSI og Stochastics.

Det samlede tekniske bildet for Ferrari-aksjen indikerer at det kan komme en kortsiktig rekyl opp for aksjen i løpet av den nærmeste tiden.

Da gjerne opp i mot 45-46 dollar hvor det første tekniske motstandsnivået av større betydning er for aksjen. Her er det også motstand opp mot øvre trendlinje i den fallende trenden.

Dersom Ferrari-aksjen skulle bryte opp av den fallende trenden, og etablere seg over det tekniske motstandsnivået rundt 46 dollar. Ja så vil det utløses et mer langsiktig positivt teknisk signal for aksjen.

Diagram over utviklingen for Ferrari-aksjen:

RACE-300116


Kilde chart: StockCharts.com

Les også vår Disclaimer her…