20.01.2016 – Vi har hos Aksjeanalyser.com en egenutviklet teknisk og kvantitativ analysemodell, og tilhørende analysetjeneste basert på denne på SignalListen.com

Analysemodellen, og som er en Market Timing modell basert på tekniske og kvantitative analyser, er utviklet på bakgrunn av mer enn 20 års erfaring med tekniske og kvantitative analyser av meg, Bjørn Inge Pettersen.

Formålet med vår analysemodell for Market Timing, og som altså ligger til grunn for SignalListen, er å fange opp de mer langsiktige trendene i aksjemarkedene og i enkeltaksjer.

Ved å kunne unngå mye av de større nedturene i aksjemarkedene over tid, så har man mulighet for å oppnå en betydelig meravkastning i forhold til en kjøp og hold strategi, og hvor man sitter investert hele tiden i aksjefond eller enkeltaksjer.

Vi startet den 30. Mars 2015 opp med fem ulike modellporteføljer på SignalListen.com, og hvor vår egenutviklede Market Timing modell og SignalListen ligger til grunn for disse modellporteføljene.

Vi har vært 100% i kontanter i alle disse fem porteføljer det seneste halvåret da vår Market Timing modell i perioden rundt Juni-August 2015 gikk i salgssignal på referanseindeksene til alle disse fem porteføljene.

Da følger vi vår strategi for disse porteføljene, og går 100% i kontanter i de porteføljer hvor referanseindeks er gått i salgssignal etter vår Market Timing modell. Vi vil så være i kontanter i disse porteføljene helt til referansindeks for de respektive porteføljer gir kjøpssignal igjen.

Les gjerne også vår analyse av Oslo Børs her den 05. Januar 2016: “Faren for børskrakk blir stadig større

Vår Market Timing modell er en langsiktig analysemodell, og utviklet med det formål å fange opp de mer langsiktige trendene i aksjemarkedene og i enkeltaksjer.

Ved å slik kunne få ta del i mye av de større oppgangsperiodene, og ikke minst kunne unngå mye av de større nedturene i aksjemarkedene over tid. Ja så har man mulighet for slik å kunne oppnå en betydelig meravkastning i forhold til en kjøp og hold strategi, og hvor man sitter investert hele tiden i aksjefond eller enkeltaksjer.

Les også: “Hotelltrikset – slik får du billigere hotell[sponset lenke]


Disse fem modellporteføljene våre har siden starten den 30. Mars 2015 utviklet seg som følger:

Ukesportefølje – Norge siden start 30. Mars 2015 og frem til i dag:

Endring modellporteføljen siden start: -1,57%
Endring Referanseindeks (OBX): -18,68%

Ukesportefølje – Sverige siden start 30. Mars 2015 og frem til i dag:

Endring modellporteføljen siden start: -1,20%
Endring Referanseindeks (OMXS30): -23,42%

Ukesportefølje – Danmark siden start 30. Mars 2015 og frem til i dag:

Endring modellporteføljen siden start: -3,61%
Endring Referanseindeks (OMXC20): -6,59%

Ukesportefølje – Finland siden start 30. Mars 2015 og frem til i dag:

Endring modellporteføljen siden start: -6,21%
Endring Referanseindeks (OMXH25): -14,79%

Ukesportefølje – “10 millioner om 25 år Superportefølje” siden start 30. Mars 2015 og frem til i dag:

Endring modellporteføljen siden start: -2,58%
Endring Referanseindeks (OMXN40): -16,99%

Som oversikten ovenfor viser så har vi oppnådd bedre avkastning enn referanseindeks for alle disse fem modellporteføljene hittil siden start for disse porteføljene den 30. Mars 2015.

For noen av porteføljene har vi til dels betydelig bedre avkastning enn referanseindeksene, som f.eks. ukesporteføljen Norge hvor vi har -1,57% avkastning mot referanseindeks (OBX) som er -18,68%.

Videre så har vi med vår ukesportefølje Sverige -1,20% avkastning siden start 30. Mars 2015, mens referanseindeks (OMXS30) er -23,42%.

For vår “10 millioner om 25 år Superportefølje” så har vi siden start 30. Mars 2015 en avkastning på vår portefølje på -2,58%, mens referanseindeks (OMXN40) er -16,99%. Du kan lese mer om vår “10 millioner om 25 år Superportefølje” her på SignalListen.com…

Nedenfor her viser vi et diagram med kjøps og salgssignaler fra vår Market Timing modell på Oslo Børs Benchmark indeks siden Januar 1996.

Her ser man altså alle kjøps og salgssignaler fra vår Market Timing modell på Oslo Børs Benchmark indeks de siste 20 årene.

Den øverste grafen viser utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og hvor grafen er grønn i de perioder hvor man er i kjøpssignal for OSEBX i henhold til vår Market Timing modell, mens grafen er rød i de perioder man er i salgssignal.

Den nederste grafen i diagrammet nedenfor viser utviklingen i porteføljeverdien om man hadde investert (kjøpt og solgt OSEBX, f.eks. i form av et indeksfond) etter disse kjøps og salgssignaler på OSEBX etter vår Market Timing modell.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Som det fremkommer av grafen nedenfor her så ville man unngått mye av, men ikke hele, de større nedturene for Oslo Børs Benchmark indeks som for eksempel i periodene 1998, 2001-2003, 2008, 2011.

Videre så ser man av grafen nedenfor at det er ikke veldig mange kjøps og salgssignaler som er gitt de seneste 20 årene etter vår Market Timing modell for Oslo Børs Benchmark indeks.

Dette fordi vår Market Timing modell, og som nevnt lenger opp i saken her, ikke er en kortsiktig trading-modell, men derimot en langsiktig teknisk og kvantitativ analysemodell for Market Timing.

Slik det fremkommer av grafen nedenfor så er det de seneste 20 år gitt til sammen 30 kjøps og salgssignaler. Det betyr at det altså i snitt per år de seneste 20 år er kun gitt 1,5 signaler per år.

Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks siden 1996, og kjøps og salgssignaler fra vår Market Timining modell på indeksen de seneste 20 år:

SignalListen-OSEBX-20jan2015Vi understreker altså igjen at dette ikke er noen kortsiktig trading-modell, men en langsiktig Market Timing modell, og basert på tekniske og kvantitative analyser basert på over 20 års erfaring med slike analyser.

Formålet er altså å fange opp de større trend-endringene i markedene, og i enkeltaksjer, og ikke minst å kunne unngå mye av de største nedturene på børsen. Slik har man så mulighet for å kunne oppnå en betydelig meravkastning i forhold til en kjøp og hold strategi, og hvor man sitter investert hele tiden i aksjefond eller enkeltaksjer.

Som grafen ovenfor viser så har Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) steget fra en verdi på 100 i starten av 1996, og til nå i dag, onsdag 20. januar 2016, en verdi på 518,05 poeng.

Oslo Børs Benchmark indeks har således steget med 418,05 prosent de seneste 20 årene. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning per år de seneste 20 år på cirka 8,6 prosent.

Hadde man derimot kjøpt og solgt “OSEBX” (f.eks. ved et indeksfond) etter disse kjøps og salgssignaler fra vår Market Timing modell, så ville porteføljeverdien steget fra 100 i begynnelsen av 1996, og til i dag 1250.

Man ville altså hatt en avkastning da på hele 1.150 prosent de seneste 20 år ved å følge disse signaler fra vår Market Timing modell, mens Oslo Børs Benchmark indeks altså i samme 20-års periode her har steget med 418,05 prosent.

En avkastning med bruk av vår Market Timing modell slik, og som ville gitt en beregnet avkastning på 1.150 prosent de seneste 20 år. Ja dette tilsvarer da en gjennomsnittlig årlig avkastning da per år på cirka 13,5 prosent.

Forskjellen mellom 13,5 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning ved bruk av vår Market Timing modell, og 8,6 prosent i gjennomsnittlig årlig avkastning for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) virker kanskje ikke så veldig stor.

Over tid så vil derimot sluttbeløpet og samlet avkastning bli vesentlig høyere over en lengre spareperiode som for eksempel her i vårt eksempel over de seneste 20 år.

Da ville man altså med å sitte hele tiden i et indeksfond som følger utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) hatt en samlet avkastning de seneste 20 år på cirka 418 prosent, mens man ved å følge vår Market Timing modell ville hatt en avkastning på rundt 1.150 prosent.  Det må kunne sies å være en betydelig forskjell.

Vi har ved beregninger av porteføljeverdi ved kjøp og salg etter vår Market Timing modell lagt til grunn en gjennomsnittlig risikofri rente på 2,50% p.a. i de perioder man er i salgssignal og ute av aksjemarkedet i denne beregningen av avkastning over de seneste 20 år ved bruk av vår Market Timing modell.

Videre er det lagt til grunn en kjøps og salgskurs tilsvarende gjennomsnitt kurs uken det blir utløst salgssignal (vi publiserer ukentlige hver mandag de seneste signaler etter vår Market Timing modell).

Det er ikke tatt hensyn til kjøps og salgsomkostninger, men for indeksfond som eksempelet her viser til så er det ofte null i kjøps og salgsavgifter, som for eksempel for DNB Norge Indeks fond, og hvor det kun er en årlig forvaltningsavgift på 0,30%.

Dette eksempelet viser altså avkastning man kunne fått om man hadde kjøpt et indeksfond som fulgte utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i de perioder man har hatt kjøpssignal etter vår Market Timing modell over de seneste 20 år siden 1996.

Men her kan man naturligvis velge å kjøpe andre fond enn indeksfond når har kjøpssignal, eller å selv plukke ut en portefølje av enkeltaksjer, og er man heldig og treffer med aktivt forvaltede fond eller egen utvalgt portefølje av aksjer, og som slår utviklingen for Oslo Børs Benhcmark indeks i de perioder man er inne i markedet.

Ja så kan avkastningen potensielt bli enda mye høyere enn i vårt eksempel her, og hvor vi altså har lagt til grunn at man hadde kjøpt og solgt et indeksfond de seneste 20 år, og som fulgte utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i de perioder med kjøpssignal og salgssignal etter vår Market Timing modell slik.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener i hvert fall med vår SignalListen.com, og vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell, å kunne tilby investorer et viktig og godt verktøy for å ha muligheten for å kunne unngå mye av de større nedturene i aksjemarkedet.

Slik mener vi investorer har mulighet for en betydelig meravkastning over tid i forhold til en kjøp og hold strategi, og hvor man sitter investert hele tiden i aksjefond eller enkeltaksjer.

Vår SignalListen.com har vært en gratis tjeneste hittil, og vil være det frem til 01. Februar 2016. Deretter vil den kun koste NOK 999,- per år. Dette inkluderer da også medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og hvor man fra 01. Februar 2016 må være betalende medlem for å få tilgang til alle våre analyser på Aksjeanalyser.com

Som betalende medlem hos Aksjeanalyser.com og SignalListen.com for en rimelig pris av kun 999,- inkl. mva i året. Ja så får man da tilgang til alle våre 5 ukentlige modellporteføljer, og til våre ukentlige oppdaterte SignalListen på de til sammen rundt 250 mest omsatte aksjene på børsene i Norge, Sverige, Danmark, og Finland. Videre så får man altså tilgang til alle analyser på Aksjeanalyser.com

Vår SignalListen er like aktuell for deg som handler aksjefond, eller for deg som handler mest i enkeltaksjer. Ja om ikke man ønsker å følge våre modellporteføljer så kan man f.eks. kjøpe og selge indeksfond basert på kjøps og salgssignaler på f.eks. Oslo Børs Benchmark indeks, eller man kan når det er kjøpssignal på for eksempel Oslo Børs Benchmark indeks sette sammen sin egen portefølje av aksjer man her mest tro på i tiden fremover da.

Vi hos Aksjeanalyser.com ønsker med vår tjeneste SignalListen.com å tilby investorer et verktøy for Market Timing, og hvor formålet er å prøve å unngå mye av de største nedturene på børsene, og slik ha mulighet for å kunne oppnå en meravkastning over tid i forhold til en kjøp og hold strategi, og hvor man sitter investert hele tiden i aksjefond eller enkeltaksjer.

Du kan altså nå frem til 1. Februar 2016 følge helt gratis følge med på SignalListen.com, og der på våre fem ukesporteføljer, og ukentlige SignalListen signaler fra vår Market Timing modell på de til sammen 250 mest omsatte aksjene ved børsene i Norge, Sverige, Danmark og Finland her på SignalListen.com

Slik kan du spare mye penger ved netthandel i rundt 250 nettbutikker som Zalando, Expedia, CDON, SAS, Cubus, LensOn, Sportamore,  Apollo, Nike og mange flere…  [sponset lenke]:

StartShop-netthandel-annonse


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…