08.01.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fred Olsen-selskapet Bonheur ASA (ticker: BON).

Gjennom Bonheur og Ganger Rolf kontrollerer Fred. Olsen-relaterte selskaper en betydelig virksomhet i Norge og utlandet. Den omfatter foruten offshore leteboring og cruise også fornybar energi, shipping og medievirksomhet.

Fred Olsen Energy har i en årrekke utgjort hoveddelen av verdiene i Bonheur (BON) og Ganger Rolf (GRO).

Sent i Juni 2015 kom imidlertid meldingen som endret det meste med tanke på verdivurderingen av Bonheur/Ganger Rolf.

TRIG (The Renewables Infrastructure Group Ltd) kjøpte 49 prosent av Fred Olsen Wind Limited (som var 50/50 eid av BON/GRO).

TRIG kjøpte seg altså inn i et selskap som har 433 MW installert vindmøllekapasitet.

I denne transaksjonen ble FOWL priset til NOK 9,3 milliarder. Ser vi dette fra Bonheur’s side, så mottok selskapet NOK 2,2 milliarder i kontanter, tilsvarende vel 50 kroner per aksje.

Dette kan man så se opp i mot dagens aksjekurs for Bonheur som nå er rundt 51,50 kroner. I tillegg får en betydelige verdier i fornybar energi, offshore, cruise, eiendom og annet. Bonheur ASA har i dag en børsverdi på cirka 2 milliarder kroner ved en aksjekurs rundt 50 kroner.

Her har vi kanskje et godt bevis på at aksjemarkedet ikke er effisient, da all fokus har vært på et begredelig riggmarked og alle andre verdier i selskapet har blitt fullstendig oversett.

Bonheur/Ganger Rolf må nå ses mer på som selskap innenfor fornybar energi som i tillegg inneholder en “opsjon” på en fremtidig bedring i riggmarkedet.


Bonheur’s virksomheter og eiendeler i dag:

  • 51,9 % eierandel (direkte og indirekte) i Fred Olsen Energy ASA
  • 100 % eierandel (direkte og indirekte) i Fred Olsen Renewables AS (og som nå eier 51% av Fred Olsen Wind Limited, FOWL, og som nevnt ovenfor i saken her)
  • 100 % eierandel (direkte og indirekte) i Fred Olsen Ocean Ltd
  • 100% eierandel i Fred Olsen Cruise Lines Ltd (operer fire cruiseskip med kapasitet på til sammen cirka 4.000 passasjerer)
  • 54% eierandel (direkte og indirekte) i NHST Media Group AS (som utgir blant annet Dagens Næringsliv)
  • 100% eierandel (direkte og indirekte) i næringsbygget Fred Olsens gate 2, og Stavenes Byggeselskap AS, og 12,6% i Koksa Eiendom AS.

Du kan lese mer om Bonheur’s virksomheter og se oversikt over disse på selskapets hjemmesider her…

Vi har videre hos Aksjeanalyser.com sett nærmere også på det tekniske bildet for Bonheur-aksjen.

Teknisk analyse av Bonheur-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Bonheur-aksjen så er denne i en langsiktig fallende trend, men er nå nær støttenivået ved nedre trendlinje i denne (jf. diagram nederst i saken her).

Det bør ligge betydelig teknisk støtte for Bonheur-aksjen nå rundt 50,00-nivået, og aksjen vurderes således til å kunne være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen ved nå.

Bonheur-aksjen har nå falt fra en topp rundt 300 kroner i 2007, og ned til i dag rundt 50 kroner. Dette at aksjen har falt mye er naturligvis ikke et kjøpssignal i seg selv.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer imidlertid aksjen som en interessant kjøpskandidat nå rundt 50 kroner, og det basert på både det tekniske bildet for aksjen, og som nevnt ovenfor her også basert på de fundamentale verdier i selskapet.

Vi hos Aksjeanalyser.com finner Bonheur-aksjen attraktivt priset ved dagens nivå rundt 50 kroner, og vi mener aksjen er en doblingskandidat på 1 års sikt.

Diagram over utviklingen for Bonheur-aksjen siden 1996:

BON-080116


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…