31.12.2015 – Vi har i dag hos Aksjenalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen, og rigg-selskapet Seadrill Ltd. (ticker: SDRL).

John Fredriksen har gått på et gigantisk tap i rigg-aksjen Seadrill Ltd., og hvor han direkte og indirekte eier til sammen rundt 24 prosent av aksjene.

Seadrill-aksjen har nå falt med 90 prosent siden den høyest var i 289,80 kroner den 04. September 2013, altså for litt over to år siden.

På vel to år har altså børsverdien til selskapet Seadrill falt med hele 90 prosent. Seadrill har nå en børsverdi på rundt 15 milliarder kroner. Børsverdien til selskapet var på det meste da kursen var høyest i 289,80 kroner den 04. September 2013 på rundt 143 milliarder kroner.

Det betyr altså at børsverdien av rigg-selskapet Seadrill, og nå som aksjen har falt med 90 prosent de seneste vel to årene, er ned med hele 128 milliarder kroner.

Største aksjonær i Seadrill, John Fredriksen og som eier direkte og indirekte rundt 24 prosent av selskapet, har dermed fått redusert verdien på sine aksjer i Seadrill med over 30 milliarder kroner de seneste vel to årene.


Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Fredriksen-aksjen og riggselskapet Seadrill (SDRL).

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av Seadrill-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Seadrill-aksjen så er denne i en bratt fallende trend, og hvor videre kursfall signaliseres for aksjen i tiden fremover (jf. diagram nederst i saken her).

Det er lite positive tekniske signaler å spore for Seadrill-aksjen nå, og etter at aksjen nylig også brøt ned i gjennom bunn-nivået fra etter finanskrisen, rundt 40 kroner.

Ja så er det nå lite teknisk støtte videre nedover for Seadrill-aksjen, og vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre mange tidligere negative analyser av Seadrill-aksjen det seneste året.

Som for eksempel her den 26. november 2014 da aksjen var rundt 124,00 kroner, og som du kan lese her: “Seadrill stuper på børsen. Aksjen kan falle til 50 kroner

Aksjen har nå falt med hele 75 prosent siden vår negative analyse av Seadrill-aksjen den gang 24. november 2014 da aksjen var rundt 124,00 kroner. Onsdag på børsens siste handelsdag i 2015 så endte Seadrill-aksjen ned 5,56 prosent til 30,55 kroner.

Det samlede negative tekniske bildet for Seadrill-aksjen indikerer at den gjerne kan komme til å falle helt ned mot 20,00 kroner i løpet av de neste 3-6 måneder.

Således kan mareritt-investeringen for John Fredriksen i Seadrill gjerne fortsette videre inn i 2016.

Noen mener til og med at Seadrill-aksjen kan falle så lavt som til 1 (EN) krone, og som du kan lese om her i en artikkel hos Hegnar Online fra den 08. desember 2015: “Mener enden er nær for Seadrill: Ser aksjen i én krone

Les også: “Aksjen 15-doblet seg i 2015 – kan flerdoble seg i 2016

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg! Konsistente og objektive analyser styrker dine valg! Gratis nyhetsbrev på e-mail hver dag før børs! [Annonsørbasert innhold]:

Investtech-Teknisk-AnalyseDiagram over kursutviklingen for Seadrill-aksjen:

SDRL-311215


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…