Modellporteføljen til Aksjeanalyser.com er per 16/06-2022 opp med solide 45,15 prosent hittil i år. Til sammenligning så er Oslo Børs (OSEBX) per 16/06-2022 opp med 1,22 prosent, mens svenske OMX Stockholm index er ned hele 28 prosent. I USA er S&P500 ned 21 prosent, mens Nasdaq Composite er ned 29 prosent hittil i 2022 og per 16/06.

Aksjen har 24-doblet seg – nå kan den doble seg igjen

Aksjen har 24-doblet seg – nå kan den doble seg igjen

30.12.2015 – vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på cruise-aksjen Royal Caribbean Cruises (ticker: RCL) på Oslo Børs.

Slik vi har skrevet om i våre tidligere positive analyser av RCL-aksjen hos Aksjeanalyser.com under høsten 2015, så ser vi en betydelig oppside for aksjen.

Noe vi skrev om i en positiv analyse av RCL-aksjen allerede her den 03. August 2015: «RCL opp 1.900 prosent – nå kan aksjen doble seg«.

Den gang var RCL-aksjen rundt 739,00 kroner, mens den i dag er rundt 895,00 kroner. RCL-aksjen er således opp med cirka 20 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for cirka fem måneder siden.

Royal Caribbean Cruises er verdens nest største cruise selskap, og som operer merkenavnene Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur, Azamara Club Cruise og CDF Croisieres de France, med til sammen 41 skip og en passasjerkapasitet på ca. 103.000, samt TUI cruises gjennom et 50-50 % joint venture.

Selskapet vil introdusere ytterligere tre skip innen utgangen av 2018, og vil da ha en total kapasitet på ca 118 000 køyer. Skipene seiler over hele verden til ca. 400 forskjellige destinasjoner.

Royal Caribbean Cruises Ltd er notert både på New York Stock Exchange og Oslo Børs under tickerkoden RCL. Awilhelmsen konsernet eier i underkant av 12 % av aksjene i RCL. Personer og selskaper som er aksjonærer i Awihelmsen AS eier i tillegg i underkant av 3 % av aksjene i RCL.

Awilhelmsen AS er et familieeid investeringsselskap lokalisert i Oslo. Awilhelmsen AS eies av Arne og Gjert Wilhelmsen med familie.

Awilhelmsen-konsernet ble grunnlagt i 1939 av skipsreder Anders Wilhelmsen.  I henholdsvis 1954 og 1958 ble Anders Wilhelmsens sønner Arne og Gjert ansatt i selskapet.Begge arbeidet i konsernet hele deres yrkesaktive liv og satt i konsernets styre fram til sommeren 2012.

I 1968 deltok Awilhelmsen i etableringen av Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) som i årenes løp er bygget opp til å bli verdens nest største cruiseoperatør. Awilhelmsen har i hele perioden vært en langsiktig og aktiv eier i RCCL.

Ser vi tilbake på utviklingen for RCL-aksjen så har den nå siden bunnen etter finanskrisen i begynnelsen av 2009 da aksjen var lavest ved 37,00 kroner. Ja så har RCL-aksjen nå siden den gang steget med vanvittige 2.319 prosent, og har dermed 24-doblet seg siden bunnen i februar 2009.

Awilhelmsen AS, og som eies av Arne og Gjert Wilhelmsen med familie, samt personer og selskaper som er aksjonærer i Awilhelmsen AS, kontrollerer som nevnt her til sammen rundt 15 prosent av aksjene i Royal Caribbean Cruises (RCL).

Disse har da til sammen tjent vanvittige 30 milliarder kroner på den kraftige oppgangen for RCL-aksjen siden bunnen etter finanskrisen da aksjen var lavest rundt 37,00 kroner i februar 2009. Royal Caribbean Cruises har for øvrig med dagens aksjekurs ved 895,00 kroner en børsverdi på cirka 209 milliarder kroner.


Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for RCL-aksjen.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av RCL-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for RCL-aksjen (jf. diagram nederst i saken her) ja så er aksjen i en langsiktig stigende trend.

Videre kursoppgang signaliseres for RCL-aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden også i tiden fremover.

Det ble nylig utløst et nytt teknisk kjøpssignal for RCL-aksjen da den brøt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 865,00 kroner.

Dette nivået (rundt 865,00 kroner) representerer nå første tekniske støttenivå ved eventuelle korreksjoner ned for RCL-aksjen.

Det samlede positive tekniske bildet for RCL-aksjen indikerer imidlertid nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover innenfor denne langsiktige stigende trenden.

Det er nå lite teknisk motstand for RCL-aksjen videre oppover, og i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen så indikeres et potensiale for RCL-aksjen helt opp mot 2.000 kroner på 1-2 års sikt.

RCL-aksjen, og som altså har 24-doblet seg siden bunnen rundt 37,00 kroner etter finanskrisen i begynnelsen av 2009. Ja RCL-aksjen har i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen et potensiale til å kunne mer enn doble seg i løpet av de neste 1-2 år.

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av RCL-aksjen, og vi ser altså en mulig dobling for RCL-aksjen på 1-2 års sikt i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen.

Les også: «Spetalens nyttårsrakett kan eksplodere i 2016«

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg! Konsistente og objektive analyser styrker dine valg! Gratis nyhetsbrev på e-mail hver dag før børs! [Annonsørbasert innhold]:

Investtech-Teknisk-AnalyseDiagram over utviklingen for RCL-aksjen:

RCL-301215


 

Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…

%d bloggere liker dette: