28.12.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Spetalen-aksjen, og hydrogen-selskapet NEL ASA (ticker: NEL).

NEL-aksjen fortsetter den kraftige oppgangen mandag formiddag, og er i skrivende stund dagens vinner på Oslo Børs med en oppgang på 11,56 prosent til 5,50 kroner.

Vi har hatt flere positive analyser av NEL-aksjen på Aksjeanalyser.com høsten 2015, og første gang den 23. oktober 2015 som du kan lese her: “Spetalen spår aksje til himmels

Ved vår første positive analyse av NEL-aksjen den 23. oktober 2015 så var aksjen i 1,90 kroner, mens den nå altså er rundt 5,50 kroner.

NEL-aksjen har høyest vært i 5,75 kroner mandag formiddag, og aksjen har således tredoblet seg siden vår første positive analyse av aksjen hos Aksjeanalyser.com den 23. oktober da aksjen var rundt 1,90 kroner.

NEL-aksjen kan fortsatt ha mye å gå på, og har potensiale til å kunne flerdoble seg  igjen fra dagens kursnivå i løpet av de neste 6-12 måneder. Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her…


NEL ASA er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs. Selskapet har sine røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro, som dateres tilbake til 1927.

NEL ASAs hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energi formål levert av NEL Hydrogen AS og hydrogen fyllestasjoner levert av H2 Logic AS, som begge er heleide datterselskaper av NEL ASA. Selskapet har også en rekke patenter relatert til tester for tidlig sykdomsdiagnostisering.

NEL ASA (tidligere Diagenic), som tidligere har drevet innen farmasisektoren, inngikk høsten 2014 en intensjonsavtale om å kjøpe NEL Hydrogen av Norsk Hydro for 120 millioner kroner – 40 millioner i kontanter og det resterende i Diagenic-aksjer.

Blant de største aksjonærene i NEL ASA finner vi både Øystein Stray Spetalen, og Jan Haudemann-Andersen.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

På et spørsmål i forbindelse med en sak på HegnarOnline den 01. Juni 2015 om hvor mye han skulle hatt for NEL-aksjene sine for å selge dem svarte Øystein Stray Spetalen:

– Jeg er ikke der i det hele tatt. Dette kan bli verdt 50 milliarder kroner, 100 milliarder kroner, uendelig. Hvis hydrogen tar over i transportbransjen, da er det ikke noen grenser for hvor stort dette kan bli.

Øystein Stray Spetalen eier, og i henhold til seneste oversikt på NEL sine hjemmesider over de 20 største aksjonærene i selskapet, til sammen 11,41 prosent av NEL ASA via Strata Marine & Offshore og Ferncliff Maris AS.

Jan Haudemann-Andersen eier på sin side, og i henhold til denne oversikten over de 20 største aksjonærene i NEL ASA på selskapets hjemmesider, 7,72 prosent av NEL ASA via sitt Datum AS.

Vi har i dag sett nærmere igjen på det tekniske bildet for NEL-aksjen.

Teknisk analyse av NEL-aksjen:

NEL-aksjen er nå nær opp mot vært kortsiktige kursmål for aksjen som har vært ved 6,00 kroner, og hvor det er noe teknisk motstand for aksjen.

Det er således mulig det kan komme noe konsolidering rundt 6,00-nivået før videre kursoppgang for aksjen.

Trenden og momentumet i oppgangen for aksjen er imidlertid svært sterk, og dersom aksjen bryter opp i gjennom 6,00-nivået så vil neste tekniske motstandsnivå for NEL-aksjen være opp mot 10,00 kroner.

Skulle også 10,00-nivået brytes så vil det være begrenset med teknisk motstand for NEL-aksjen før opp mot 20,00-nivået. Dette sammenfaller også med den langsiktige stigende trenden for NEL-aksjen, og som indikerer at aksjen kan ha potensiale til å stige opp mot 20,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Det tekniske bildet for NEL-aksjen indikerer altså at aksjen kan ha potensiale til å flerdoble seg en gang til i løpet av de neste 6-12 måneder fra kursnivået nå rundt 5,50-6,00 kroner, og opp til 20,00-nivået.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for NEL-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen, og vi har et kursmål for aksjen ved 20,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Les gjerne også vår analyse av Thin Film Electronics (THIN) her fra den 22. desember 2015: “Teknologi-aksje til himmels – kan firedoble seg

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg! Konsistente og objektive analyser styrker dine valg! Gratis nyhetsbrev på e-mail hver dag før børs! [Annonsørbasert innhold]:

Investtech-Teknisk-AnalyseDiagram over kursutviklingen for NEL-aksjen:

NEL-281215


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…