16.12.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjen Frontline Ltd (Ticker: FRO).

Går vi tilbake ett år, og rundt disse tider i fjor, ja så nesten femdoblet Fredriksen-aksjen Frontline seg fra rundt 8,00 kroner helt i slutten av november 2014, og til en topp ved 38,80 kroner den 13. januar 2015 (jf. øverste av diagrammene lenger ned i saken her).

Aksjen steg altså den gang med vanvittige 385 prosent, og nær femdoblet seg, og det i løpet av bare rundt seks uker.

Nå er det naturligvis ikke gitt at Frontline-aksjen også i år rundt årsskiftet skal stige like vanvittig mye som den gjorde i fjor rundt disse tider.

Det er imidlertid noen gode grunner til at Fredriksen-aksjen Frontline gjerne også i år rundt årsskiftet kan få en kraftig oppgang.

Tankmarkedet er veldig sterkt om dagen, og med rater rundt 100.000 dollar per dag for VLCCer, mens kostnadene for tankrederiene i dag er om lag 25.000 dollar dagen, ja så blir det god butikk for tankrederiene om dagen med dagens høye tankrater.

Analytiker Bjørn Kristian Røed i Danske Bank Markets, og som var gjest hos HegnarTV i går, uttalte der at vi kanskje kan få se rater opp mot 150.000 dollar dagen de neste fire ukene.

På spørsmål fra Hegnar om man da skal kjøpe Frontline nå? svarte Røed: – Sesongmessig skal man definitivt kjøpe Frontline, sier analytikeren. Du kan lese mer hos HegnarOnline her: “Utbyttefesten er tilbake”


Teknisk Analyse av Frontline (FRO):

Ser vi på det tekniske bildet for Frontline-aksjen (jf. nederste av diagrammene i saken her) så har den vist en positiv utvikling siden bunnen i 2014, og en fortsatt positiv utvikling for aksjen signaliseres i tiden fremover.

I det korte bildet så har aksjen konsolidert mellom et støttenivå rundt 20 kroner og et motstandsnivå rundt 30 kroner.

Det er dannet en stor omvendt hode-skulder formasjon for Frontline-aksjen, og hvor et brudd opp i gjennom 30-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Ved et slikt brudd opp i gjennom 30,00-nivået, og som vi hos Aksjeanalyser.com tror kan skje i løpet av den nærmeste tiden nå. Ja så vil det da være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Nå kan du diskutere aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på aksje- og investeringsforumet Xtrainvestor

Det har vært en kraftig økning i volumet (antall aksjer omsatt) under oppgangen i aksjekursen siden bunnen i 2014, og dette gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen.

Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag våre tidligere positive analyser av Frontline, og vi tror altså på et nært forestående brudd opp i gjennom 30,00-nivået, og som vil kunne sette virkelig fart i Frontline-aksjen.

Vi ser ikke bort i fra at Frontline-aksjen gjerne kan doble seg fra dagens kursnivå rundt 25,60 kroner i løpet av kort tid.

Hvorvidt Frontline-aksjen vil mangedoble seg på få uker slik den gjorde rundt årsskiftet i fjor er vi mer usikker på, men at den kan doble seg på kort tid nå ser vi altså ikke bort i fra.

Videre så ser vi hos Aksjeanalyser.com et potensiale for Frontline-aksjen helt opp mot 100,00-115,00 kroner på 1-3 års sikt, og hvis den nå slik vi tror, snart utløser et kraftig teknisk kjøpssignal ved et brudd opp i gjennom 30,00-nivået.

Selv om Frontline-aksjen skulle stige opp til 100,00-115,00 kroner på 1-3 års sikt, så vil den fortsatt være ned med nesten 70 prosent siden toppen i 2008 da aksjen var rundt 350,00 kroner.

Les gjerne også vår analyse av REC-aksjen nylig her: “Venter solskinn for denne aksjen?”

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg! Konsistente og objektive analyser styrker dine valg! Gratis nyhetsbrev på e-mail hver dag før børs! [Annonsørbasert innhold]:

Investtech-Teknisk-AnalyseDiagram over kursutviklingen for Frontline-aksjen (øverste graf viser utviklingen rundt årsskiftet 2014/2015, mens nederste graf viser utviklingen for Frontline-aksjen siden 2008 og frem til i dag):

FRO-161215


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…