Modellporteføljen til Aksjeanalyser.com er per 16/06-2022 opp med solide 45,15 prosent hittil i år. Til sammenligning så er Oslo Børs (OSEBX) per 16/06-2022 opp med 1,22 prosent, mens svenske OMX Stockholm index er ned hele 28 prosent. I USA er S&P500 ned 21 prosent, mens Nasdaq Composite er ned 29 prosent hittil i 2022 og per 16/06.

Frykten griper børsene – kan falle 30 prosent

Frykten griper børsene – kan falle 30 prosent

12.12.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på den viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og på de norske børsindeksene Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) og OBX-indeksen (25 av de mest omsatte aksjene ved Oslo Børs).

Det endte med et nytt kraftig fall på de amerikanske børsene fredag, og den viktige amerikanske børsindeksen S&P500 falt med hele 1,94 prosent til 2.012,37 poeng.

Dow Jones indeksen endte ned 1,76 prosent til 17.265,21 poeng, mens den teknologitunge Nasdaq Composite indeksen i USA endte ned 2,21 prosent til 4.933,77 poeng.

Det ble utløst et kraftig teknisk salgssignal fredag for S&P500-indeksen i USA, og også her hjemme ble det utløst et kraftig teknisk salgssignal for både Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) og for OBX-indeksen.

Vi har derfor hos Aksjeanalyser.com i dag sett nærmere på det tekniske bildet for den viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og de to norske børsindeksene Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og OBX-indeksen.

Her hjemme falt Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) med 1,58 prosent på fredag til 594,81 poeng, mens OBX-indeksen endte ned 1,68 prosent til 528,60 poeng.


S&P500-indeksen i USA:

Vi begynner med å se på den viktige brede børsindeksen i USA, S&P500, og som altså falt med hele 1,94 prosent fredag til 2.012,37 poeng.

Ser vi på det tekniske bildet for S&P500-indeksen (jf. diagram nederst i saken her), så har S&P500 de seneste månedene vært to ganger oppe og testet motstandsnivået opp mot tidligere topper i området rundt 2.100-2.135 poeng, men uten å lykkes å bryte opp i gjennom dette betydelige tekniske motstandsnivået.

Det er etter dette blitt etablert en dobbel-topp formasjon for S&P500 de seneste månedene, og hvor det nå etter fredagens bratte fall for S&P500 ble utløst et kraftig teknisk salgssignal fra denne dobbel-topp formasjonen.

Dette kraftige tekniske salgssignal som nå er utløst for S&P500-indeksen indikerer at indeksen kan komme til å falle ned mot tidligere bunner fra i høst, og høsten 2014, da S&P500-indeksen var rundt 1.870 poeng.

Det neste tekniske støttenivået for S&P500-indeksen er nå rundt 1.980 poeng, men med det kraftige tekniske salgssignal som ble utløst for S&P500-indeksen nå fredag, ja så er det stor fare for at støttenivået rundt 1.980 poeng ikke vil holde.

Da vil det trolig komme et bratt fall ned for å teste støttenivået fra tidligere bunner i høst, og fra høsten 2014, da S&P500-indeksen altså var nede rundt 1.840-1.870 poeng.

Dersom S&P500-indeksen etterhvert også skulle bryte ned i gjennom støttenivået fra tidligere bunner rundt 1.840 poeng, så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for S&P500-indeksen.

Da vil S&P500-indeksen ha lite teknisk støtte videre nedover før ned mot 1.550 poeng.

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Ser vi på det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), så er det også for denne etter fredagens bratte fall utløst et kraftig teknisk salgssignal.

I likhet med for S&P500-indeksen i USA,  så er det også for Oslo Børs Benchmark indeks nå utløst et kraftig teknisk salgssignal fra en dobbel-topp formasjon.

Salgssignalet ble utløst da Oslo Børs Benchmark indeks fredag raste rett i gjennom, og sluttet betydelig under et viktig teknisk støttenivå rundt 605 poeng.

Det vil nå være teknisk motstand for Oslo Børs Benchmark indeks opp mot 605-610 poeng ved eventuelle rekyler opp for indeksen.

Oslo Børs Benchmark indeks har nå også brutt ut av den kortsiktige stigende trenden som var etablert for indeksen de seneste månedene (jf. diagram nederst i saken her).

Det er altså utløst flere negative tekniske signaler for den videre utviklingen nå for Oslo Børs Benchmark indeks.

Neste teknisk støttenivå av betydning for Oslo Børs Benchmark indeks er nå ned mot 565 poeng, og deretter ned mot tidligere bunner fra i høst, og høsten 2014, ned mot 525-540 poeng.

Ser vi på det mer langsiktige bildet (jf. ukediagram for OSEBX nederst i saken her) så kan en mulig stor hode-skulder formasjon være under etablering for Oslo Børs Benchmark indeks.

Et brudd ned i gjennom støttenivået rundt 525 poeng, vil utløse et nytt kraftig teknisk salgssignal fra en slik større hode-skulder formasjon for Oslo Børs Benchmark indeks.

Skulle dette skje så vil det indikere at Oslo Børs Benchmark indeks gjerne kan komme til å falle helt ned mot neste støttenivå av større betydning, og som da vil være rundt 430 poeng på 6-12 måneders sikt.
Det vil i så fall innebære et fall på nærmere 30 prosent for Oslo Børs Benchmark indeks fra dagens nivå.

OBX:

Det samme negative tekniske bildet viser seg for OBX-indeksen på Oslo Børs (en indeks bestående av 25 av de mest omsatte aksjene ved Oslo Børs).

Det ble også for OBX-indeksen utløst et kraftig teknisk salgssignal etter fredagens bratte fall.

OBX-indeksen brøt i likhet med Oslo Børs Benchmark indeks på fredag ut av den kortsiktige stigende trenden som var etablert for indeksen de seneste månedene.

Det ble også utløst et kraftig teknisk salgssignal for OBX-indeksen fra en dobbel-topp formasjon da indeksen fredag brøt ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 540 poeng.

Det vil nå være teknisk motstand for OBX-indeksen opp mot 540 poeng ved eventuelle rekyler opp for indeksen.

Etter det kraftige tekniske salgssignal som ble utløst også for OBX-indeksen nå fredag, så indikerer det tekniske bildet også for OBX-indeksen at det nå kan komme en ny test av støttenivået ned mot tidligere bunner fra i høst, og høsten 2014, ned mot 485 poeng.

Det er også for OBX-indeksen en mulig stor hode-skulder formasjon under etablering (jf. ukediagram nederst i saken for OBX-indeksen).

Et eventuelt brudd ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået for OBX-indeksen rundt 485 poeng vil da utløse et kraftig teknisk salgssignal fra en slik stor hode-skulder formasjon.

Da vil OBX-indeksen trolig kunne falle helt ned mot 400-415 poeng i løpet av de neste 6-12 måneder. Det vil i så fall innebære et fall på rundt 25 prosent fra dagens nivå for OBX-indeksen på 6-12 måneders sikt.

Les gjerne også vår sak rundt oljeprisen fredag kveld: «Oljeprisen NÅ: 37,4 dollar – kan falle til 10 dollar«

Lær om Teknisk Analyse av Investtech [sponset lenke]:

Investtech-om-teknisk-analyse

Diagram over utviklingen for S&P500-indeksen i USA:

SP500-121215Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

OSEBX-121215Diagram over utviklingen for OBX-indeksen (OBX/Norway25):

OBX-121215Kilde charts: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…

2 kommentarer til “Frykten griper børsene – kan falle 30 prosent”

%d bloggere liker dette: