10.12.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på solenergiselskapet REC Silicon (ticker: REC) på Oslo Børs.

REC Silicon-aksjen har falt fra en topp rundt 267,00 kroner i november 2007, og til en bunn ved 61 øre i november 2012. Aksjen falt altså med vanvittige 99,77 prosent fra toppen i november 2007, og til bunnen i november 2012.

Selv om aksjen i dag er litt høyere enn bunnen ved 61 øre, og i dag handles rundt 1,70 kroner, ja så er den fortsatt ned med utrolige 99,35 prosent siden toppen i november 2007.

Nå er aksjen i dag altså rundt 1,70 kroner, og har den seneste tiden utløst flere positive signaler som indikerer at aksjonærene kan gå lysere tider i møte.

Det er nok mange hardt prøvede aksjonærer i REC Silicon som nå håper på at solen snart skal skinne litt over dem også.

En av dem som sikkert håper på at solen snart skal skinne over REC Silicon-aksjen og aksjonærene er nok investor Jens Ulltveit-Moe, og som kontrollerer over 23 prosent av aksjene i REC Silicon. Jens Ulltveit-Moe er for øvrig også styreleder i REC Silicon.


Kort om REC Silicon:

REC Silicon er en ledende produsent av avanserte silisiummaterialer, og leverer rent polisilikon (polysilicon) og silangass til sol- og elektronikkindustrien verden over. Rec Silicon er verdens største produsent av Granular Polysilicon (NextSiT) fra flytende Bed Reactor (FBR) teknolgi for solenergiapplikasjoner. Hovedkontoret er i Moses Lake, Washington, USA, og selskapet har produksjonsanlegg i USA og i Asia. Selskapet har rundt 700 ansatte.

Teknisk analyse av REC Silicon:

REC Silicon har nylig brutt ut av den langsiktige fallende trenden som startet i november 2007 da aksjen på det høyeste var i 267,00 kroner. Aksjen falt så til en bunn rundt 60 øre i november 2012.

Nå i midten av november 2015 så har imidlertid aksjen brutt ut av denne langsiktige fallende trenden, og har med det utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.

Aksjen har også brutt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 1,70 kroner, og vil nå finne støtte ned mot dette nivået ved korreksjoner ned.

Aksjen har siden slutten av august 2015 etablet en stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Etter å ha steget kraftig i første halvdel av november 2015 så har aksjen den seneste uken korrigert noe ned, og finner nå teknisk støtte rundt 1,70 kroner.

Aksjen er også lavt innenfor denne stigende trenden som nå er etablert for aksjen siden slutten av august 2015, og aksjen kan således nå være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på.

Den stigende trenden som er etablert for aksjen siden slutten av august 2015 indikerer i første omgang et potensiale for aksjen opp mot 2,60 kroner på 3-6 måneders sikt.

Aksjen kan således ha et potensiale til å kunne stige med rundt 50 prosent på 3-6 måneders sikt fra dagens kursnivå rundt 1,70 kroner, og opp til 2,60 kroner.

Ser vi på det langsiktige bildet for aksjen, så er det nå altså utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen etter at den har klart å bryte ut av den langsiktige fallende trenden som har vedvart siden slutten av 2007.

Det som kan bli en ny langsiktig stigende trend for aksjen (jf. nederste av grafene under i saken her) indikerer et potensiale for REC Silicon-aksjen opp mot 9,00 kroner på 2-3 års sikt.

REC Silicon-aksjen kan altså nå være i starten av en ny og langsiktig stigende trend, og hvor den kan ha potensiale for en mulig femdobling av aksjekursen fra dagens kursnivå rundt 1,70 kroner, og opp mot 9,00 kroner på 2-3 års sikt.

Selv om aksjen skulle femdoble seg på 2-3 års sikt, og stige opp mot 9,00 kroner, ja så vil den fortsatt være ned 96,6 prosent siden toppen ved 267,00 kroner i november 2007.

Aksjen kan femdoble seg:

Vi hos Aksjeanalyser.com endrer nå vårt tidligere negative syn på REC Silicon-aksjen, og vi er nå positive til aksjen både på kort og lang sikt etter det seneste kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for aksjen.

Vi har et kortsiktig (3-6 måneder) kursmål for REC Silicon-aksjen ved 2,60 kroner. Videre så ser vi altså et potensiale for aksjen opp mot 9,00 kroner på et par års sikt.

Det som vil kunne endre vårt nå positive syn på REC Silicon-aksjen til negativt er om den skulle bryte ut av denne stigende trenden som er etablert for aksjen siden slutten av august 2015, og et fall under et viktig teknisk støttenivå deretter rundt 1,50 kroner. Stop-loss kan for eksempel settes ved brudd ned i gjennom 1,50.

Innsiderne kjøper aksjer:

Det er ellers verdt å merke seg at flere innsidere har kjøpt aksjer i REC Silicon den seneste tiden.

Den 04. November meldte både selskapets administrerende direktør Tore Torvund og RECs finansdirektør James A. May II at de hadde kjøpt aksjer i selskapet. Torvund og May II kjøpte REC Silicon-aksjer for henholdsvis 317.000 kroner og 408.000 kroner, og økte sin eksponering mot selskapet da med hhv 38 og 48 prosent. To dager senere kjøpte selskapets styreleder, Jens Ulltveit-Moe, aksjer for over 2,4 millioner kroner gjennom sitt selskap Kagra Gruppen AS. Sammen med nærstående, kontrollerer Jens Ulltveit-Moe over 23 prosent av aksjene i REC Silicon.

Les gjerne også: “To salgskandidater, og en kjøpskandidat på Oslo Børs

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg! Konsistente og objektive analyser styrker dine valg! Gratis nyhetsbrev på e-mail hver dag før børs! [Annonsørbasert innhold]:

Investtech-Teknisk-Analyse

Diagram over kursutviklingen for REC Silicon-aksjen (øverst: dagdiagram, og nederst: ukediagram):

REC-101215


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…