09.11.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (Ticker: GOGL).

Golden Ocean Group Ltd (Ticker: GOGL) er et Bermuda-registrert tørrlastrederi notert på Oslo Børs.

Golden Ocean Group Ltd (Ticker: GOGL) er et Bermudaselskap stiftet i 1996, som driver transport av tørrbulklast. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Golden Ocean en flåte bestående av 77 tørrbulkskip,inkludert nybygg, time charter in og skip i joint venture. Hver av Golden Oceans skip er registrert under Marshalløyene eller Hong Kong flagg. Total kapasitet for selskapets flåte er ca. 10.6 millioner dødvekttonn.

John Fredriksen er største aksjonær i tørrbulkrederiet, og kontrollerer 43,1 prosent av aksjene gjennom sitt privateide investeringsselskap Hemen Holding.

Golden Ocean-aksjen har falt kraftig de seneste årene, og er ned hele 85 prosent siden toppen rundt 110,00 kroner i desember 2013 (jf. diagram nederst i saken her).

Golden Ocean har med dagens aksjekurs ved 16,50 kroner en børsverdi på 2,87 milliarder kroner.

Børsverdien for Golden Ocean Group har på under 2 år falt fra rundt 19 milliarder kroner i desember 2013, og til dagens børsverdi på rundt 2,9 milliarder kroner.

Fredriksen har da med sin eierandel på 43,1 prosent i Golden Ocean et papirtap på sine aksjer i Golden Ocean på rundt 7 milliarder kroner, og det i løpet av bare de seneste ca 2 år.

Går vi tilbake til 2008 så var Golden Ocean-aksjen da helt oppe i 300 kroner, og har siden den gang falt med vanvittige 95 prosent (jf. diagram nederst i saken her).


Teknisk analyse av Golden Ocean Group-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Golden Ocean (jf diagram nederst i saken her) så er aksjen i en langsiktig fallende trend som startet i slutten av 2013.

Aksjen er nå kommet ned til nedre trendlinje i denne langsiktige fallende trenden, og bør kunne finne en del teknisk støtte nå rundt disse nivåene ved 15,00-16,00 kroner.

Samtidig så indikerer nå ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD at aksjen kan stå foran en rekyl opp innenfor den fallende trenden i løpet av den nærmeste tiden nå.

Det var også rundt disse nivåene Golden Ocean-aksjen bunnet ut i hhv 2006 og 2009. I mars 2009 var aksjen lavest rundt 12 kroner, og så fikk aksjen en kraftig oppgang helt opp mot 100 kroner i januar 2010. Aksjen 8-doblet seg altså den gang på under 1 år.

I mai 2006, var aksjen lavest rundt 16,50 kroner, før aksjen så steg kraftig, og helt opp til 300,00 kroner i oktober 2007. Aksjen hele 18-doblet seg altså den gangen, og det bare i løpet av ca. 1,5 år. Aksjen steg altså den gangen med vanvittige 1718 % i løpet av bare ca. 1,5 år.

Nå sier naturligvis ikke vi hos Aksjeanalyser.com at det dermed er gitt at aksjen også denne gangen vil finne en bunn rundt disse nivåene, og så stige like kraftig fremover de neste 1-2 år som aksjen gjorde disse gangene tidligere.

Det vi imidlertid sier er at det tekniske bildet indikerer at Golden Ocean-aksjen kan være nær en bunn nå rundt dagens nivå.

Videre så indikerer altså det tekniske bildet nå for Golden Ocean-aksjen at den kan stå foran en rekyl opp i løpet av den nærmeste tiden. Da gjerne i første omgang opp mot øvre trendlinje i den fallende trenden, rundt 26 kroner.

Dersom Golden Ocean-aksjen skulle bryte opp i gjennom motstandsnivået ved øvre trendlinje i den fallende trenden, ja da vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for Golden Ocean-aksjen og da ser ikke vi hos Aksjeanalyser.com bort i fra at aksjen i liket med etter bunnen i 2006 og i 2009 kan mangedoble seg på 1-2 års sikt.

I første omgang ser vi hos Aksjeanalyser.com altså en mulig rekyl opp mot 26,00 kroner for Golden Ocean-aksjen på 1-3 måneders sikt. Vi ser altså et hyggelig potensiale på over 50 prosent for Golden Ocean-aksjen, og det i løpet av gjerne bare 1-3 måneder.

Videre så ser vi altså heller ikke bort i fra at om aksjen bryter ut av den langsiktige fallende trenden, ja at aksjen da som den har gjort tidligere kanskje kan mangedoble seg på 1-2 års sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com synes i hvert fall Golden Ocean-aksjen fremstår som en interessant og spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå, og vi har kortsiktig (1-3 måneders sikt) kursmål for aksjen ved 26,00 kroner.

Les gjerne også våre nylige analyser av Fredriksen-aksjen Frontline her fra den 02. November, og av Fredriksen-aksjen Archer her fra den 04. November.

Diagram over utviklingen for Golden Ocean-aksjen:

GOGL-091115


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…