06.11.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på SAS-aksjen.

SAS-aksjen har konsolidert det seneste året mellom et teknisk støttenivå rundt 13,50 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 18,50 kroner (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen har imidlertid etablert en langsiktig stigende trend siden 2012, og det tekniske bildet for aksjen inidikerer videre kursoppgang innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.

Et brudd opp i gjennom 18,50-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for SAS-aksjen.

I henhold til denne langsiktige stigende trenden som er etablert for SAS-aksjen siden 2012 så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 55,00 koner på 1-2 års sikt.

SAS-aksjen er fredag formiddag ned 0,6 prosent til 16,60 kroner.

Det tekniske bildet for SAS-aksjen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden som er etablert for aksjen, ja så indikerer det at SAS-aksjen kan ha potensiale for en tredobling på 1-2 års sikt.


Selv om SAS-aksjen skulle mer tredoble seg fra dagens kursnivå de neste 1-2 årene, og stige opp mot 55,00 kroner. Ja så vil aksjen fortsatt være rundt 80 prosent lavere enn da aksjen var høyest rundt 300,00 kroner i 2007 (jf. diagram nederst i saken her).

Resultat regnskapsmessig 3. kvartal 2015:

SAS kunne den 8. September melde om et resultat etter skatt på 800 millioner svenske kroner i sitt regnskapsmessige 3. kvartal, mot 496 millioner svenske kroneri samme periode året før.

Resultatet per aksje ble i selskapet regnskapsmessige 3. kvartal på 2,16 svenske kroner, mot 1,24 svenske kroner i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet ble på 1.142 millioner svenske kroner i selskapets regnskapsmessige 3. kvartal, mot 932 millioner svenske kroner året før.

Driftsinntektene for SAS i selskapets regnskapsmessige 3. kvartal 2015 var på 10.973 millioner svenske kroner, mot 10.697 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.

DNB og SAS inngår bonussamarbeid:

Vi har ellers merket oss hos Aksjeanalyser.com nyheten fra SAS den 23. oktober om at storbanken DNB inngår et samarbeid med SAS om flyselskapets lojalitetsprogram.

Samtidig som SAS kan sikre seg svært mange nye flykunder (DNB har 2,1 millioner bankkunder), så får DNBs kunder raskere adgang til bonusreiser i både inn- og utland. Helt konkret innebærer avtalen at bankens MasterCard blir knyttet opp mot SAS EuroBonus, og opptjeningen er ifølge selskapene bedre enn de fleste andre kort som gir flybonus hos SAS.

Konserndirektør Eivind Roald i SAS uttalte til NTB at avtalen med Norges største bank er den største enkeltavtalen om flybonus som er gjort i Norge. Han legger til at selskapet er på jakt etter flere store partnere til sitt lojalitetsprogram.

– Alle typer handel er i grunnen interessant for oss. Vi leter derfor bredt etter nye selskaper å samarbeide med, og det neste kan bli en ny og stor partner innen telekom. Det mangler vi i dag, uttalte Roald videre til NTB.

Mulig tredobling for SAS-aksjen på 1-2 års sikt:

Vi er hos Aksjeanalyser.com positive til SAS-aksjen, og vi har et kortsiktig (3-6 måneder) kursmål for aksjen ved 25,00 kroner. Vi ser altså et potensiale for SAS-aksjen på rundt 50 prosent opp fra dagens kursnivå på 3-6 måneders sikt.

Videre så ser vi, og i henhold til den langsiktige stigende trenden for SAS-aksjen, et potensiale for aksjen opp mot 55,00  kroner på 1-2 års sikt. Vi ser altså en mulig tredobling av SAS-aksjen på 1-2 års sikt.

Hvis man synes det virker voldsomt at SAS-aksjen skal kunne ha potensiale for å tredoble seg på 1-2 års sikt, ja så kan vi bare nevne at aksjen fra en bunn sommeren 2012 ved 4,50 kroner steg helt opp til 25,00 kroner i september 2013. På bare litt over 1 år så mer enn femdoblet SAS-aksjen seg altså den gang.

Ellers så vil som nevnt SAS-aksjen, og selv om den skulle stige opp til 55,00 kroner på 1-2 års sikt, fortsatt være ned over 80 prosent siden toppen rundt 300,00 kroner rundt sommeren 2007.

Diagram over utviklingen for SAS-aksjen:

SAS-061115


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…