02.11.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjen Frontline.

Frontline-aksjen viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend (jf. diagram nederst i saken her), og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover. Aksjen er mandag formiddag opp 1,80 prosent til 27,08 kroner.

Det er noe teknisk motstand rundt 28,00 kroner, men brytes det nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Frontline-aksjen. Ved et brudd opp i gjennom 28,00-nivået, og slik vi hos Aksjeanalyser.com tror er nær forestående, så vil neste tekniske motstandsnivå av betydning for aksjen være opp mot 35,00 kroner.

Vi har hos Aksjeanalyser.com et kortsiktig (1-3 måneder) kursmål for Frontline-aksjen ved 35,00 kroner.

Ser vi på det litt mer langsiktige bildet for Frontline aksjen (jf. nederste graf nedenfor i saken her) så er en stor omvendt hode-skulder formasjon etablert for Frontline aksjen. Et brudd opp i gjennom 35,00-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for Frontline-aksjen fra denne omvendt hode-skulder formasjonen. Da vil Frontline-aksjen ha potensiale til å kunne stige helt opp mot 100,00 kroner på 1-2 års sikt.


Vi hos Aksjeanalyser.com ser altså et potensiale for Frontline-aksjen, og basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen, opp mot 100,00 kroner på 1-2 års sikt.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så vil det i første omgang være teknisk støtte rundt 24,00-25,00 kroner. Et eventuelt brudd ned i gjennom 24,00-nivået vil utløse negative tekniske signaler for aksjen på kort sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer et slikt brudd ned i gjennom 24,00-nivået som mindre sannsynlig, og vi tror som sagt heller på et nært forestående brudd opp i gjennom 28,00-nivået, og som da vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Slik vi har skrevet om i tidligere analyser av Frontline så ser vi hos Aksjeanalyser.com også svært positivt på den ventede sammenslåingen av Frontline Ltd og Frontline 2012. Du kan lese mer om dette i vår analyse av Frontline her fra den 17. August 2015 da aksjen var i 20,80 kroner: “Fredriksen-aksje kan tredoble seg

Vi har også skrevet om i våre tidligere analyser av Frontline at vi på grunn av den lave oljeprisen ser for oss at det igjen kan gi økende etterspørsel etter å bruke råoljetankskip som oljelagre, og som igjen kan presse ratene oppover.

Vi hos Aksjeanalyser.com er altså positive til Frontline-aksjen, og gjentar vårt kortsiktige kursmål for aksjen ved 35,00 kroner. Videre så ser vi altså et potensiale for Frontline-aksjen helt opp mot 100,00 kroner på 1-2 års sikt. Det vil i så fall innebære nesten en firedobling av aksjekursen fra dagens kursnivå rundt 27,00 kroner.

Selv om Frontline-aksjen skulle stige opp mot 100,00 kroner så vil den fortsatt være over 70 prosent lavere enn da den før finanskrisen i 2008 var rundt 370,00 kroner.

Diagrammer over utviklingen for Frontline-aksjen (dag-diagram øverst og uke-diagram nederst):

FRO-02Nov2015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…