28.10.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Euroen mot norske kroner.

Den norske kronen svekker seg igjen onsdag etter at det i dag har kommet flere dystre nøkkeltall for utviklingen i Norge og norsk økonomi. Det begynner nå å snakkes om en mulig forestående resesjon i Norge.

AKU-tallene til SSB, og som ble publisert onsdag viste at arbeidsledigheten fortsetter videre oppover. Det er nå 128.000 uten arbeid i Norge, tilsvarende 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Det var på forhånd ventet en ledighet på 4,4 prosent.

Det kom også tall i dag for detaljhandelen i Norge, og som viste et overraskende fall på 0,8 prosent fra august til september, i følge tall fra SSB. Dette var langt svakere enn de på forhånd ventede opp 0,2 prosent. Måneden før (fra juli til august) falt detaljhandelen i Norge med 0,4 prosent.

Flere økonomer mener nå det er økt sannsynlighet for resesjon i Norge. Definisjonen på resesjon er to kvartaler på rad med negativ utvikling i verdiskapningen.


I industrien er det heller ikke mye lystig om dagen, og norske industriledere melder om ytterligere nedgang i totalt produksjonsvolum i 3. kvartal 2015, i følge SSB. Svake tall hos produsenter av investeringsvarer driver nedgangen. Sviktende ordretilgang i både hjemme- og eksportmarkedet bygger opp under negative forventninger til 4. kvartal i store deler av industrien, skriver SSB videre i sin melding i dag.

Videre så kan man lese i rapporten fra SSB i dag: – Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal 2015 er klart negativ, og indikatoren er på det laveste nivået siden 1. kvartal 2009. Bedriftslederne melder om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres. Du kan lese mer hos SSB her…

På bakgrunn av disse dystre nøkkeltallene for norsk økonomi i dag så svekker altså kronen seg, og Euroen koster nå 9,43 kroner.

Ser vi på det tekniske bildet for EUR/NOK (jf. diagram nederst i saken her) ja så er den i en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang for Euroen mot norske kroner signaliseres i tiden fremover.

Euroen fikk en kortsiktig korreksjon ned fra slutten av september og til midten av oktober, men vender nå oppover igjen.

Det er teknisk støtte for EUR/NOK ved 9,20, mens det vil være noe teknisk motstand rundt 9,60 på oppsiden.

Brytes 9,60-nivået så vil Euroen trolig fort kunne stige opp mot 10,00 kroner.

Vi har hos Aksjeanalyser.com skrevet om i mange analyser det seneste året at Euroen snart kan komme opp mot 10 kroner, første gang vi skrev om dette var den 07. November 2014: «EUR/NOK bryter viktig nivå. Kan stige til 10-tallet»

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere analyser av EUR/NOK, og hvor vi mener Euroen snart kan koste 10 kroner. Vi ser for oss at Euroen kan komme til å stige opp til 10 kroner i løpet av de neste 3-6 måneder.

Du kan se diagram over utviklingen for EUR/NOK nederst i saken her…

Annonse (Nidelv International ASA):

Nidelv780Sport

Diagram over utviklingen for EUR/NOK:

EUR-NOK-281015


 

Kilde Chart: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her: http://aksjeanalyser.com/disclaimer/