07.10.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Opera Software (Ticker: OPERA).

Operas produkter gir mer enn 350 millioner forbrukere på nettet muligheten til å oppdage og knytte kontakt med det innholdet og de tjenestene som betyr mest for dem, uavhengig av enhet, nettverk eller sted.

I tillegg hjelper de annonsører med å nå et publikum som er verdifullt for forretningene. Opera leverer også produkter og tjenester til mer enn 120 operatører verden over, slik at de kan tilby abonnentene sine en raskere, bedre og mer økonomisk nettverksopplevelse.

Vi har altså sett nærmere på Opera Software-aksjen hos Aksjeanalyser.com i dag, og vi mener aksjen nå kan være interessant å kjøpe på dagens kursnivå.

Aksjen er tirsdag formiddag opp 6,08 prosent til 53,20 kroner.

Dermed bryter aksjen opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 50,00-nivået, og utløser med dette positive tekniske signaler for den videre utviklingen i tiden fremover.


Kursoppgangen for Opera-aksjen i dag kan nok blant annet tilskrives meldingen om at Sundt AS har kjøpt ytterligere 160.000 aksjer i Opera Software. Sundt AS eier etter dette kjøpet totalt 6.718.970 aksjer i Opera Software, og som med dagens aksjekurs har en verdi på cirka 360 millioner kroner.

Sundt AS eier nå 4,61 prosent av Opera Software. I tillegg har Sundt AS opsjoner på kjøp av 700.000 aksjer i Opera Software, og samlet eksponering i aksjer og opsjoner er dermed 7.418.970 aksjer, og som utgjør 5,09 prosent av totalt antall utestående aksjer i selskapet.

Ser vi på det tekniske bildet for Opera-aksjen (jf. diagram nederst i saken her) så vender aksjen nå opp fra støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

Når aksjen nå også bryter opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 50,00 kroner, ja så indikerer nå det samlede tekniske bildet for aksjen at den kan stå foran videre oppgang i tiden fremover.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Opera-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kortsiktig kursmål for aksjen ved 70,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Videre så indikerer den langsiktige trenden for aksjen at den har potensiale til å kunne stige helt opp mot 140,00-150,00 kroner på 1-3 års sikt. Aksjen kan altså ha potensiale til å nesten tredoble seg fra dagens kursnivå på et par års sikt.

Vi er for øvrig ikke alene om å være positive til Opera Software, og DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen, og med kursmål for aksjen ved 95 kroner.

Du kan se diagram over utviklingen for Opera-aksjen nederst i saken her…

Annonse (Nidelv International ASA): 

Nidelv-39F

Diagram over kursutviklingen for Opera-aksjen:

OPERA-271015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…