25.10.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på cruise-aksjen Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), og som fredag steg til ny rekordnotering.

Royal Caribbean Cruises er verdens nest største cruise selskap, og som operer merkenavnene Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur, Azamara Club Cruise og CDF Croisieres de France, med til sammen 41 skip og en passasjerkapasitet på ca. 103.000, samt TUI cruises gjennom et 50-50 % joint venture.

Selskapet vil introdusere ytterligere tre skip innen utgangen av 2018, og vil da ha en total kapasitet på ca 118 000 køyer. Skipene seiler over hele verden til ca. 400 forskjellige destinasjoner.

Royal Caribbean Cruises Ltd er notert både på New York Stock Exchange og Oslo Børs under tickerkoden RCL. Awilhelmsen konsernet eier i underkant av 12 % av aksjene i RCL. Personer og selskaper som er aksjonærer i Awihelmsen AS eier i tillegg i underkant av 3 % av aksjene i RCL.

Awilhelmsen AS er et familieeid investeringsselskap lokalisert i Oslo. Awilhelmsen AS eies av Arne og Gjert Wilhelmsen med familie.

Awilhelmsen-konsernet ble grunnlagt i 1939 av skipsreder Anders Wilhelmsen.  I henholdsvis 1954 og 1958 ble Anders Wilhelmsens sønner Arne og Gjert ansatt i selskapet.Begge arbeidet i konsernet hele deres yrkesaktive liv og satt i konsernets styre fram til sommeren 2012.

I 1968 deltok Awilhelmsen i etableringen av Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) som i årenes løp er bygget opp til å bli verdens nest største cruiseoperatør. Awilhelmsen har i hele perioden vært en langsiktig og aktiv eier i RCCL.


Fredag steg RCL-aksjen til ny rekordnotering etter at selskapet fredag leverte bedre resultat enn ventet for 3. kvartal 2015. Royal Caribbean Cruises fikk et justert resultat på 2,84 dollar per aksje. I følge TDN Finans hadde selskapet på forhånd guidet et resultat på rundt 2,70 dollar per aksje for tredje kvartal.

Det ble også gjort kjent at ledelsen setter i gang et tilbakekjøpsprogram hvor selskapet skal kjøpe egne aksjer for 500 millioner dollar.

RCL-aksjen endte fredag på Oslo Børs opp hele 6,13 prosent til 822,00  kroner.

Slik vi har skrevet om i tidligere positiv analyse av RCL-aksjen hos Aksjeanalyser.com, så ser vi en betydelig oppside for aksjen, og som du kan lese i vår analyse her fra den 03. August 2015: “RCL opp 1.900 prosent – nå kan aksjen doble seg“. Den gang var RCL-aksjen i 739,00 kroner, mens den fredag altså endte i 822,00 kroner.

Det er nå utløst nye positive tekniske signaler for RCL-aksjen når den nå fredag brøt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 800,00 kroner.

Det er nå lite teknisk motstand for videre oppgang for RCL-aksjen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen så har den potensiale til å kunne stige helt opp mot 1.600-2.000 kroner på et par års sikt (jf. diagram nederst i saken her).

På litt kortere sikt så oppjusterer vi hos Aksjeanalyser.com vårt kursmål for aksjen til nå 1.000 kroner på 3-6 måneders sikt.

Det vil nå være teknisk støtte for RCL-aksjen ned mot 800,00 kroner ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Videre så indikerer altså den langsiktige stigende trenden som RCL-aksjen beveger seg innenfor (se graf nederst i saken her) at RCL-aksjen kan ha potensiale til å stige helt opp mot 1.600-2.000 kroner på et par års sikt.

Ser vi tilbake på utviklingen for RCL-aksjen så har den nå siden bunnen etter finanskrisen i 2008 da aksjen var lavest ved 37,00 kroner. Ja så har RCL-aksjen nå siden den gang steget med vanvittige 2.121 prosent.

Awilhelmsen AS, og som eies av Arne og Gjert Wilhelmsen med familie, har dermed med sine rundt 12 prosent av selskapet tjent rundt 20 milliarder kroner på den kraftige oppgangen for RCL-aksjen siden bunnen etter finanskrisen i 2008.

Du kan se diagram over utviklingen for RCL-aksjen nederst i saken her…

Annonse (Nidelv International ASA): 

Nidelv-39F

Diagram over kursutviklingen for RCL-aksjen:

RCL-251015


 

Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…