23.10.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på selskapet NEL ASA (tidligere Diagenic).

NEL ASA er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs. Selskapet har sine røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro, som dateres tilbake til 1927.

NEL ASAs hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energi formål levert av NEL Hydrogen AS og hydrogen fyllestasjoner levert av H2 Logic AS, som begge er heleide datterselskaper av NEL ASA. Selskapet har også en rekke patenter relatert til tester for tidlig sykdomsdiagnostisering.

NEL ASA (tidligere Diagenic), som tidligere har drevet innen farmasisektoren, inngikk høsten 2014 en intensjonsavtale om å kjøpe NEL Hydrogen av Norsk Hydro for 120 millioner kroner – 40 millioner i kontanter og det resterende i Diagenic-aksjer.

Blant de største aksjonærene i NEL ASA finner vi både Øystein Stray Spetalen, og Jan Haudemann-Andersen.

På et spørsmål i forbindelse med en sak på HegnarOnline den 01. Juni 2015 om hvor mye han skulle hatt for NEL-aksjene sine for å selge dem svarte Øystein Stray Spetalen:

– Jeg er ikke der i det hele tatt. Dette kan bli verdt 50 milliarder kroner, 100 milliarder kroner, uendelig. Hvis hydrogen tar over i transportbransjen, da er det ikke noen grenser for hvor stort dette kan bli.

Det kan i den sammenheng nevnes at NEL ASA med dagens børskurs rundt 1,90 kroner er verdsatt til cirka 1,24 milliarder kroner.


Øystein Stray Spetalen eier, og i henhold til seneste oversikt på NEL sine hjemmesider over de 20 største aksjonærene i selskapet, tilsammen 11,41 prosent av NEL ASA via Strata Marine & Offshore og Ferncliff Maris AS.

Jan Haudemann-Andersen eier på sin side, og i henhold til denne oversikten over de 20 største aksjonærene i NEL ASA på selskapets hjemmesider, 7,72 prosent av NEL ASA via sitt Datum AS.

Teknisk analyse av NEL ASA:

Ser vi på det tekniske bildet for NEL-aksjen så er det utløst flere positive tekniske signaler for aksjen i løpet av det seneste året.

Etter å ha vist en negativ utvikling over flere år innenfor en langsiktig fallende trend så brøt aksjen ut av denne fallende trenden i slutten av 2014 (jf. diagram nederst i saken her).

Det er siden blitt etablert en ny og stigende trend for NEL-aksjen, og hvor den nå etter den seneste tids korreksjon ned er ved støttenivået ved nedre trendlinje av denne. Aksjen er også nær støttenivået ved 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Videre så har oppgangen for aksjen det seneste året skjedd på stigende og høyt volum, og dette gir ytterligere positive tekniske signaler for aksjen.

Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen da den i sommer brøt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 1,70 kroner. Det bør nå være god teknisk støtte for aksjen ved 1,70-nivået.

Videre oppgang signaliseres for NEL-aksjen i tiden fremover innenfor den stigende trenden som er etablert for aksjen i løpet av det seneste året.

Da aksjen som nevnt nå er lavt innenfor denne stigende trenden, og det ligger betydelig teknisk støtte for aksjen nå rundt disse nivåene. Ja så mener vi hos Aksjeanalyser.com at NEL-aksjen virker som en interessant og spennende aksje rundt dagens kursnivå.

Vi hos Aksjeanalyser.com, og basert på det samlede positive tekniske bildet for NEL-aksjen, ser en mulig tredobling av aksjekursen på 12 måneders sikt, opp mot 6,00 kroner.

Det som eventuelt vil kunne endre vårt positive syn på NEL-aksjen vil være om den skulle bryte ned i gjennom, og etablere seg under det nå viktige tekniske støttenivået rundt 1,70 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror imidlertid ikke aksjen vil bryte ned i gjennom 1,70-nivået, men vi tror derimot at aksjen vil ta i mot nå rundt dagens kursnivå, og at aksjen kan stå foran en ny vending opp i løpet av den nærmeste tiden nå.

Diagram over kursutviklingen for NEL-aksjen:

NEL-231015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…