22.10.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Norwegian-aksjen.

Norwegian kom torsdag morgen med sin kvartalsrapport for 3. kvartal, og aksjen raser på Oslo Børs. Dette til tross for at Norwegian mer enn doblet resultatet etter skatt i forhold til samme kvartal i fjor.

Norwegian-aksjen er torsdag formiddag ned med hele 8,18 prosent til 320,00 kroner. Vi hos Aksjeanalyser.com mener at raset i dag for Norwegian-aksjen kan være en god kjøpsmulighet, og vi ser en mulig flerdobling av aksjekursen på noen års sikt. Les mer om dette lenger ned i saken her.

Bjørn Kjos, og som eier 24,8 prosent av Norwegian via selskapet HBK Invest AS, har med dagens ras for Norwegian-aksjen et papirtap i dag på sine Norwegian-aksjer på rundt 250 millioner kroner.

Bjørn Kjos trenger imidlertid ikke bekymre seg altfor mye for dette papirtapet i dag på rundt 250 millioner kroner, og hans 24,8 prosent eierandel i Norwegian har selv etter dagens kursras for aksjen en verdi på rundt 2,8 milliarder kroner.


Norwegian kunne i dag melde om et resultat etter skatt på 832,8 millioner kroner i 3. kvartal 2015, mens resultatet etter skatt i samme periode i fjor var på 373,8 millioner kroner.

Når Norwegian-aksjen likevel raser i dag på Oslo Børs så skyldes det mye at det på forhånd blant analytikere var ventet et resultat etter skatt i 3. kvartal på 928 millioner kroner, ifølge TDN Finans.

Resultatet per aksje var på 23,40 kroner i 3. kvartal 2015, mens det var 10,60 kroner i fjor. Det var her, ifølge TDN Finans, ventet et resultat per aksje på 26,19  kroner.

Driftsresultatet var i 3. kvartal 2015 på 1.182,4 millioner kroner, mens det var på minus 532,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Her var det ifølge TDN Finans ventet et driftsresultat i 3. kvartal 2015 på 1.335 millioner kroner.

Driftsinntektene i 3. kvartal 2015 var på 7.276,8 millioner kroner, mot 6.337,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Her var det ifølge TDN Finans ventet driftsinntekter på 7.289 millioner kroner i 3. kvartal 2015.

Norwegian slapp også nyheten i dag om at selskapets heleide datterselskap Arctic Aviation Assets har signer en avtale med Boeing om å kjøpe 19 fly av typen 787-9 Dreamliner. Alle flyene vil bli leaset og driftet av Norwegian.

Leveringen av de nye Dreamliner-flyene skal finne sted fra 2017 til 2020.

– Avtalen er den største enkeltordren av 787-9 i Europa, og inkluderer også kjøpsopsjoner for ytterligere ti fly av samme type, skriver Norwegian i meldingen.

Fra før opererer Norwegian åtte Boeing 787-8 Dreamliner og har ordre på totalt 30 større 787-9 innen 2020.

Innen fem år vil dermed langdistanseflåten bestå av 38 Dreamlinere. Det innebærer også lansering av en rekke nye langruter de neste årene, melder selskapet.

Teknisk analyse av Norwegian-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Norwegian-aksjen så er aksjen i en langsiktig stigende trend.

I henhold til denne langsiktige stigende trenden som Norwegian-aksjen beveger seg innenfor så indikeres et betydelig potensiale for aksjen i årene fremover.

Den langsiktige stigende trenden for Norwegian-aksjen indikerer at aksjekursen kan ha potensiale til å stige helt opp mot 2.000 kroner på et par års sikt.

Når aksjen i dag handles rundt 320,00 kroner så vil en oppgang for aksjen opp mot 2.000 kroner innebære en seksdobling av aksjekursen fra dagens nivå.

Det kan naturligvis virke voldsomt at Norwegian-aksjen skal kunne seksdoble seg fra dagens nivå i løpet av noen år fremover, men la oss se litt tilbake på den tidligere utviklingen for Norwegian-aksjen.

I oktober 2004 så var aksjekursen for Norwegian rundt 7,00 kroner, mens den i dag er rundt 320,00 kroner.

Aksjen har altså 45-doblet seg siden oktober 2004, altså i løpet av cirka 11 år.

Bare i løpet av perioden oktober 2004, og frem til april 2006, så steg aksjen fra rundt 7,00 kroner, og opp til 107,00 kroner. Aksjen 15-doblet seg altså bare i løpet av cirka 1,5 år.

Så når den langsiktige stigende trenden for Norwegian-aksjen nå indikerer at den kan ha potensiale til å kanskje seksdoble seg på noen års sikt, ja så sett i lys av den historiske kursutviklingen for Norwegian aksjen, så er det kanskje ikke like usannsynlig som det gjerne først kan synes å være.

Selv i henhold til den stigende trenden for Norwegian-aksjen som startet i begynnelsen av 2012 (jf. diagram nederst i saken her) så indikerer denne også et betydelig potensiale for Norwegian-aksjen helt opp mot 1.000 kroner. Dette tilsvarer i så fall rundt en tredobling av aksjekursen fra dagens kursnivå.

Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Norwegian-aksjen i sommer da den brøt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 320,00 kroner.

Dette nivået rundt 320,00 kroner representerer nå et viktig teknisk støttenivå for Norwegian-aksjen, og når aksjen i dag faller ned mot 320,00 kroner så mener vi hos Aksjeanalyser.com at dette kan være en god kjøpsmulighet i Norwegian-aksjen.

Dersom aksjen i dagene fremover klarer å ta i mot rundt 320,00-nivået, og ikke etablerer seg under 320,00-nivået, ja så mener vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen kan være en veldig interessant langsiktig investering rundt disse nivåene.

Vi har kursmål for Norwegian-aksjen ved 500,00 kroner på 12 måneders sikt, mens vi ser et potensiale for aksjen opp mot 1.000 kroner på et par års sikt. Videre så ser vi heller ikke bort i fra at Norwegian-aksjen, i henhold til den langsiktige stigende trenden, kanskje kan stige helt opp mot 2.000 kroner på noen års sikt.

På kort sikt så vil det nå som nevnt her, være viktig om aksjen klarer å ta i mot nå ved 320,00-nivået, og at den ikke etablerer seg under det nivået. Skulle den etablere seg under 320,00-nivået så vil det i så fall utløse kortsiktige negative tekniske signaler for aksjen. Vi hos Aksjeanalyser.com tror imidlertid at aksjen vil klare å ta i mot ved 320,00-nivået i dagene fremover nå, og ser altså på dagens kursfall som en interessant kjøpsmulighet i Norwegian-aksjen.

Vi er for øvrig ikke alene om å være positive til Norwegian-aksjen, og for eksempel så har både DNB Markets og Fondsfinans en kjøpsanbefaling på Norwegian-aksjen, og med kursmål ved hhv 450,00 kroner og 425,00kroner.

Du kan se diagram over utviklingen for Norwegian-aksjen nederst i saken her…

Annonse (Nidelv International ASA): 

Nidelv-39F

Diagram over kursutviklingen for Norwegian-aksjen:

NAS-221015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…