19.10.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på seismikk-aksjen Petroleum Geo-Services (PGS).

PGS-aksjen faller kraftig på Oslo Børs mandag formiddag, og fallet kan nok tilskrives blant annet en nedgradering av aksjen fra meglergiganten Citi.

PGS-aksjen er mandag formiddag ned 5,59 prosent til 33,76 kroner.

Citi nedgraderer sin anbefaling på Petroleum Geo-Services fra nøytral til salg, ifølge TDN Finans. Samtidig kuttes kursmålet for PGS-aksjen fra tidligere 36,00 kroner til nå 26,50 kroner.

Citi mener at utsiktene for oljeselskapenes letekostnader ligger an til å forverre seg ytterligere i tiden fremover. Det vises også til svakere kontantstrømmer for oljeselskapene.

Den 05. Oktober 2015 publiserte Petroleum Geo-Services sin oversikt over flåteutnyttelsen i 3. kvartal. Selskapet kunne da melde om en flåteutnyttelse på 35 prosent innen kontraktsseismikk i 3. kvartal 2015.


Ser vi på det tekniske bildet for Petroleum Geo Services aksjen så er det ikke mye positivt å finne der heller.

Aksjen er i en fallende trend både på kort og lang sikt, og videre nedgang signaliseres for aksjen også i tiden fremover.

Første tekniske støttenivå av betydning for PGS-aksjen er nå ned mot forrige bunn i september, rundt 30,00 kroner.

Den langsiktige fallende trenden aksjen beveger seg innenfor indikerer imidlertid at aksjen kan komme til å falle helt ned mot 10,00 kroner på 1-2 års sikt.

Det er riktignok en del teknisk støtte for aksjen ned mot tidligere bunn etter finanskrisen i 2008, rundt 20,00 kroner (jf. diagram nederst i saken her).

Basert på det samlede negative tekniske bildet for PGS-aksjen så gjentar vi hos Aksjeanalyser.com i dag våre tidligere negative analyser av aksjen. Vi har kursmål for aksjen ved 20,00 kroner på 6-12 måneders sikt, mens vi ikke ser bort i fra at aksjen kan falle helt ned mot bunnen av den langsiktige fallende trenden, ned mot 10,00 kroner på 1-2 års sikt.

At PGS-aksjen er en volatil aksje som svinger kraftig kommer tydelig frem av diagrammet over aksjens kursutvikling siden 2000 nederst i saken her.

Der ser vi at aksjen falt fra rundt 500,00 kroner i 2000 og helt ned til 3,00 kroner da selskapet var nær ved å gå konkurs i begynnelsen av 2003. Deretter steg aksjen fra en bunn rundt 3,00 kroner i 2003, og helt opp til rundt 170,00 kroner i 2007. Så falt aksjen fra en topp rundt 170,00 kroner i 2007, og helt ned til 20,00 kroner under finanskrisen i slutten av 2008. Den senere tid så har aksjen falt fre en topp rundt 100,00 kroner i 2012, og ned til 30,00 kroner i September 2015.

Basert på vårt negative syn på PGS-aksjen i tiden fremover så mener vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen er interessant for shortsalg.

Nå indikerer altså den langsiktige fallende trenden for PGS-aksjen at den kan komme til å falle helt ned mot 10,00 kroner på 1-2 års sikt. Det vil i så fall innebære et fall på rundt 70 prosent fra dagens kursnivå.

Vi gjør ellers oppmerksom på at Petroleum Geo-Services slipper sin resultatrapport for 3. kvartal den 23. Oktober 2015.

Du kan se diagram over kursutviklingen for PGS-aksjen nederst i saken her…

Annonse (Nidelv International ASA): 

Nidelv-39F

Diagram over kursutviklingen for PGS-aksjen:

PGS-191015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…