07.10.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), OBX-indeksen, og noen viktige utenlandske børsindekser.

Børsene har fått seg en rekyl opp de seneste dagene, og både Oslo Børs Benchmark indeks, og flere viktige utenlandske børsindekser tester nå viktige tekniske motstandsnivåer.

Her hjemme så har Oslo Børs Benchmark indeks brutt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 600-605 poeng, men møter nå på mer betydelig teknisk motstand opp mot 620 poeng (jf. diagrammer nederst i saken).

Oslo Børs Benchmark indeks møter også på motstand opp mot 200-dagers glidende gjennomsnitt nå rundt 618 poeng.

Videre så er fortsatt den mellomlangsiktige trenden negativ for såvel Oslo Børs som for viktige utenlandske indekser.


Vi har hos Aksjeanalyser.com skrevet de seneste månedene om at det mye fryktede “Death Cross Signal” har blitt utløst for både Oslo Børs Benchmark indeks og for viktige utenlandske børsindekser som for eksempel S&P500 indeksen i USA og DAX30 indeksen i Tyskland.

Disse “Death Cross Signal” som de seneste måneden er utløst slik både for Oslo Børs, og viktige utenlandske børsindekser, er fortsatt gjeldende, og det tekniske bildet indikerer fortsatt fare for nye kraftige fall på børsene.

Slike “Death Cross Signal”, og som er kjent for å gi gode signaler om en kommende større negativ trend endring for underliggende objekt, skjer når 50 dagers glidende gjennomsnitt bryter ned i gjennom 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Ser vi på OBX-indeksen (indeks over de 25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs), så er naturlig nok det tekniske bildet for denne indeksen mye det samme som for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX).

OBX-indeksen har brutt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 535 poeng, men også OBX-indeksen møter nå på mer betydelig teknisk motstand rundt 555-560 poeng (jf. diagrammer nederst i saken).

Her møter OBX-indeksen også på motstand opp mot 200-dagers glidende gjennomsnitt, slik også Oslo Børs Benchmark indeks nå gjør rundt 618 poeng.

Det som vil kunne utløse nye positive tekniske signaler for Oslo Børs vil nå være om Oslo Børs Benchmark indeks klarer å bryte opp i gjennom, og etablere seg over 620-nivået. For OBX-indeksen gjelder tilsvarende hvis den klarer å bryte opp i gjennom, og etablere seg over 560-nivået.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser imidlertid fare for nye fall for børsene i tiden fremover, og da vil i så fall de første tekniske støttenivåer for Oslo Børs Benchmark indeks være ved 600 og 565 poeng. For OBX-indeksen vil de første tekniske støttenivåer være ved hhv 535 og 500 poeng.

Ser vi på viktige utenlandske børsindekser som S&P500 indeksen i USA, og Frankfurt DAX30-indeksen i Tyskland, ja så er disse også nå kommet opp til og tester viktige tekniske motstandsnivåer.

S&P500 indeksen i USA er nå for tredje gang de seneste måneder oppe ved, og tester et betydelig teknisk motsandsnivå rundt 2.000 poeng (jf. diagrammer nederst i saken).

S&P500 indeksen møter her også motstand opp mot 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Ved nye korreksjoner ned for S&P500-indeksen så er første viktige tekniske støttenivåer for S&P500 ved 1.910 og 1.870 poeng.

Som for Oslo Børs Benchmark indeks og OBX-indeksen, så er fortsatt dette “Death Cross Signal” som ble utløst for S&P500 indeksen i slutten av August 2015 gjeldende, og indikerer fortsatt stor fare for nye kraftige fall for S&P500 indeksen i tiden fremover.

Når det gjelder Frankfurt DAX30-indeksen i Tyskland så er den også kommet opp til, og tester nå et viktig teknisk motstandsnivå rundt 10.000 poeng, og hvor det er betydelig teknisk motstand for DAX30-indeksen (jf. diagrammer nederst i saken).

Dersom DAX30 skulle klare å etablere seg over 10.000 poeng så vil neste motstandsnivå av større betydning være opp mot 10.400 poeng, og hvor det også er motstand opp mot 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Skulle DAX30-indeksen falle tilbake fra dagens nivå rundt 10.000 poeng, så vil første tekniske støttenivåer av betydning for DAX30 være ved hhv 9.400 poeng og deretter ved 9.000 og 8.400 poeng.

Kort oppsumert så er nå altså både Oslo Børs og viktige utenlandske børsindekser som S&P500 i USA og DAX30 i Tyskland nå kommet opp mot viktige tekniske motstandsnivåer, og hvor utviklingen den nærmeste tiden kan gi ny informasjon om den kommende utviklingen i ukene og månedene fremover.

Skulle indeksene klare å bryte opp i gjennom de nevnte viktige tekniske motstandsnivåer som nå testes så vil det utløse positive signaler for den kommende utviklingen i ukene og månedene fremover, men dersom indeksen ikke klarer å bryte opp nå så kan det komme nye kraftige fall på børsene i tiden fremover.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener fortsatt det er stor fare for nye kraftige fall utover høsten på både Oslo Børs og børsene rundt i verden.

Se gjerne også diagram over kursutviklingen for Songa Offshore-aksjen nederst i saken her…

Annonse (Nidelv International ASA):

Nidelv-780Sport

Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

OSEBX-071015

Diagram over utviklingen for OBX-indeksen:

OBX-071015

Diagram over utviklingen for DAX30:

DAX30-071015

Diagram over utviklingen for S&P500:

SP500-071015

Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…