04.10.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på rigg-selskapet Songa Offshore, og hvor Frederik W. Mohn eier rundt 50 prosent av selskapet via sitt heleide investeringsselskap Perestroika AS.

Songa Offshore opererer fem rigger, og får levert fire nye i løpet av 2015 og 2016.

Selskapet har hatt og har finansielle utfordringer, men har per september drevet ett år uten operasjonell nedetid på riggene på norsk sokkel.

Fredag kunne vi lese i artikkel hos Nettavisen at mens riggkrisen slår kraftig inn på norsk sokkel, så satser Songa Offshore tøffere enn noen gang.

Songa Offshore har ansatt 800 nye riggarbeidere, og selskapet ser lysere på fremtiden enn mange av sine konkurrenter, og har nå fire nye rigger med en totalpris på rundt 24 milliarder kroner på vei til Norge. Samtidig så prises nå Songa Offshore til en børsverdi på rundt 900 millioner kroner ved dagens aksjekurs rundt 1,00 krone.

Disse fire nye riggene skal alle ut på kontrakter med Statoil – med varighet på åtte år. To av plattformene skal til Troll-feltet, mens de to andre skal til Barentshavet og Norskehavet. Ifølge Sysla skal effektiviteten være 25 prosent bedre enn på de eldre riggene


Songa Offshore – resultat 2. kvartal 2015:

Den 21. August 2015 kunne Songa Offshore melde om et resultat etter skatt i 2. kvartal 2015 på 17,3 millioner dollar, mot -8,9 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på pluss 10,1 millioner dollar.

Resultatet før skatt ble 22,2 millioner dollar, mot minus 8,00 millioner dollar i samme periode året før, og mot ventet pluss 11,8 millioner dollar.

Den 04. September kunne Songa Offshore melde i sin flåteoppdatering for august at Songa Dee, Songa Delta og Songa Trym oppnådde en oppetid på 100 prosent i forbindelse med arbeid for Statoil.

Selv om Songa Offshore ansetter mange nye riggarbeidere i forbindelse med sine fire nye rigger, og som skal ut på kontrakter for Statoil med varighet åtte år.

Ja, så uttaler også administrerende direktør hos Songa Offshore, Bjørnar Iversen til Sysla: – Markedet er beintøft, og det er kamp om alle kontraktene. I hvert fall 2016 og deler av 2017 ser ut til å bli veldig tøft, før vi håper at ting tar seg mer opp igjen fra midten av 2017, sier Iversen.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener Songa Offshore med sine fire nye rigger, og som skal på langsiktige åtte års kontrakter for Statoil, samt en solid eier med Perestroika AS og Frederik W. Mohn, bør stå godt rustet til å komme seg vel gjennom krisen i olje og offshore bransjen nå.

Vi kunne blant annet lese i artikkel 20. September 2015 hos DN at Frederik W. Mohn, og hans heleide investeringssselskap Perestroika AS har seks milliarder i banken nå.

Med en eierandel på rundt 50 prosent i Songa Offshore, og med 6 milliarder i banken, og børsverdien til Songa Offshore nå er på rundt 900 millioner kroner. Med fire nye rigger på vei, og som skal på åtte års kontrakter for Statoil, ja så tenker vi hos Aksjeanalyser.com at dette bør redusere nedsiden for Songa Offshore aksjen fra dagens nivå.

Teknisk Analyse av Songa Offshore:

Songa Offshore aksjen har nå kommet ned mot bunnen av en langsiktig fallende trend, og som startet da aksjen høyest var rundt 88,00 kroner i Mai 2008 før finanskrisen.

Siden har aksjen falt kraftig, og helt ned til den lavest nå i August 2015 var nede i 0,88 kroner per aksje.

Aksjen har altså falt med vanvittige 99 prosent siden toppen i Mai 2008, og til den nå lavest i August 2015 var rundt 0,88 kroner.

Songa Offshore aksjen har så fått et lite løft etter presentasjonen av 2. kvartal 2015 resultatene, og fredag endte aksjen i 1,04 kroner. Aksjen er likevel ned nesten 99 prosent siden toppen i Mai 2008 rundt 88,00 kroner.

Nå er altså aksjen falt helt ned mot nedre trendlinje i denne langsiktige fallende trenden (jf. diagram nederst i saken), og selv om det er liten tvil om at olje og offshore bransjen fortsatt har en tøff periode foran seg i gjerne 2016 og 2017.

Ja så mener vi hos Aksjeanalyser.com at Songa Offshore aksjen nå kan ha kommet ned på et nivå hvor den begynner å bli et attraktivt risk-reward case.

Ved en aksjekurs nå rundt 1,00 krone, en solid eier med Fredrik W. Mohn og Perestroika AS med i dag rundt 6 milliarder i banken og eierandel i Songa Offshore på rundt 50 prosent, og en børsverdi av Songa Offshore i dag på under en milliard kroner.

Ja dette sammen med at Songa Offshore nå får levert fire helt nye rigger i tiden fremover, og som alle skal ut på langvarige kontrakter for Statoil med åtte års varighet, så mener vi hos Aksjeanalyser.com at Songa Offshore aksjen nå fremstår som en interessant kjøpskandidat ved dagens aksjekurs rundt 1,00 krone.

I henhold til den langsiktige fallende trenden, og som aksjen nå er ved nedre trendlinje av, så vil aksjen selv ved en rekyl opp til øvre trendlinje i denne fallende trenden kunne femdoble seg på 1-3 års sikt. Selv med en femdobling av aksjekursen til opp mot 5,00-5,50 kroner så vil aksjen være ned med rundt 94 prosent siden toppen ved 88,00 kroner i Mai 2008 (jf. diagram nederst i saken).

Vi hos Aksjeanalyser.com mener altså at Songa Offshore kan være en interessant aksje å kjøpe nå rundt 1,00 krone per aksje. Vi mener selskapet bør stå godt rustet til å komme seg gjennom de tøffe tidene i olje og offshore bransjen i tiden fremover, med fire nye rigger på vei i 2015 og 2016, og som alle skal ut på langvarige kontrakter for Statoil med åtte års varighet, samt en solid eier med Frederik W. Mohn og hans heleide Perestroika AS som i dag altså eier rundt 50 prosent av Songa Offshore.

Vi vurderer hos Aksjeanalyser.com også Songa Offshore som en mulig oppkjøpskandidat, og hvor vi ikke ville bli overrasket om for eksempel Frederik W. Mohn og hans heleide Perestroika AS, som i dag eier rundt 50 prosent av selskapet, skulle komme med et bud på hele selskapet.

Fredrik W. Mohn har som nevnt rundt seks milliarder i banken for tiden, og med i dag en børsverdi på Songa Offshore, og som har fire helt nye rigger på vei til en kostpris av 24 milliarder, har en børsverdi i dag på bare rundt 900 millioner. Vi legger til at naturligvis så er disse fire nye riggene til kostpris 24 milliarder kroner mye lånefinansiert, og Songa Offshore har betydelig gjeld på disse riggene.

Men Fredrik W. Mohn vil altså selv med en budpremie på for eksempel 100% over dagens aksjekurs kunne få kjøpt resterende cirka 50 prosent av Songa Offshore han ikke eier per i dag for rundt 900 millioner. Vi understreker at dette bare er spekulasjoner fra vår side hos Aksjeanalyser.com, men som vi altså ikke ville bli spesielt overrasket om skulle skje.

Vi mener hos Aksjeanalyser.com, at selv uten noe eventuelt oppkjøpstilbud på Songa Offshore, ja så synes vi aksjen fremstår som et godt risk-reward case ved dagens aksjekurs rundt 1,00 krone, og vi ser altså en mulig femdobling av aksjekursen på 1-3 års sikt.

Se gjerne også diagram over kursutviklingen for Songa Offshore-aksjen nederst i saken her…

Annonse (Nidelv International ASA):

Nidelv-39F

Diagram over kursutviklingen for Songa Offshore-aksjen:

SONG-03okt2015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…