28.09.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjen Seadrill.

Det endte med kraftig fall igjen for Seadrill-aksjen på Oslo Børs mandag, og aksjen endte i dag for første gang siden Mars 2009, under 50,00 kroner. Seadrill-aksjen endte mandag ned 5,90 prosent til 48,93 kroner.

På det høyeste den 04. September 2013, var Seadrill-aksjen notert i 289,40 kroner, og aksjen har således falt med hele 83 prosent siden den gang.

Ved børsnotering av Seadrill-aksjen sommeren 2005 så ble aksjen handlet rundt 20,00 kroner, og så fikk aksjen altså et kraftig løft i årene etter det, og var altså høyest den 04. September 2013 i 289,40 kroner.

Det har altså vært både kraftig opptur, og voldsom nedgang siden børsnoteringen av Seadrill på Oslo Børs i 2005.

Slik vi har skrevet om i mange analyser av Seadrill-aksjen hos Aksjeanalyser.com det seneste året så venter vi videre kraftig fall for Seadrill-aksjen i tiden fremover.


Som vi skrev om hos Aksjeanalyser.com i vår analyse av Seadrill nylig den 20. August, “Seadrill-aksjen stuper – Fredriksen tapt 27 Milliarder“, så venter vi at aksjen i føste omgang kan falle ned mot 40,00-nivået. Den gang, den 20. August 2015 var aksjen rundt 60,50 kroner, mens den i dag endte på 48,93 kroner, og har da falt med nesten 20 prosent bare siden vår analyse den gang.

Videre så ser vi også en fare for at 40,00-nivået kan komme til å bli brutt, og da vil aksjen kunne falle helt ned mot kursnivået fra børsnoteringen i 2005, og da aksjen var rundt 20,00 kroner.

Selv om Seadrill-aksjen nå altså har stupt med 83,00 prosent siden toppen ved 289,40 kroner den 04. September 2013. Ja så ser vi hos Aksjeanalyser.com fare for at Seadrill aksjen kan stupe videre fra dagens nivå rundt 50,00 kroner, og helt ned mot 20,00 kroner på 1-2 års sikt.

Vi gjentar altså i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere negative analyser av Seadrill-aksjen, og vi har kortsiktig kursmål for aksjen ved 40,00 kroner. Videre så ser vi altså en stadig større fare for at aksjen kan komme til å falle helt ned mot kursnivået fra rundt børsnoteringen i 2005, helt ned mot 20,00 kroner.

Vi ser, og som nevnt i våre tidligere negative analyser av Seadrill, aksjen som en interessant shortsalg kandidat.

Se gjerne også diagram over utviklingen for Seadrill-aksjen nedenfor her.

Les gjerne også vår sak her (Annonsørinnhold av Nidelv International ASA):  “Nå har du muligheten til å være med på et eventyr innen norsk lystbåtbransje

Nidelv-39F

Diagram over kursutviklingen for Seadrill-aksjen:

SDRL-28Sep2015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…