23.09.15 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Volkswagen.

VW-aksjen har falt kraftig de seneste dagene etter at det ble kjent at VW har manipulert testresultater, og lurt både kunder og myndigheter til å tro at dieselbilene deres har mindre utslipp, og er mer miljøvennlige enn hva de faktisk er.

Aksjekursen til VW har i løpet av de seneste dagene falt fra rundt EUR 162,00, før nyheten om manipulerte testresultater ble kjent, til i dag rundt EUR 113,00.

Aksjen har altså stupt med rundt 30 prosent i løpet av bare et par dager nå, og etter skandalen om at VW altså har manipulert testresultater, og lurt både kunder og myndigheter.


VW-aksjen hadde imidlertid falt kraftig allerede før nyheten om denne skandalen ble kjent, og aksjen var høyest den 17. Mars 2015 rundt EUR 250,00. Aksjen hadde således allerede stupt med rundt 35 prosent siden toppen 17. Mars 2015 rundt EUR 250,00, og ned til rundt EUR 162,00 før denne skandalen som nå har skjedd de seneste dagene rundt VW konsernet.

Fra toppen den 17. Mars 2015 da aksjen var rundt EUR 250,00, og ned til dagens kurs rundt EUR 113,00 så har aksjen da falt med hele 55 prosent, og det bare i løpet av cirka et halvt år.

Oljefondet, og som ved årsskiftet eide rundt 1,22 prosent av aksjene i VW-konsernet, tilsvarende en verdi på rundt 9,7 Milliarder norske kroner, har da siden aksjen var høyest rundt EUR 250,00 den 17. Mars 2015 fått redusert verdien av sine VW-aksjer med hele 7,35 Milliarder kroner.

Nå er det noe uklart hvorvidt Oljefondet har endret noe særlig på sin beholdning av VW-aksjer siden nyttår da de hadde VW-aksjer til en verdi av rundt 9,7 Milliarder kroner. Hvis ikke de har det, ja så har altså Oljefondet sett verdien av VW-aksjene falle med rundt 7,35 Milliarder kroner siden aksjen var høyest rundt EUR 250,00 den 17. Mars 2015.

Ved årsskiftet 2014/2015, og da Oljefondet sine VW-aksjer hadde en verdi på rundt 9,7 Milliarder kroner, så var VW-aksjen rundt EUR 162,00.

Ser vi på endringen i verdien på Oljefondet sine VW-aksjer siden nyttår så har denne falt fra 9,7 Milliarder til nå rundt 6,1 Milliarder, altså en nedgang på rundt 3,6 Milliarder kroner.

Hva tror vi så hos Aksjeanalyser.com om den videre kursutviklingen for VW-aksjen i tiden fremover? Vel, vi ville vært forsiktige med å kjøpe aksjen selv om den nå har falt kraftig den seneste tiden, og ser ikke bort i fra at aksjen kan komme til å falle ytterligere i tiden fremover. Vi viser ellers til et populært uttrykk i finansverden som heter “Never catch a falling knife”.

Se diagram over kursutviklingen for VW-aksjen nederst i saken her…

Annonse (Nidelv International ASA):

Nidelv-annonse

Diagram over kursutviklingen for VW-aksjen:

Volkswagen-230915

Les også vår Disclaimer her…